เรียนอังกฤษ ไปกับครูเต้ พร้อมสอบ [O-NET + GAT ENG]

คอร์สสรุปฉบับเร่งรัด และกระชับในการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษ ครบทุกพาร์ท

ยังไม่เปิดรับสมัคร
แชร์ให้เพื่อน
25.1K
Views
270
Shares
และอีก 882 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

         
                   มาทำความรู้รู้จักข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ ตลอดจนเทคนิคพิชิตข้อสอบในแต่ละพาร์ท
สรุปเนื้อหา เทคนิคที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบประเภทต่าง ๆ เพื่อพิชิตคะแนน ภาษาอังกฤษได้มาง่าย ๆ แค่ตั้งใจและเรียนคอร์สนี้!
                   ข้อสอบภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับเด็ก ๆ ม.6
เพราะเกือบทุกสาขาวิชาจำเป็นต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษประกอบการพิจารณา
คอร์สนี้จะเป็นคอร์สสรุปฉบับเร่งรัด และกระชับในการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษ ครบทุกพาร์ท
ไม่ว่าจะเป็น Conversation, Vocabulary, Reading และ Grammar
 
          อัดแน่นพร้อมเทคนิคการจำผ่านบทเพลงและตัวอย่างข้อสอบจริง!        
... พูดได้เลยว่า จะเรียนภาษาอังกฤษต้องคิดถึงเต้!

            
รายละเอียดคอร์ส
                   - รู้จักข้อสอบภาษาอังกฤษ (GAT และ O-NET)
                   - สรุปเทคนิคข้อสอบ Conversation
                   - ตะลุยโจทย์ Conversation
                   - สรุปเทคนิคข้อสอบ Reading
                   - ตะลุยโจทย์ Reading
                   - สรุปเทคนิคข้อสอบ Vocabulary
                   - ตะลุยโจทย์ Vocabulary
                   - สรูปเทคนิคข้อสอบ Grammar
                   - ตะลุยโจทย์ Grammar

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • นักเรียนม.ปลาย
  • นักเรียนที่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ

สิ่งที่จะได้รับ
รูปแบบข้อสอบประเภทต่าง ๆ
เทคนิคในการทำข้อสอบแต่ละประเภท
ตะลุยข้อสอบจริงบางส่วนในแต่ละพาร์ท
รู้จักข้อสอบภาษาอังกฤษ (GAT และ O-NET)
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
รู้จักข้อสอบภาษาอังกฤษ (GAT และ O-NET) 02:53:20
แนะนำ GAT และ O-NET
00:11:48
สรุปเทคนิคข้อสอบ Conversation
00:40:43
ตะลุยโจทย์ Conversation
00:24:57
สรุปเทคนิคข้อสอบ Reading
00:15:04
ตะลุยโจทย์ Reading
00:28:03
สรุปเทคนิคข้อสอบและตะลุยโจทย์ Vocabulary
00:19:39
สรุปเทคนิคข้อสอบและตะลุยโจทย์ Grammar
00:33:06
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

1 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 300 บาท ลด 99.99%

ยังไม่เปิดรับสมัคร
เรียนได้ 90 วัน เริ่มวันที่ 01 ธ.ค. 61
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 7 บทเรียน รวม 2 ชั่วโมง 53 นาที 20 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่เต้
ปริวรรต อิ่มสอาด

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน
- คะแนน TOEIC 990/990
- วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
- นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการศึกษา:

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท M.A. (TESOL) University of York, U.K.
  • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate of Public Speaking, University of Washington, U.S.A.
  • อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ไทย-สหรัฐอเมริก