ติวสรุปเจาะเนื้อหา+เจาะข้อสอบ ฟิสิกส์ (เล่ม 5) ม.4,5,6 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเนื้อหาฟิสิกส์แต่ละบทแบบเน้น concept , สูตรสำคัญที่มักออกสอบของบทนั้น ๆ และประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทบทวนก่อนเข้าห้องสอบ

แชร์ให้เพื่อน
4.4K
Views
รายละเอียด

Intensive Physics เล่ม 5 (สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และตะลุยข้อสอบ)

คอร์ส Intensive Physics เล่ม 5 เกิดจากความตั้งใจที่พี่ตั๊กกี้อยากจะทำให้น้องๆเข้าใจและกล้าทำโจทย์ในวิชาฟิสิกส์ ซึ่งวิชานี้น้องๆมักจะรู้สึกว่ายาก
และเริ่มท้อในการที่จะอ่านเพื่อทำข้อสอบ รวมทั้งสิ่งที่พี่ตั๊กกี้ได้ยินมาบ่อยๆคือสูตรเยอะ จำไม่ไหว ดังนั้นคอร์สนี้พี่ตั๊กกี้จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั้นก็คือ สอบคอนเซปต์ที่ถูกต้อง
เพื่อให้เกิดพื้นฐานที่ดีในการตีโจทย์ รวมรวบสูตรจำเป็นที่ออกสอบ เพื่อลดพื้นที่ในการจำสูตรไม่จำเป็นของน้องๆลง
      นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ตั๊กกี้ได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด
กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง และสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง


Intensive Physics เล่ม 5 ประกอบด้วย

1. สภาพยืดหยุ่น
2. ของไหล
3. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
4. ฟิสิกส์อะตอม
5. ฟิสิกส์นิวเคลียร์


เหมาะสำหรับ  

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน เพราะพี่ตั๊กกี้ได้เริ่มสอนใหม่ทั้งหมด โดยย่อเนื้อหาตลอด 3 ปีในระดับ ม.ปลาย
มาอยู่ใน Intensive Physics แบบกระชับ ตรงประเด็น เข้าใจได้ง่าย สูตรน้อยแต่ใช้นะทุกสูตร  ... มาปิดจุดที่ตัวเองพลาดกัน มาทำโจทย์กัน คะแนนจะ up มากขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคการเรียนฟิสิกส์แบบไม่ท่องสูตร
เทคนิคการทำโจทย์ ตีโจทย์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือฟิสิกส์
ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ อย่าเทเลย มา boost up คะแนนกัน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
Intensive Physics เล่ม 5 เรื่อง สภาพยืดหยุ่น 00:45:47
เนื้อหา สภาพยืดหยุ่น
00:29:27
โจทย์ สภาพยืดหยุ่น
00:16:20
ทดลองเรียน
Intensive Physics เล่ม 5 เรื่อง ของไหล 03:47:40
เนื้อหาของไหล Part .1
00:21:16
เนื้อหาของไหล Part .2
00:23:10
เนื้อหาของไหล Part .3
00:28:32
เนื้อหาของไหล Part .4
00:25:49
โจทย์ของไหล ข้อ 1-3
00:26:12
โจทย์ของไหล ข้อ 4-6
00:30:19
โจทย์ของไหล ข้อ 7-10
00:15:31
โจทย์ของไหล ข้อ 11-14
00:28:12
โจทย์ของไหล ข้อ 15-20
00:28:39
Intensive Physics เล่ม 5 เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 03:07:09
เนื้อหา เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส Part 1
00:35:40
เนื้อหา เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส Part 2
00:26:34
เนื้อหา เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส Part 3
00:26:17
โจทย์ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ข้อที่ 1-3
00:21:51
โจทย์ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ข้อที่ 4-12
00:34:03
โจทย์ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ข้อที่ 13-16
00:18:45
โจทย์ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ข้อที่ 17-20
00:23:59
Intensive Physics เล่ม 5 ฟิสิกส์อะตอม 03:01:46
เนื้อหา เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม Part 1
00:29:26
เนื้อหา เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม Part 2
00:21:24
เนื้อหา เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม Part 3
00:22:06
เนื้อหา เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม Part 4
00:21:35
โจทย์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ข้อที่ 1-9
00:25:20
โจทย์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ข้อที่ 10-14
00:22:14
โจทย์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ข้อที่ 15-18
00:13:40
โจทย์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ข้อที่ 19-26
00:26:01
Intensive Physics เล่ม 5 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 01:48:48
เนื้อหา เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Part 1
00:21:32
เนื้อหา เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Part 2
00:23:15
โจทย์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ข้อ 1-6
00:20:07
เนื้อหา เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ข้อ 7-11
00:18:57
เนื้อหา เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ข้อ 12-21
00:24:57
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย จิรัชญา เสือน้อย เมื่อ 17 มิ.ย. 63

2,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,990 บาท ลด 57%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 31 คลิป รวม 12 ชั่วโมง 31 นาที 10 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน, ประสบการณ์สอน

  • วิทยากรรับเชิญบรรยายแก่ โรงเรียนต่างๆ อาทิ เช่น ร.ร.ศรีอยุธยา, ร.ร.บดินทรเดชา,ร.ร.สตรีวิทยา 2 เป็นต้น
  • อาจารย์ วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น ร.ร.ศรีอยุธยา, ร.ร.เซนฟรังซิสเซเวียร์
  • อาจารย์ วิชาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.ปลาย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา, ร.ร.บดินทรเดชา, ร.ร.จุฬาภรณ์วิทยาลัย
  • อาจารย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ONET ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา​

การศึกษา 
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง