ติวเจาะข้อสอบ PAT 7.3 ญี่ปุ่น ปี 62 *+เทคนิคการเดา การจำ ทำข้อสอบ TCAS โดยเฉพาะ โดย ครูบี

อธิบายโจทย์ข้อสอบแบบข้อต่อข้อ วลีต่อวลี ประโยคต่อประโยค เจาะลึกการอ่าน

แชร์ให้เพื่อน
4.6K
Views
และอีก 24 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

น้องๆ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ Pat ภาษาญี่ปุ่น และ/หรือ จบหนังสือมินนะโนะนิฮงโกะ 4 เล่ม และ/หรือ จบหนังสืออากิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 เล่ม

อธิบายโจทย์ข้อสอบแบบข้อต่อข้อ วลีต่อวลี ประโยคต่อประโยค เจาะลึกการอ่าน

สิ่งที่จะได้รับ
เข้าใจการทำข้อสอบในระดับคำจนถึงไวยกรณ์
รู้ทันข้อสอบ
รู้ข้อควรระวังในการทำข้อสอบ
เหมาะสำหรับ

น้องๆ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ Pat ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์ครบทุกเทคนิค Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ล่าสุด! 05:13:20
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 1
00:06:37
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 2
00:03:16
ทดลองเรียน
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 3
00:03:51
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 4
00:05:02
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 5
00:03:48
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 6
00:04:18
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 7
00:03:45
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 8
00:04:28
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 9
00:04:47
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 10
00:04:06
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 11
00:03:52
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 12
00:03:59
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 13
00:03:22
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 14
00:03:27
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 15
00:03:27
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 16
00:04:16
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 17
00:03:26
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 18
00:03:16
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 19
00:02:35
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 20
00:02:50
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 21
00:02:44
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 22
00:01:51
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 23
00:02:16
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 24
00:01:52
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 25
00:02:33
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 26
00:02:34
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 27
00:02:02
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 28
00:02:21
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 29
00:02:54
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 30
00:02:33
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 31
00:03:18
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 32
00:01:29
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 33
00:02:06
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 34
00:02:15
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 35-36
00:04:33
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 37-38
00:05:58
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 39-40
00:06:55
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 41
00:03:27
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 42
00:02:13
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 43
00:02:43
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 44
00:03:15
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 45
00:03:16
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 46-50
00:16:06
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 51
00:03:58
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 52
00:04:02
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 53
00:03:39
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 54
00:04:47
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 55
00:03:53
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 56
00:02:53
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 57
00:02:18
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 58
00:02:10
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 59
00:03:38
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 60
00:02:54
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 61-65
00:22:04
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 66-70
00:18:35
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 71-75
00:12:08
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 76-80
00:11:49
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 81-85
00:17:18
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 86-90
00:11:18
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 91-95
00:11:24
ตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ข้อที่ 96-100
00:14:50
คะแนนรีวิว

790 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,990 บาท ลด 74%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 61 คลิป รวม 5 ชั่วโมง 13 นาที 20 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การติว Pat ภาษาญี่ปุ่น

1. สถาบัน Jeducation สาขาอโศก ตึกจัสมินซิตี้ คอร์ส ติว PAT 7.3 (ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ฝ่าย English Program , Intensive Course (กรกฎาคม - กันยายน 2561, กรกฎาคม - กันยายน 2562)
3. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (22 กุมภาพันธ์ 2561, 20 กุมภาพันธ์ 2562)
4. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562)
5. โรงเรียนสตรีวิทยา (25 มกราคม 2562)
6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ (6 กุมภาพันธ์ 2562)

ประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น

1. โรงเรียนวัดราชาธิวาส (2551-ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (2558-ปัจจุบัน)
3. สถาบัน Jeducation (2559-ปัจจุบัน)
4. สถาบันสอนภาษา ECC (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การเป็นวิทยา

- ค่ายภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (2560-2562)