เจาะเนื้อหาอังกฤษ (ม.3 เทอม 2) เน้นเทคนิคติวเข้าใจง่าย เก่งได้ในเวลาอันสั้น โบนัสเทคนิคพิเศษสอบเพิ่มเกรด+ติด รร.ดัง

ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
5.8K
Views
รายละเอียด

         อย่าเสีย (คะแนน) ไปกับการโดนข้อสอบหลอก มาติวเข้มปูพื้นฐานให้แน่น ก่อนจะถูกหลอกในสนามสอบ
ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ
ด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ๆ ตามหลักสูตร
        สรุปเนื้อหาให้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยและอธิบาย
รู้และเข้าใจเรื่องที่ได้ศึกษา คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค ช่วยให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง สนทนา พูดและเขียนได้

เนื้อหาที่สอน

 • Conversation: ความสามารถในการสื่อสารเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 • Tense  : โครงสร้างของประโยคมี 3 กลุ่ม 12รูปแบบ คือ เวลา   ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • Conditional Sentence  ประโยคเงื่อนไขหรือส่วนที่เป็นเหตุการณ์สมมติ 
 • Verb Form รูปกริยาภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้หลายรูปแบบ
 • Error Detection การตรวจจับความผิดพลาด
 • Agreement of Subject and Verb  ความสอดคล้องกันของประธานกับกริยา
 • Vocab: Context Clue:  รู้คำศัพท์–เป็นต่อในทุกๆอย่าง
 • Reading  : ฝึกอ่านจับใจความ และคำศัพท์ เพื่อปูพื้นฐานในการทำข้อสอบในชั้นเรียน และสอบต่างๆ  อ่านบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ, อ่านเพื่อหารายละเอียด  อ่านเพื่อหาข้อมูลจำเพาะ
 • O-Net Preparation  ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) พร้อมเฉลยของ ม.ต้น 
 • ข้อสอบเข้าต่อ ม.4
 
 

สิ่งที่จะได้รับ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆได้
แต่ละบทเรียนจะมีข้อสอบให้ฝึกทำเพื่อวัดความเข้าใจ
ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) พร้อมเฉลยของ ม.ต้น
ทริคในการจำ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
Conversation 01:21:30
Essential Dialogues 1
00:29:28
ทดลองเรียน
Essential Dialogues 2
00:25:45
Essential Dialogues 3
00:26:17
Tense 01:39:25
Tense 1
00:30:02
Tense 2
00:28:59
Tense 3
00:40:24
Conditional Sentence 01:05:05
Conditional Sentence 1
00:28:51
Conditional Sentence 2
00:36:14
Verb Form 02:11:20
Verb Form 1
00:28:14
Verb Form 2
00:28:50
Verb Form 3
00:31:06
Verb Form 4
00:29:07
Verb Form 5
00:14:03
Error Detection 02:33:22
Error Detection 1
00:35:00
Error Detection 2
00:29:18
Error Detection 3
00:27:35
Error Detection 4
00:30:05
Error Detection 5
00:31:24
Agreement of Subject and Verb 01:23:33
Agreement of Subject and Verb 1
00:34:48
Agreement of Subject and Verb 2
00:28:54
Agreement of Subject and Verb 3
00:19:51
Vocab: Context Clue 01:37:52
Vocab: Context Clue 1
00:30:48
Vocab: Context Clue 2
00:30:48
Vocab: Context Clue 3
00:36:16
Reading 01:56:34
Reading 1
00:26:01
Reading 2
00:30:56
Reading 3
00:28:45
Reading 4
00:30:52
O-Net Preparation 05:26:43
O-Net Preparation 1
00:37:18
O-Net Preparation 2
00:33:51
O-Net Preparation 3
00:34:26
O-Net Preparation 4
00:32:59
O-Net Preparation 5
00:30:43
O-Net Preparation 6
00:29:01
O-Net Preparation 7
00:32:24
O-Net Preparation 8
00:33:24
O-Net Preparation 9
00:29:37
O-Net Preparation 10
00:33:00
ข้อสอบเตรียมเข้า ม.4 01:51:15
ข้อสอบเตรียมเข้า ม.4 ตอนที่ 1
00:29:14
ข้อสอบเตรียมเข้า ม.4 ตอนที่ 2
00:32:46
ข้อสอบเตรียมเข้า ม.4 ตอนที่ 3
00:28:25
ข้อสอบเตรียมเข้า ม.4 ตอนที่ 4
00:20:50
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ณัฐธิดา มลิวาน เมื่อ 08 ก.ย. 63
มีทริคในการจำมากขึ้น

3,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,590 บาท ลด 46%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 42 คลิป รวม 21 ชั่วโมง 6 นาที 39 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติว ภาษาอังกฤษ โครงการอักษรแคมป์ อักษรคิด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​
 • ติวเตอร์ ติว O-NET ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​​
 • ติว โควตารับตรงวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาตร์ ปี 2556​​
 • รับเชิญ โครงการ Click for U by 1-2- Call ระเบิด ความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย​​
 • วิทยากรงาน ติว GAT Free  สวนน้ำ The Hero จังหวัดหนองคาย โดยกองบุญพี่ต้าร์​​
 • ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การสัมมนา How to be ติวเตอร์ ตัวแม่ คลื่น 96.5 FM​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Pro IQ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม ​​
 • อาจารย์ กวดวิชา online ที่ clickforclever​​
 • วิทยากรบรรยาย GATและ O-NET ให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น​​
 • วิทยากรบรรยายโครงการ ABC to AEC ให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​​
 • วิทยากรบรรยาย โครงการการสอนการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สพฐ จังหวัดเพชรบรูณ์​​
 • อาจารย์พิเศษโครงการภาษาอังกฤษและการสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนสวนราชวินิตบางเขน​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Ultimate สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม​​
 • ติวเตอร์ กวดวิชา MoleConcept บางบัวทอง​

ผลงานด้านวิชาการ

 • ปี 2549  VCD TOP GPA ภาษาอังกฤษ โดยบริษัท GENESIS MEDIA

ผลงานและกิจกรรมเด่น

 • ปี2550 รางวัล  Best Employee จากโครงการ Work and Travel ประเทศ สหรัฐอเมริกา​
 • ปี 2549 ประธานฝ่ายสวัสดิการ ค่าย Human Relations จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์​
 • ปี 2548 ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยในโครงการยุวชน ASIAD จัดโดยสภากรุงเทพมหานคร
​​

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549​
 • ศิลปศาตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

Certificate of Effective Presentation Chulalongkorn University Language Institute, 2006