ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’62 O-NET สังคมศึกษา

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
15.3K
Views
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ
 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’62 O-NET สังคมศึกษา 04:49:20
แนะนำข้อสอบ
00:01:25
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 1
00:08:25
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 2
00:03:11
ทดลองเรียน
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 3
00:06:33
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 4
00:05:30
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 5
00:05:26
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 6
00:02:06
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 7
00:08:41
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 8
00:02:24
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 9
00:04:51
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 10
00:01:14
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 11
00:03:47
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 12
00:02:33
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 13
00:03:46
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 14
00:02:54
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 15
00:03:16
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 16
00:04:01
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 17
00:01:44
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 18
00:02:48
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 19
00:01:52
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 20
00:03:06
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 21
00:02:04
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 22
00:04:37
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 23
00:03:27
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 24
00:04:42
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 25
00:02:01
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 26
00:02:40
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 27
00:05:34
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 28
00:02:29
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 29
00:04:37
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 30
00:03:45
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 31
00:09:03
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 32
00:04:27
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 33
00:04:35
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 34
00:03:24
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 35
00:04:27
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 36
00:04:07
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 37
00:03:33
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 38
00:02:29
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 39
00:03:56
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 40
00:04:46
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 41
00:02:58
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 42
00:02:09
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 43
00:03:56
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 44
00:01:57
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 45
00:02:31
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 46
00:06:19
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 47
00:04:51
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 48
00:01:26
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 49
00:02:44
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 50
00:04:51
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 51
00:03:07
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 52
00:03:02
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 53
00:02:18
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 54
00:01:28
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 55
00:05:56
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 56
00:05:09
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 57
00:09:02
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 58
00:01:47
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 59
00:02:12
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 60
00:03:33
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 61
00:04:47
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 62
00:00:48
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 63
00:04:47
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 64
00:02:01
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 65
00:01:18
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 66
00:00:51
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 67
00:01:30
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 68
00:01:30
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 69
00:01:42
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 70
00:02:10
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 71
00:01:04
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 72
00:01:35
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 73
00:02:06
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 74
00:01:53
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 75
00:01:31
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 76
00:02:25
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 77
00:02:06
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 78
00:02:22
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 79
00:01:50
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 80
00:01:13
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 81
00:01:59
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 82
00:01:52
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 83
00:01:59
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 84
00:01:20
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 85
00:00:43
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 86
00:00:56
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 87
00:02:32
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 88
00:00:51
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 89
00:03:13
O-NET สังคมศึกษา ข้อ 90
00:02:54
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 91 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 49 นาที 20 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • อาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารวิทยาลัยเทคดนโลยีวัฒนพฤษาบริหารธุรกิจ
 • อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทยเชื่อมโยงทางภาษา (GAT)
 • สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประจำสถาบันแฟมติวเตอร์  สาขานนทบุรีและสะพานควาย
 • อาจารย์วิชาภาษาไทย สถาบัน SENSE THAI สาขาพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
 • อาจารย์วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สถาบัน INGENIOUS NONTHABURI
การศึกษา
 • โรงเรียน ​สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีโรงเรียน
 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิติศาสตร์บัณฑิต)