รวมแพ็กสังคมขั้นเทพ !!! ตะลุยโจทย์เสมือนจริง 9 วิชาสามัญ ปี 57 - ปีล่าสุด

ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ สังคม กับ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
695
Views
รายละเอียด

  • คัดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
  • สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
  • แนวข้อสอบใหม่ 5 ตัวเลือก 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
  • ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
  • มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
เตรียมตัวได้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของข้อสอบ เพื่อพิชิตข้อสอบ
ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 57 03:00:02
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:31:20
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:32:50
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 21-30
00:52:39
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
00:36:40
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:26:33
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 58 02:52:52
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:46:52
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:37:23
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 21-30
00:36:22
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
00:24:54
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:27:21
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 59 03:59:28
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:48:41
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:40:42
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 21-30
00:52:03
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
00:58:25
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:39:37
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 60 03:56:33
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:40:10
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:47:45
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 21-30
00:57:26
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
00:59:31
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:31:41
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 61 04:43:10
บทนำ
00:20:14
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:46:43
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:52:05
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 21-30
01:08:19
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
01:03:40
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:32:09
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

1,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 3,600 บาท ลด 45%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 26 บทเรียน รวม 18 ชั่วโมง 32 นาที 5 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

- วิทยากรบรรยายและอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริงในโครงการชั้นนํา
ดังต่อไปนี้
-โครงการ Peptien Genius Generation และโครงการ Peptien Genius Simulator
-โครงการ Osotspa Road To University และโครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง
-โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์
-รายการ Student Chanel โดยกระทรวงศึกษาธิการ
-รายการ สอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา
-รายการ Admission Gang ช่องทรูปลูกปัญญา
-โครงการ มาม่า และโครงการ Nation Admission
-กิจกรรมค่ายติวของ อบจ. ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น อบจ.ภูเก็ต,พิษณุโลก
-รายการ student  channel โดยกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการอื่น ๆ มากมายทั่วประเทศ

ผลงาน
 
- ยุวทูตเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย – เยอรมัน และทูตวัฒนธรรมไทย – ลาว
- นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(JSTP) ของ สวทช. 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสวทช. (NECTEC) 3 ปีซ้อน


ประวัติการศึกษา
 
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กําลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการสอบ (ผ่านการคัดเลือก) 
- ผ่านการคัดเลือกโครงการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี