รวมแพ็กสังคมขั้นเทพ !!! ตะลุยโจทย์เสมือนจริง 9 วิชาสามัญ ปี 57 - ปี 62

ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ สังคม กับ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

แชร์ให้เพื่อน
6.1K
Views
รายละเอียด

 • คัดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
 • สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
 • แนวข้อสอบใหม่ 5 ตัวเลือก 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
 • ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
 • มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
เตรียมตัวได้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของข้อสอบ เพื่อพิชิตข้อสอบ
ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 57 03:00:02
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:31:20
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:32:50
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 21-30
00:52:39
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
00:36:40
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:26:33
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 58 02:52:52
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:46:52
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:37:23
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 21-30
00:36:22
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
00:24:54
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:27:21
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 59 03:59:28
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:48:41
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:40:42
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 21-30
00:52:03
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
00:58:25
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:39:37
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 60 03:56:33
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:40:10
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:47:45
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 21-30
00:57:26
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
00:59:31
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:31:41
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 61 04:43:10
บทนำ
00:20:14
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 1-10
00:46:43
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 11-20
00:52:05
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 21-30
01:08:19
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 31-40
01:03:40
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ข้อ 41-50
00:32:09
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปี 62 02:37:40
มารู้จักข้อสอบ 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2562
00:20:20
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 1
00:03:45
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 2
00:03:46
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 3
00:01:02
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 4
00:02:57
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 5
00:04:38
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 6
00:05:35
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 7
00:01:09
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 8
00:02:38
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 9
00:02:46
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 10
00:02:46
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 11
00:02:38
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 12
00:06:27
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 13
00:01:46
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 14
00:03:01
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 15
00:02:00
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 16
00:01:10
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 17
00:01:02
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 18
00:00:36
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 19
00:04:37
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 20
00:03:49
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 21
00:04:19
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 22
00:03:10
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 23
00:03:35
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 24
00:04:06
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 25
00:02:00
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 26
00:04:48
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 27
00:01:54
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 28
00:01:18
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 29
00:01:45
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 30
00:02:41
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 31
00:04:30
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 33
00:01:36
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 34
00:06:30
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 35
00:01:25
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 36
00:03:00
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 37
00:01:53
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 38
00:01:27
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 39
00:02:10
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 40
00:03:51
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 41
00:03:17
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 42
00:01:26
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 43
00:03:08
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 44
00:02:00
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 45
00:03:17
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 46
00:00:33
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 47
00:01:45
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 48
00:00:58
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 49
00:01:14
ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญสังคม ปี 2562 ข้อที่ 50
00:05:36
คะแนนรีวิว

1,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 3,600 บาท ลด 45%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 76 คลิป รวม 21 ชั่วโมง 9 นาที 45 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์ผู้สอนอบรม TOEIC ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ อาทิ
  - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  - ฝ่ายการผลิต (โรงงานชิ้นส่วน) บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ฝ่ายการตลาด บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เคพีเอ็น สมาร์ท จำกัด
  - วิทยาลัยการพยาบาลเซนต์หลุย
  - สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จ.สกลนคร / ศรีษะเกษ / หนองคาย / เชียงราย / ลำปาง / สงขลา (หาดใหญ่) / ชลบุรี / พิษณุโลก
 • โครงการ Peptien Genius Generation และโครงการ Peptien Genius Simulator
 • วิทยากรบรรยายและอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริงในโครงการชั้นนํา
 • โครงการ Osotspa Road To University และโครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง
 • โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์
 • รายการ Student Chanel โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • รายการ สอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา
 • รายการ Admission Gang ช่องทรูปลูกปัญญา
 • โครงการ มาม่า และโครงการ Nation Admission
 • กิจกรรมค่ายติวของ อบจ. ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น อบจ.ภูเก็ต,พิษณุโลก
 • รายการ student  channel โดยกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการอื่น ๆ มากมายทั่วประเทศ

ผลงาน
 
 • ยุวทูตเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย – เยอรมัน และทูตวัฒนธรรมไทย – ลาว
 • นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(JSTP) ของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสวทช. (NECTEC) 3 ปีซ้อน


การศึกษา
 
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กําลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการสอบ (ผ่านการคัดเลือก) 
 • ผ่านการคัดเลือกโครงการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี