ติวก่อน เห็นก่อน กับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา (ปีล่าสุด!!)

ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา 62 เพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา

แชร์ให้เพื่อน
677
Views
รายละเอียด

         น้อง ๆจะตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ปี62
         เพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา อีกทั้งในคอร์สนี้พี่ได้วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบ
ในแต่ละปีว่าออกเรื่องอะไรบ้าง และสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็ก ๆ ชอบผิดไว้ในแต่ละข้ออีกด้วย
เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ 
 

สิ่งที่จะได้รับ
ตะลุยข้อสอบจริง PAT 2 ชีวะเฉลยทั้งวิธีตรง และเทคนิคการคิดลัด
เทคนิคในการทำข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา
สรุปเนื้อหาชีวะที่สำคัญในการเตรียมสอบ PAT 2
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวก่อน เห็นก่อน กับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ปี62 ล่าสุด!! 02:01:56
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 1
00:11:45
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 2
00:08:35
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 3
00:04:05
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 4
00:08:15
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 5
00:03:20
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 6
00:06:31
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 7
00:05:14
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 8
00:03:54
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 9
00:09:02
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 10
00:03:17
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 11
00:06:05
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 12
00:07:39
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 13
00:05:00
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 14
00:03:58
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 15
00:02:43
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 16
00:02:34
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 17
00:04:43
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 18
00:02:50
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 19
00:05:20
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 20
00:03:30
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 21
00:02:55
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 22
00:02:26
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 23
00:03:02
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 24
00:02:07
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 25
00:03:06
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

270 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 390 บาท ลด 31%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 25 บทเรียน รวม 2 ชั่วโมง 1 นาที 56 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา