ติวก่อน เห็นก่อน กับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา (ปีล่าสุด 62)

ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา 62 เพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา

แชร์ให้เพื่อน
1.8K
Views
และอีก 20 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

         น้อง ๆจะตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ปี62
         เพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา อีกทั้งในคอร์สนี้พี่ได้วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบ
ในแต่ละปีว่าออกเรื่องอะไรบ้าง และสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็ก ๆ ชอบผิดไว้ในแต่ละข้ออีกด้วย
เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ 
 

สิ่งที่จะได้รับ
ตะลุยข้อสอบจริง PAT 2 ชีวะเฉลยทั้งวิธีตรง และเทคนิคการคิดลัด
เทคนิคในการทำข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา
สรุปเนื้อหาชีวะที่สำคัญในการเตรียมสอบ PAT 2
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวก่อน เห็นก่อน กับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ปี62 ล่าสุด!! 02:01:56
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 1
00:11:45
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 2
00:08:35
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 3
00:04:05
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 4
00:08:15
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 5
00:03:20
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 6
00:06:31
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 7
00:05:14
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 8
00:03:54
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 9
00:09:02
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 10
00:03:17
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 11
00:06:05
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 12
00:07:39
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 13
00:05:00
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 14
00:03:58
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 15
00:02:43
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 16
00:02:34
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 17
00:04:43
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 18
00:02:50
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 19
00:05:20
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 20
00:03:30
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 21
00:02:55
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 22
00:02:26
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 23
00:03:02
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 24
00:02:07
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 62 ข้อ 25
00:03:06
คะแนนรีวิว

990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,590 บาท ลด 38%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 25 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 1 นาที 56 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา