ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’62 PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
23.4K
Views
และอีก 56 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’62 PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู 05:10:41
แนะนำข้อสอบ PAT5
00:12:26
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 1
00:08:05
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 2
00:01:59
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 3
00:06:44
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 4
00:01:05
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 5
00:01:24
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 6
00:00:43
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 7
00:01:03
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 8
00:02:16
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 9
00:00:52
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 10
00:11:12
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 11
00:01:22
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 12
00:01:14
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 13
00:02:27
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 14
00:02:46
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 15
00:02:44
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 16
00:02:01
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 17
00:02:08
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 18
00:04:02
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 19
00:02:35
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 20
00:01:26
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 21
00:01:36
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 22
00:02:56
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 23
00:01:51
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 24
00:00:57
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 25
00:02:06
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 26
00:02:06
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 27
00:02:49
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 28
00:01:41
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 29
00:02:59
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 30
00:01:26
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 31
00:01:54
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 32
00:01:21
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 33
00:01:44
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 34
00:02:53
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 35
00:00:51
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 36
00:01:08
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 37
00:01:28
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 38
00:01:49
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 39
00:01:24
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 40
00:01:19
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 41
00:08:34
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 42
00:03:19
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 43
00:03:18
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 44
00:03:34
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 45
00:04:34
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 46
00:04:43
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 47
00:02:01
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 48
00:02:03
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 49
00:02:16
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 50
00:05:31
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 51
00:03:09
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 52
00:02:37
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 53
00:02:04
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 54
00:05:44
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 55
00:04:20
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 56
00:02:42
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 57
00:06:57
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 58
00:01:38
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 59
00:03:27
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 60
00:01:09
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 61
00:03:54
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 62
00:02:51
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 63
00:03:37
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 64
00:03:38
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 65
00:04:37
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 66
00:04:09
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 67
00:02:39
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 68
00:01:09
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 69
00:01:15
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 70
00:01:50
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 71
00:02:07
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 72
00:03:19
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 73
00:02:08
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 74
00:02:44
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 75
00:03:17
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 76
00:02:36
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 77
00:01:39
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 78
00:02:12
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 79
00:02:32
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 80
00:01:26
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 81 - 83
00:12:17
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 84 - 86
00:07:04
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 87 - 90
00:06:38
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 91 - 95
00:15:16
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 96
00:04:28
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 97
00:01:45
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 98
00:01:47
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 99
00:01:22
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 100
00:01:26
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 101
00:01:59
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 102
00:01:00
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 103
00:00:27
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 104
00:01:06
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 105
00:01:26
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 106
00:01:03
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 107
00:03:03
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 108
00:00:13
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 109
00:00:26
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 110
00:00:17
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 111
00:02:09
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 112
00:00:33
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 113
00:01:15
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 114
00:01:03
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 115
00:01:34
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 116
00:01:07
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 117
00:01:12
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 118
00:00:52
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 119
00:00:39
PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู ข้อ 120
00:03:03
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 110 คลิป รวม 5 ชั่วโมง 10 นาที 41 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  
 

 • วิทยากรวิชาภาษาไทย โครงการติวสอบเข้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บริษัทอักษรปัญญาจำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บริษัทอักษรปัญญาจำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย / สังคมศึกษา / GAT เชื่อมโยง สถาบันกวดวิชาบริษัทเติมเต็มความรู้จำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย / สังคมศึกษา / GAT เชื่อมโยง สถาบันกวดวิชาบริษัทติวเตอร์ดีดีจำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย / สังคมศึกษา / GAT เชื่อมโยง สถาบันกวดวิชาบริษัทเคมีเซ็นเตอร์จำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย / สังคมศึกษา / GAT เชื่อมโยง สถาบันกวดวิชาหัวกะทิ
 • วิทยากรประจำโครงการ “สานฝันน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Chasing University Dream Camp)” มานานกว่า 7 ปี 
 • วิทยากรประจำโครงการ “Power PAT”  โครงการติวความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยมานานกว่า 5 ปี
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ  (สอนวิชาไทยหลัก 1-6)
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพ (สอนวิชาภาษาไทยหลัก 1-6)
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี (สอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 1-2)
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี (สอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 1-2)
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ (สอนวิชาประวัติวรรณคดี 1-2)
 • วิทยากรรับเชิญ โครงการทบทวนความรู้ก่อนลงสนามสอบ GAT-PAT  วิชา GAT เชื่อมโยง /  ภาษาไทย / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษตามโรงเรียนชื่อดังหลายโรงเรียนทั่วประเทศ


การศึกษา   
 • ระดับปริญญาตรี     มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์บางเขน   คณะ มนุษยศาสตร์ สาขา​วิชาเอกภาษาไทย   เกรดเฉลี่ย 3.40    (เกียรตินิยมอันดับ 2)