เจาะเนื้อหาวิทย์ (ม.3 เทอม 2) ปูพื้นแน่นสู่ ม.ปลาย เน้นเทคนิคจี้จุดพลาด ชี้จุดออกข้อสอบบ่อย เพื่อเพิ่มเกรดและสอบติด รร.ดัง

เน้นการสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

แชร์ให้เพื่อน
21.9K
Views
รายละเอียด

 

 

“ เติมเต็ม บ่นเพาะ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ”

ในรายละเอียดของคอร์สเรียนจะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย

จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

 


ในคอร์สนั้น น้อง ๆ จะได้

 • สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา
 • ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด
 • วิเคราะห์ข้อสอบ
 • เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

 

เนื้อหาของวิชา
 

ม.3 ( เทอม 2 ) ประกอบไปด้วย
บทที่ 1 ระบบนิเวศ
บทที่ 2 พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 3 ปฏิกิริยาเคมี
   

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา
ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด
วิเคราะห์ข้อสอบ
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องการเทคนิคการทำข้อสอบ และความเป็นเลิศในการวิเคราะห์ข้อสอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ

เนื้อหา
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 3 เทอม 2 หน่วยที่ 1 เรื่อง ระบบนิเวศ 05:43:53
ความหมายของระบบนิเวศ
00:35:02
ทดลองเรียน
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตของระบบนิเวศ,คำศัพท์ของระบบนิเวศ,ประเภทระบบนิเวศ
00:32:35
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
00:36:17
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ(ต่อ)
01:01:03
วัฏจักรของสสาร 
01:04:59
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลื่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ 
00:23:40
แบบทดสอบ เรื่อง ระบบนิเวศ ข้อที่ 1-9
00:34:15
แบบทดสอบ เรื่อง ระบบนิเวศ ข้อที่ 10-34
00:56:02
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 3 เทอม 2 หน่วยที่ 2 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า 25:21:55
พลังงานไฟฟ้า 
00:56:33
การผลิตกระแสไฟฟ้า 
00:24:29
ประเภทของไดนาโม 
00:20:08
ชนิดของความต่างศักย์ไฟฟ้า 
00:24:06
ปัจจัยที่มีผลต่อการต้านทานไฟฟ้า 
00:12:03
ความต้านทานไฟฟ้าและความยาวของลวดตัวนำและกฏของโอห์ม
00:24:59
กฏของโอห์ม(ต่อ) 
00:25:06
ตัวอย่าง เรื่อง โอห์ม
00:36:59
การต่อความต้านทานไฟฟ้า 
00:24:24
การต่อความต้านทานไฟฟ้า(ต่อ) 
00:36:46
ตัวอย่าง ความต้านทานไฟฟ้า
00:27:58
 วงจรไฟฟ้า
00:46:57
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบสผม
00:23:13
กำลังไฟฟ้า
00:28:41
การคิดค่าไฟฟ้า
00:20:54
อิเล็กทรอนิคเบื้องต้น
00:55:34
 แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 1-4
00:24:14
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 5-10
00:24:44
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 11-16
00:22:28
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 17-19
00:31:26
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 20-22
00:26:14
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 23-25
00:21:26
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 26-28
00:32:12
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 29-33
00:34:43
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 34-35
00:19:14
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 36-38
00:22:25
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 39-41
00:25:38
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 42-43
00:27:57
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 44-46
00:23:47
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 47-50
00:27:12
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 51-53
00:20:54
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 54-55
00:26:22
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 56
00:21:23
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 57-58
00:27:19
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 59-60
00:19:19
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 61-62
00:32:17
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 63-65
00:19:42
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 66-67
00:23:14
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 68-69 
00:25:54
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 70-71
00:19:19
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 72-73
00:31:51
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 74-78 
00:36:22
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 79-80 
00:19:38
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 81-83
00:19:24
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 84-89
00:25:35
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 90-94 
00:34:36
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 1 ข้อ 95-100
00:16:48
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 1-3
00:22:34
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 4-7
00:22:04
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 8-11
00:20:03
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 12-14
00:23:26
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 15-16
00:22:10
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 17-19
00:22:23
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 20-22
00:22:09
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 23-26
00:29:48
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 27-30
00:22:05
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 31-36
00:24:12
แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชุดที่ 2 ข้อ 37-40
00:18:34
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 3 เทอม 2 หน่วยที่ 3 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 03:04:08
ปฏิกิริยาเคมี part 1
00:36:48
ปฏิกิริยาเคมี part 2
00:38:17
โจทย์ปฏิกิริยาเคมี ข้อ 1-21
00:41:54
โจทย์ปฏิกิริยาเคมี ข้อ 22-40
00:43:21
โจทย์ปฏิกิริยาเคมี ข้อ 41-58
00:23:48
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 3 เทอม 2 หน่วยที่ 4 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน 01:03:26
วัสดุรอบตัว ตอนที่ 1
00:31:18
วัสดุรอบตัว ตอนที่ 2
00:32:08
คะแนนรีวิว

4,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 8,590 บาท ลด 47%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 73 คลิป รวม 35 ชั่วโมง 13 นาที 22 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ปริญญาโท  กำลังศึกษาสาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย