ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ พิชิตเตรียมอุดมฯ โดยรุ่นพี่สอบติดอันดับ 14 เตรียมอุดมฯ

สอนโดยพี่แจ๊บ ผู้สอบเข้า ได้อันดับที่ 14 เตรียมอุดมฯ และสอบเข้าแพทย์ กสพท. ได้ที่ 1 ของประเทศ

แชร์ให้เพื่อน
38.0K
Views
และอีก 30 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

คอร์ส “ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ พิชิตเตรียมอุดมฯ”

โดยรุ่นพี่สอบติดอันดับ 14 เตรียมอุดมฯ

          เป็นคอร์สรวมแนวข้อสอบเก่าเข้าเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งสอนเทคนิคการทำข้อสอบ และทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นอย่างครบถ้วนผ่านแนวโจทย์ที่หลากหลายและตรงตามข้อสอบ
ได้ฝึกคิดฝึกจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริง เน้นจุดที่พลาดได้ง่าย สอนโดยพี่แจ๊บ ที่ 1 กสทพ. ปี 2560 ซึ่งผ่านการสอบเตรียมอุดมศึกษาและสอนตัวต่อตัวเด็กที่เตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษามาหลายคน
ทำให้เห็นจุดที่ควรระวังและเข้าใจข้อสงสัยของเด็ก ม. 3 หลายต่อหลายคน

รายละเอียดในคอร์ส

 1. ข้อสอบและแนวข้อสอบเก่าเตรียมอุดมศึกษา
 2. ฝึกประสบการณ์ จดจำสิ่งที่ตัวเองพลาดเพื่อนำไปสู่การอุดข้อบกพร่องตอนทำข้อสอบจริง
 3. ฟังคำอธิบายการเฉลยโจทย์อย่างละเอียด
 4. ตอกย้ำเนื้อหาที่ควรรู้ก่อนเข้าห้องสอบจริง
 5. เทคนิคการทำข้อสอบจากที่ 14 สายวิทย์ คณิต เตรียมอุดมศึกษา
 

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกประสบการณ์ จดจำสิ่งที่ตัวเองพลาดเพื่อนำไปสู่การอุดข้อบกพร่องตอนทำข้อสอบจริง
ข้อสอบและแนวข้อสอบเก่าเตรียมอุดมศึกษา
เทคนิคการทำข้อสอบจากที่ 14 สายวิทย์ คณิต เตรียมอุดมศึกษา
ตอกย้ำเนื้อหาที่ควรรู้ก่อนเข้าห้องสอบจริง
ข้อสอบและแนวข้อสอบเก่าเตรียมอุดมศึกษา
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์ คณิต

เนื้อหา
เจาะลึกวิชาข้อสอบเก่า ชุดที่ 1 04:29:50
ตัวอย่างการสอน
00:12:00
ทดลองเรียน
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 1 ข้อที่ 1
00:35:51
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 1 ข้อที่ 2 - 4
00:25:22
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 1 ข้อที่ 5 - 6
00:42:16
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 1 ข้อที่ 7
00:48:50
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 1 ข้อที่ 8 - 11
00:25:18
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 1 ข้อที่ 12 - 13
00:37:16
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 1 ข้อที่ 14 - 16
00:23:11
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 1 ข้อที่ 17 - 20
00:19:46
เจาะลึกวิชาข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 04:59:09
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 ข้อที่ 1
00:40:38
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 ข้อที่ 2
00:33:22
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 ข้อที่ 3 - 4
00:34:38
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 ข้อที่ 5 - 6
00:36:54
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 ข้อที่ 7 - 9
00:38:45
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 ข้อที่ 10 - 12
00:26:06
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 ข้อที่ 13 - 15
00:33:02
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 ข้อที่ 16 - 18
00:29:50
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 2 ข้อที่ 19 - 20
00:25:54
เจาะลึกวิชาข้อสอบเก่า ชุดที่ 3 03:42:36
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 3 ข้อที่ 1
00:35:50
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 3 ข้อที่ 2 - 5
00:30:28
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 3 ข้อที่ 6 - 8
00:33:22
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 3 ข้อที่ 9 - 11
00:30:43
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 3 ข้อที่ 12 - 14
00:28:12
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 3 ข้อที่ 15 - 17
00:28:14
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 3 ข้อที่ 18 - 20
00:35:47
เจาะลึกวิชาข้อสอบเก่า ชุดที่ 4 03:26:18
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 4 ข้อที่ 1 - 2
00:28:39
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 4 ข้อที่ 3 - 5
00:29:28
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 4 ข้อที่ 6 - 8
00:27:13
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 4 ข้อที่ 9 - 10
00:13:58
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 4 ข้อที่ 11 - 13
00:23:10
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 4 ข้อที่ 14 - 15
00:30:24
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 4 ข้อที่ 16 - 18
00:24:57
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 4 ข้อที่ 19 - 20
00:28:29
เจาะลึกวิชาข้อสอบเก่า ชุดที่ 5 03:37:13
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 5 ข้อที่ 1 - 2
00:30:20
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 5 ข้อที่ 3 - 6
00:48:27
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 5 ข้อที่ 7 - 11
00:32:39
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 5 ข้อที่ 12 - 15
00:33:36
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 5 ข้อที่ 16 - 19
00:35:43
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 5 ข้อที่ 20 - 22
00:24:28
ข้อสอบเก่า ชุดที่ 5 ข้อที่ 23 - 25
00:12:00
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย เพชรลดา รังษีวงศ์ เมื่อ 24 มี.ค. 61

4,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 9,900 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 40 คลิป รวม 20 ชั่วโมง 15 นาที 6 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

 • ที่ 14 การสอบเข้าโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์คณิต ประจำปีการศึกษา 2557
 • ที่ 1 คะแนนรวมข้อสอบ กสพท.แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ และ เภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
 • คะแนนความถนัดแพทย์ กสพท 24.17 เต็ม 30 คะแนน
 • มีประสบการณ์สอนติวน้อง ๆ สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาแบบตัวต่อตัว
ประวัติการศึกษา 
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต คอมพิวเตอร์ห้องคิง แผนการเรียนวิทย์คณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.96