ติวเจาะแนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยงที่ออกบ่อย เพื่อ 150 เต็ม (Super Save คอร์ส)

ติวเจาะแนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยงที่ออกบ่อย

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
5.0K
Views
และอีก 16 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

วิชา GAT (เชื่อมโยง) เป็นวิชาที่เน้นกระบวนการทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยความสามารถจากการฝึกฝน
คอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่จะเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์และทําข้อสอบได้ คะแนนเต็ม
โดยเน้นฝึกและตะลุยข้อสอบแบบจัดเต็มทุกปีการศึกษาอย่างละเอียด

 

หลักการทำ GAT THAI

แนะนําวิชาและหลักการการทําGAT(เชื่อมโยง)

เจาะลึกวิชาGAT ไทยเชื่อมโยง

เจาะลึกและตะลุยข้อสอบจริงต้ังแต่ปีแรก-ปีล่าสุด แบบจัดเต็ม

 

สิ่งที่จะได้รับ
ตะลุยข้อสอบจริงแบบจัดเต็ม
เอกสารท่ีรวบรวมข้อสอบจริงพร้อมเฉลยแบบละเอียด
เน้นกําจัดจุดอ่อน เพื่อให้ได้คะแนนเต็ม
สอนแบบละเอียด ไม่เข้าใจสามารถปรึกษาส่วนตัวได้ตลอด
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันม.4 ยิ่งเรียนเร็วยิ่งโอกาสมากกว่าคนอื่น ช้ันม.5 เตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามสอบจริง ช้ันม.6 ตะลุยข้อสอบแบบจัดเต็ม

เนื้อหา
1.แนะนำและทำความรู้จักกับ Gat เชื่อมโยงและ การโยงเส้นและการเชื่อมโยงความพร้อมทั้งการเขียนรหัสแบบง่าย 00:25:36
กล่องหัวใจของแกทเชื่อมโยง, สัญลักษณ์, คำเชื่อมทางภาษา, ตัวทึบและทึบแฝง และการโยงและเขียนรหัส
00:25:36
2. เริ่มต้นได้ไม่ยาก เพื่อพิชิตข้อสอบ 01:06:29
เรื่อง วัยรุ่นทำลายสถิติเอเชีย
00:24:51
เรื่อง จุดอ่อนของคนไทย
00:19:11
เรื่อง ทฤษฎีใหม่...หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
00:22:27
3. ฝึกข้อสอบจริงระดับ 3 ดาว 01:09:52
เรื่อง ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ
00:18:02
เรื่อง ใกล้สิ้นปีเสือ เสือใกล้สูญพันธุ์
00:15:49
เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อไทย
00:21:16
เรื่อง เตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
00:14:45
4. ตะลุยข้อสอบตามหลักภาษาและตามใจคนออกข้อสอบ 01:00:32
เรื่อง อนาคตของประเทศ...บทวิเคราะห์จากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11
00:15:46
เรื่อง แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
00:16:30
เรื่อง ป่าพรุควนเคร็ง
00:13:10
เรื่อง อะไรจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
00:15:06
5.ตะลุยข้อสอบจริง เข้าใจง่ายตามสไตล์คนสอน 01:04:07
เรื่อง เด็กไทยกับไอที...เด็กล็อค
00:17:11
เรื่อง พิษภัยของมลพิษ
00:17:10
เรื่อง เหตุใดจึงคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์
00:17:16
เรื่อง ราคายางตกต่ำ เกษตรชาวสวนยางปิดถนน
00:12:30
6. ทวนข้อสอบเก่า เพิ่มความมั่นใจ เน้นเทคนิคการทำ 01:21:28
เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย
00:23:51
เรื่อง ปัญหาเรื่องข้าว
00:18:17
เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศ ... ภัยใกล้ตัวสตรี
00:21:13
เรื่อง ความสุขของคนอาเซียน
00:18:07
7. พิชิตข้อสอบยากด้วยวิธีการที่ได้ผลจริง 01:17:40
เรื่อง ความสุขของมนุษย์
00:22:17
เรื่อง เด็กไทยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
00:19:35
เรื่อง ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
00:20:04
เรื่อง ปัญหาขยะล้นเมือง
00:15:44

900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,500 บาท ลด 40%

สมัครเรียน
เริ่มเรียน 15 ม.ค. 61 ถึง 15 พ.ย. 61
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 24 บทเรียน จำนวน 7 ชั่วโมง 25 นาที 44 วินาที
  • เอกสารประกอบการเรียนดาวน์โหลดผ่านระบบ
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
พี่เฟลมมี่
อาจารย์ อภิชาติ ผาแดง

ผลงาน,ประสบการณ์ 
  • ติวข้อสอบ O-net และ GAT เชื่อมโยง ทั่วประเทศ มากกว่า100 โรงเรียน ตลอดระยะเวลา 7 ปี
  • ติวเตอร์ค่ายวิชาการ และ ซัมเมอร์แคมป์ ในภาคอีสาน และ ภาคกลาง
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา
  • ระดับปริญญาตรี จบการศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วิชาโท วาทะวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ๑ เหรียญทอง)
 
  • ระดับปริญญาโท ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลการเรียนดีเด่นยอดเยี่ยม)