ติวเน้นข้อสอบ PAT2 ชีวะ เข้าใจง่าย และตรงจุด

ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยาเพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
แชร์ให้เพื่อน
48.5K
Views
272
Shares
และอีก 282 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

         ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา การฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ
เพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา อีกทั้งในคอร์สนี้พี่ได้วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบ
ในแต่ละปีว่าออกเรื่องอะไรบ้าง และสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิดไว้ในแต่ละข้ออีกด้วย
เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ 

สิ่งที่จะได้รับ
การฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา
สรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็ก ๆ ชอบผิดไว้ในแต่ละข้ออีกด้วย เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนมัธยมตอนปลาย

เนื้อหา
ตะลุย ข้อสอบ PAT2 ชีวะ ปี 2559 00:47:57
ข้อสอบ PAT2 ชีวะ ปี 2559 ข้อ 1 - 5
00:17:03
ข้อสอบ PAT2 ชีวะ ปี 2559 ข้อ 6 - 10
00:08:38
ข้อสอบ PAT2 ชีวะ ปี 2559 ข้อ 11 - 15
00:06:42
ข้อสอบ PAT2 ชีวะ ปี 2559 ข้อ 16 - 20
00:08:09
ข้อสอบ PAT2 ชีวะ ปี 2559 ข้อ 21 - 25
00:07:25
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

90 บาท

ค่าลงทะเบียน
ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
เรียนได้ 90 วัน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 5 บทเรียน รวม 47 นาที 57 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่ป็อป
นพดล ศิลปชัย

ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ 
  • พี่ติววิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556
  • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ“MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”

ประวัติการศึกษา 
 
  •  ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
  •  ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา