คอร์ส PAT 5 ตะลุยโจทย์เราทำได้ เตรียมความพร้อมสอบความถนัดครู

เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 5 จำนวน 200 ข้อ ประกอบด้วย 5 เรื่องสำคัญที่พบในข้อสอบ PAT 5

แชร์ให้เพื่อน
5.6K
Views
รายละเอียด

เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 5 จำนวน 200 ข้อ
ประกอบด้วย 5 เรื่องสำคัญที่พบในข้อสอบ PAT 5 คือ

1) ความรู้ด้านวิชาชีพครู
2) วิเคราะห์ภาษา 
สำนวนภาษา และเรียงลำดับข้อความ
3) การให้เหตุผลและการอ่านบทความ 

4) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และ 
5) อนุกรมรูปภาพ ภายในคอร์สจะเป็นการเฉลยข้อสอบแต่ละข้ออย่างละเอียด
พร้อมกับแนะวิธีคิดและวิธีทำข้อสอบให้เร็วทันกับเวลาเพื่อให้ได้คะแนน PAT 5 ดีที่สุด

สิ่งที่จะได้รับ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ
เนื้อหาเชิงลึกในการเตรียมสอบ
ตะลุยโจทย์เนื้อหาที่จำเป็น
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบจริง
เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ที่ต้องการฝึกฝนการทำโจทย์ข้อสอบ PAT 5 เพื่อเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เนื้อหา
คอร์ส PAT 5 ตะลุยโจทย์เราทำได้ 07:03:15
PAT5 EP.1 ข้อ 1-40
01:31:37
PAT5 EP.2 ข้อ 41-80
01:07:56
PAT5 EP.3 ข้อ 81-120
01:07:10
PAT5 EP.4 ข้อ 121-160
01:47:03
PAT5 EP.5 ข้อ 161-200
01:29:29
คะแนนรีวิว

999 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,500 บาท ลด 33%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 5 คลิป รวม 7 ชั่วโมง 3 นาที 15 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
 • ผู้เขียนหนังสือรู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู สำนักพิมพ์ กัมบัตเตะ
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ
 • วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
การศึกษา 
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์ขมหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย