ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 63 *+เทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บ ทำข้อสอบทันเวลา

การฝึกทำข้อสอบเก่า ปีล่าสุด เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
5.4K
Views
และอีก 106 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • ทบทวนแนวคิด ฝึกทำข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจ ก่อนสอน อังกฤษ 9 วิชาสามัญ
 • ฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ
 • ทำให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของข้อสอบ เพื่อพิชิตข้อสอบตัวจริง 

สิ่งที่จะได้รับ
คำศัพท์แบบเน้นๆแน่นๆท่องจำง่าย
เน้นเทคนิคแบบติวเข้ม เพื่อให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด
ได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ ในมุมต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 08:54:51
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 1
00:08:59
ทดลองเรียน
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 2
00:03:29
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 3
00:03:14
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 4
00:04:46
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 5
00:04:28
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 6
00:04:31
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 7
00:06:20
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 8
00:05:43
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 9
00:06:06
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 10
00:04:22
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 11
00:05:34
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 12
00:03:14
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 13
00:04:23
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 14
00:04:43
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 15
00:03:36
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 16
00:03:08
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 17
00:04:55
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 18
00:05:24
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 19
00:05:06
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 20
00:03:27
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 21
00:08:09
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 22
00:09:41
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 23
00:05:02
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 24
00:14:08
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 25
00:02:45
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 26
00:11:14
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 27
00:08:34
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 28
00:08:58
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 29
00:10:32
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 30
00:03:25
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 31
00:07:39
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 32
00:06:59
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 33
00:01:47
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 34
00:14:26
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 35
00:03:41
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 36
00:12:08
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 37
00:16:58
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 38
00:03:04
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 39
00:10:10
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 40
00:08:18
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 41
00:23:54
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 42
00:05:45
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 43
00:03:56
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 44
00:05:08
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 45
00:01:58
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 46
00:19:28
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 47
00:02:24
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 48
00:09:40
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 49
00:09:48
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 50
00:10:32
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 51
00:13:47
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 52
00:02:57
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 53
00:08:24
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 54
00:13:55
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 55
00:02:36
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 56
00:08:33
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 57
00:10:23
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 58
00:08:17
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 59
00:15:31
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 60
00:02:54
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 61
00:05:07
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 62
00:05:31
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 63
00:04:16
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 64
00:03:50
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 65
00:03:12
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 66
00:03:17
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 67
00:02:23
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 68
00:02:29
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 69
00:02:08
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 70
00:03:11
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 71
00:03:58
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 72
00:04:32
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 73
00:05:34
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 74
00:03:08
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 75
00:04:04
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 76
00:10:26
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 77
00:06:18
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 78
00:06:01
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 79
00:05:02
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2563 : ข้อที่ 80
00:07:28
คะแนนรีวิว

1,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,790 บาท ลด 43%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 8 ชั่วโมง 54 นาที 51 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติวเตอร์ วิทยากร และอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ (ประสบการณ์ 10 ปี)

 • บรรยายความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ณ โรงเรียนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 • นักแปลอิสระ (ประสบการณ์ 5 ปี) แปล และพิสูจน์อักษร บทความวิชาการ สิทธิบัตร วรรณกรรม หนังสือและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ

 • ความเชี่ยวชาญ การติวภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดความรู้ เช่น ONET, GAT ,9 วิชาสามัญ และ TOEIC
  ภาษาศาสตร์การสอนและการวัดประเมินผล
  Second Language Acquisltion,Phonetics,Phonology และ Morpholigy

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท English as an International Language (EIL) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สาขา ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ(EIL)

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย