เจาะเนื้อหาวิทย์ (ม.1 เทอม 2) ปูพื้นแน่นสู่ ม.ปลาย เน้นเทคนิคจี้จุดพลาด ชี้จุดออกข้อสอบบ่อย เพื่อเพิ่มเกรดและสอบติด รร.ดัง

จะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

แชร์ให้เพื่อน
7.2K
Views
รายละเอียด

“ เติมเต็ม บ่นเพาะ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ”

 

           ในรายละเอียดของคอร์สเรียนจะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

 

สิ่งที่จะได้รับในการเรียนวิชา/คอร์ส

★    สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา

★    ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด

★    วิเคราะห์ข้อสอบ

★    เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

 

วิชา/คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

               มัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องการเทคนิคการทำข้อสอบ และความเป็นเลิศในการวิเคราะห์ข้อสอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหาของวิชา/คอร์ส

ม. 1 ( เทอม 2 ) ประกอบไปด้วย

บทที่ 1 พลังงานความร้อน

   1. การพาความร้อน

   2. การนำความร้อน

   3. การแผ่รังสีความร้อน

  

บทที่ 2 บรรยากาศ

   1. ส่วนประกอบของอากาศ

   2. อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยากาศ

   3. ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ

   4. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

   5. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน ลมฟ้า อากาศ

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา
ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด
วิเคราะห์ข้อสอบ
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 2 เรื่อง พลังงานความร้อน 01:22:13
การพาความร้อน (Heat Convection)
00:15:39
ทดลองเรียน
การทดลอง และการใช้ประโยชน์จากการพาความร้อน
00:17:15
การนำความร้อน  (Heat Conduction)
00:17:07
การทดลอง และการใช้ประโยชน์ของการนำความร้อน
00:20:08
การแผ่รังสีความร้อน (Radiation)
00:12:04
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 2 เรื่อง บรรยากาศ 05:14:12
บรรยากาศ (ATMOSPHERE) องค์ประกอบของบรรยากาศ
00:18:28
ความสำคัญของบรรยากาศ
00:15:07
ชั้นบรรยากาศ
00:17:47
ชั้นบรรยากาศ ตอนที่ 2 
00:15:59
บรรยากาศชั้นต่าง ๆ และการกรองรังสีของบรรยากาศ
00:15:29
อุณหภูมิของอากาศ และการเคลื่อนที่ของอากาศ
00:16:22
การเคลื่อนที่ของอากาศ และความดันอากาศ (Pressure)
00:19:09
การวัดความดันบรรยากาศ และเครื่องมือวัดความดันอากาศ
00:17:52
ความหนาแน่นของอากาศ และความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)
00:17:03
ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) 
00:20:15
การวัดความชื้นในบรรยากาศ 
00:03:32
ลมฟ้าอากาศ (Weather)
00:16:02
ชนิดของลม
00:16:39
ลมประจำเวลา 
00:15:43
พายุหมุนเขตร้อน
00:16:36
อุปกรณ์ที่ใช้วัดเกี่ยวกับลม และพายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm)
00:17:48
เอลนิโญ (El Nino) 
00:11:35
ลานีญา (La Nina) และปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect)
00:08:08
การพยากรณ์อากาศ
00:06:41
เมฆ (Cloud) และฝน (rain) 
00:18:49
ลักษณะของเมฆแต่ละชนิดทำให้ทราบถึง และการวัดปริมาณน้ำฝน
00:09:08
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 2 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 1 02:53:52
ข้อที่ 1 - 5 
00:21:30
ข้อที่ 6 - 10
00:20:11
ข้อที่ 11 - 18
00:21:18
ข้อที่ 19 - 26
00:18:58
ข้อที่ 27 - 32
00:20:04
ข้อที่ 33 - 39
00:20:37
ข้อที่ 40 - 47
00:19:35
ข้อที่ 48 - 50
00:07:01
ข้อที่ 51 - 57
00:20:25
ข้อที่ 58 - 60
00:04:13
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 2 เรื่อง ลมฟ้าอากาศ 02:16:25
ลมฟ้าอากาศ (Weather)
00:16:02
ชนิดของลม
00:16:39
ลมประจำเวลา
00:15:43
พายุหมุนเขตร้อน
00:16:36
อุปกรณ์ที่ใช้วัดเกี่ยวกับลม และพายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm)
00:17:04
เอลนิโญ (El Nino)
00:11:35
ลานีญา (La Nina) และปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect)
00:08:08
การพยากรณ์อากาศ
00:06:41
เมฆ (Cloud) และฝน (rain)
00:18:49
ลักษณะของเมฆแต่ละชนิดทำให้ทราบถึง และการวัดปริมาณน้ำฝน
00:09:08
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 2 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 2 01:49:36
ข้อที่ 1 - 6
00:24:18
ข้อที่ 7 - 11
00:20:53
ข้อที่ 12 - 16
00:20:21
ข้อที่ 17 - 22
00:23:38
ข้อที่ 23 - 30
00:20:26
คะแนนรีวิว

3,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,590 บาท ลด 53%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 51 คลิป รวม 13 ชั่วโมง 36 นาที 18 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ปริญญาโท  กำลังศึกษาสาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย