ติวเจาะข้อสอบ ชีววิทยา ปี 62 *+เทคนิคเข้าใจง่ายจำไว ทำคะแนนได้มากกว่ารุ่นพี่ที่ 60+

สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงเทคนิคในการจดจำ การพิจารณาตัวเลือก และวิเคราะห์ข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
11.5K
Views
และอีก 361 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

       คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้องๆทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาปี 2562 (ล่าสุด) เฉลยแบบละเอียดทุกข้อ
และในแต่ละข้อ พี่ป๊อปได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงเทคนิคในการจดจำ การพิจารณาตัวเลือก และวิเคราะห์ข้อสอบ ไว้ให้น้องๆแล้ว เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ  

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียนข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยาต่างๆ
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ที่จะสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการทบทวนความรู้ ปิดจุดพลาดกำจัดจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อ boost คะแนน และเตรียมตัวก่อนสอบ

เนื้อหา
Boost คะแนน … สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี (ล่าสุด) 04:52:11
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 1
00:08:08
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 2
00:07:27
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 3
00:17:14
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 4
00:08:13
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 5
00:03:45
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 6
00:06:42
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 7
00:09:16
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 8
00:03:10
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 9
00:04:58
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 10
00:06:28
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 11
00:03:57
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 12
00:03:52
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 13
00:07:07
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 14
00:02:37
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 15
00:02:55
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 16
00:02:09
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 17
00:02:56
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 18
00:03:08
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีล่าสุด ข้อ 19
00:12:20
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 20
00:03:15
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 21
00:03:10
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 22
00:06:02
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 23
00:05:41
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 24
00:02:11
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 25
00:03:30
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 26
00:02:43
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 27
00:03:53
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 28
00:02:41
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 29
00:02:55
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 30
00:05:04
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 31
00:03:09
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 32
00:02:37
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 33
00:03:45
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 34
00:05:21
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 35
00:02:25
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 36
00:01:32
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 37
00:03:57
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 38
00:00:58
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 39
00:01:07
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 40
00:03:11
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 41
00:02:44
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 42
00:03:34
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 43
00:03:00
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 44
00:03:41
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 45
00:01:22
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 46
00:01:18
ทดลองเรียน
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 47
00:02:39
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 48
00:02:52
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 49
00:02:40
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 50
00:05:45
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 51
00:01:40
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 52
00:02:11
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 53
00:02:49
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 54
00:01:52
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 55
00:04:43
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 56
00:03:10
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 57
00:02:55
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 58
00:08:51
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 59
00:04:20
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 60
00:02:49
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 61
00:02:47
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 62
00:02:47
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีล่าสุด ข้อ 63
00:03:28
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 64
00:04:07
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 65
00:02:38
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 66
00:01:05
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 67
00:00:33
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 68
00:00:54
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 69
00:02:49
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 70
00:01:35
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 71
00:01:54
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 72
00:02:11
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 73
00:01:47
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 74
00:02:29
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 75
00:00:54
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 76
00:02:40
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 77
00:01:14
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 78
00:01:26
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 79
00:01:14
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี ล่าสุด ข้อ 80
00:03:15
คะแนนรีวิว

690 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,290 บาท ลด 70%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 52 นาที 11 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา