ติวเจาะข้อสอบ ชีววิทยา ปี 64 *+เทคนิคเข้าใจง่ายจำไว ทำคะแนนได้มากกว่ารุ่นพี่ที่ 60+

สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงเทคนิคในการจดจำ การพิจารณาตัวเลือก และวิเคราะห์ข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
8.4K
Views
และอีก 84 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้องๆทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาปี 2564 (ล่าสุด)
เฉลยแบบละเอียดทุกข้อ
และในแต่ละข้อ พี่ป๊อปได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ
รวมถึงเทคนิคในการจดจำ การพิจารณาตัวเลือก
และวิเคราะห์ข้อสอบ ไว้ให้น้องๆแล้ว เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ  

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียนข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยาต่างๆ
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ที่จะสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการทบทวนความรู้ ปิดจุดพลาดกำจัดจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อ boost คะแนน และเตรียมตัวก่อนสอบ

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ ชีววิทยา ปี 64 03:45:17
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 1
00:06:52
ทดลองเรียน
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 2
00:03:18
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 3
00:03:16
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 4
00:07:06
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 5
00:05:51
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 6
00:02:25
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 7
00:02:21
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 8
00:11:01
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 9
00:05:15
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 10
00:05:55
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 11
00:08:00
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 12
00:04:43
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 13
00:02:52
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 14
00:04:29
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 15
00:02:14
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 16
00:04:37
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 17
00:04:36
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 18
00:07:11
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 19
00:12:30
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 20
00:03:58
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 21
00:03:04
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 22
00:06:42
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 23
00:06:05
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 24
00:03:09
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 25
00:02:52
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 26
00:03:48
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 27
00:02:27
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 28
00:09:17
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 29
00:02:55
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 30
00:02:08
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 31
00:04:09
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 32
00:05:41
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 33
00:02:37
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 34
00:04:46
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 35
00:01:39
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 36
00:02:20
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 37
00:03:53
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 38
00:01:46
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 39
00:01:57
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 40
00:02:15
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 41
00:02:04
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 42
00:08:04
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 43
00:04:59
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 44
00:06:16
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 45
00:01:16
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 46
00:05:00
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 47
00:03:07
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 48
00:03:13
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 49
00:04:47
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2564 : ข้อที่ 50
00:04:31
คะแนนรีวิว

1,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,290 บาท ลด 31%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 50 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 45 นาที 17 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา