ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'63 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
13.7K
Views
และอีก 58 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'63 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ
 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา 05:18:12
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 1
00:06:11
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 2
00:09:57
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 3
00:04:28
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 4
00:02:38
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 5
00:03:16
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 6
00:05:56
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 7
00:03:52
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 8
00:05:04
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 9
00:06:46
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 10
00:05:39
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 11
00:02:59
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 12
00:05:23
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 13
00:06:58
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 14
00:07:48
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 15
00:05:24
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 16
00:04:07
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 17
00:10:41
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 18
00:07:57
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 19
00:04:05
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 20
00:02:38
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 21
00:03:29
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 22
00:09:16
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 23
00:05:36
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 24
00:03:13
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 25
00:04:51
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 26
00:05:52
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 27
00:03:41
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 28
00:02:14
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 29
00:03:28
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 30
00:03:29
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 31
00:03:57
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 32
00:06:04
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 33
00:04:09
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 34
00:04:42
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 35
00:04:12
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 36
00:03:21
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 37
00:02:03
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 38
00:02:13
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 39
00:03:07
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 40
00:03:05
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 41
00:03:06
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 42
00:02:30
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 43
00:02:21
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 44
00:04:49
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 45
00:02:48
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 46
00:03:40
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 47
00:02:55
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 48
00:01:34
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 49
00:02:53
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 50
00:04:16
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 51
00:02:32
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 52
00:02:06
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 53
00:04:38
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 54
00:02:29
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 55
00:02:06
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 56
00:04:05
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 57
00:02:02
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 58
00:04:29
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 59
00:06:02
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 60
00:03:38
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 61
00:04:06
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 62
00:03:15
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 63
00:02:20
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 64
00:02:41
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 65
00:03:13
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 66
00:02:56
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 67
00:01:27
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 68
00:04:21
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 69
00:03:42
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 70
00:04:00
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 71
00:01:29
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 72
00:02:06
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 73
00:06:39
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 74
00:02:47
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 75
00:02:42
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 76
00:02:38
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 77
00:02:09
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 78
00:02:04
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 79
00:01:13
PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา : ข้อ 80
00:03:36
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 5 ชั่วโมง 18 นาที 12 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา