จบกันที ตรีโกณมิติ! (ครบ จบ ทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว)

ครอบคลุมเนื้อ “ตรีโกณมิติ” ทั้งหมดที่น้องต้องรู้ในระดับชั้น ม.ปลาย สามารถนำความรู้ในคอร์สไปสอบเข้ามหาลัยได้เลย

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
1.8K
Views
รายละเอียด

เนื้อหาในคอร์สจะครอบคลุมเนื้อ “ตรีโกณมิติ” ทั้งหมดที่น้องต้องรู้ในระดับชั้น ม.ปลาย สามารถนำความรู้ในคอร์สไปสอบเข้ามหาลัยได้เลย เนื้อหาในคอร์สแบ่งเป็น  11 Ep ดังนี้
    Ep1 : ทบทวนเนื้อหาเรขาคณิต ม.ต้น
    Ep2 : อัตราส่วนตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก
    Ep3 : สมบัติของตรีโกณมิติ
    Ep4 : การประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติกับสามเหลี่ยมมุมฉาก
    Ep5 : ตรีโกณมิติกับวงกลม 1 หน่วย
    Ep6 : การหาค่ามุมที่มากกว่า 90 องศา
    Ep7 : กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
    Ep8 : สูตรต่างๆของตรีโกณมิติ
    Ep9 : การแก้สมการตรีโกณมิติ
    Ep10 : ฟังก์ชัน arc
    Ep11 : การประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติกับสามเหลี่ยมใดๆ

รายละเอียดคอร์ส
    ตรีโกณมิติ ออกสอบใน
ข้อสอบ PAT1 ปีละประมาณ  5 ข้อ จากทั้งหมด 45 ข้อ
ข้อสอบโควตา ม.อ. ปีละประมาณ 3 ข้อ จากทั้งหมด 30 ข้อ
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีละประมาณ 2 ข้อ จากทั้งหมด 30 ข้อ
ข้อสอบ O-NET ปีละประมาณ 4 ข้อ จากทั้งหมด 40 ข้อ

เจาะลึกคอร์ส
   1. เนื้อหา ตรีโกณมิติ อย่างละเอียด
   2. ข้อสอบ ตรีโกณมิติ จากสนามต่างๆ

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิค สูตรลัด และวิธีการวิเคราะห์ โจทย์ ตรีโกณมิติ ทุกแนวที่จะออกสอบได้
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
จบกันที ตรีโกณมิติ! (ครบ จบ ทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว) 10:06:56
Ep1 : ทบทวนเนื้อหาเรขาคณิต ม.ต้น
00:28:41
Ep2 : อัตราส่วนตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก
00:38:36
Ep3 : สมบัติของตรีโกณมิติ
00:30:07
Ep4 : การประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติกับสามเหลี่ยมมุมฉาก
00:49:07
Ep5 : ตรีโกณมิติกับวงกลม 1 หน่วย
00:11:11
Ep6 : การหาค่ามุมที่มากกว่า 90 องศา
01:27:51
Ep7 : กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
00:38:17
Ep8 : สูตรต่างๆของตรีโกณมิติ
02:41:42
Ep9 : การแก้สมการตรีโกณมิติ
00:50:20
Ep10 : ฟังก์ชัน arc
01:03:45
Ep11 : การประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติกับสามเหลี่ยมใดๆ
00:47:19
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

1,400 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,600 บาท ลด 13%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 11 บทเรียน รวม 10 ชั่วโมง 6 นาที 56 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน