ติวสรุปเจาะเนื้อหาเคมีเข้มข้น ม.6 (เล่ม 3) #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

แชร์ให้เพื่อน
12.0K
Views
และอีก 200 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

“คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ”


รายละเอียดวิชา/คอร์ส
    คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส
- สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
- เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
- เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
- ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
- เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน

 

เนื้อหาคอร์ส คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เล่ม 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เคมี ม.6  : บทที่ 1 เคมีอินทรีย์

เคมี ม.6  : บทที่ 2  พอลิเมอร์
 

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

เนื้อหา
ม.6 บทที่ 1 เรื่อง เคมีอินทรีย์ โดย อ.ไมธ์ 12:56:31
การเขียนโครงสร้างสารประกอบไฮโดรคาร์บอน , ไอโซเมอร
01:10:53
สมบัติของโมเลกุลโคเวเลนต์: สภาพขั้วโมเลกุล แรงระหว่างโมเลกุล การอ่านสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเปลี-ยนโครงสร้างที-เกี-ยวข้องจํานวนไฮโดรเจน
00:52:25
ทดลองเรียน
แอลเคน : การอ่านชื-อในระบบ IUPAC , สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคม
01:19:38
แอลคีน : การอ่านชื-อในระบบ IUPAC , สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคมี
01:12:42
แอลไคน์, อะโรมาติก : การอ่านชื-อในระบบ IUPAC , สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคมี
00:59:46
โจทย์ทบทวน (1) ข้อ 1 –15
01:40:35
แอลกอฮอล์, ฟี นอล, กรดคาร์บอกซิลิก : สภาพขั Oวโมเลกุล ,การละลายนํ Oา,จุด เดือด การอ่านชื-อในระบบ IUPAC, สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคมี
01:20:16
เอสเทอร์ : การเกิดเอสเทอร์จากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิ เคชัน, สภาพขั Oวโมเลกุล , การละลายนํ Oา,จุดเดือด การอ่านชื-อในระบบ IUPAC, สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส, สะปอนนิฟิ เคชัน, การเกิดสบู่, ทรานส์เอสเทอริฟิ เคชัน
01:28:48
แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน เอไมด์ อีเทอร์ : สภาพขั Oวโมเลกุล ,การละลายนํ Oา,จุด เดือด การอ่านชื-อในระบบ IUPAC, สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคมี
01:06:44
โจทย์ทบทวน (2) ข้อ 16 –45
01:44:44
ม.6 บทที่ 2 เรื่อง พอลิเมอร์ โดย อ.ไมธ์ 02:06:53
มอนอเมอร์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างพอลิเมอร์ การปรับปรุง คุณภาพพอลิเมอร์ การจัดการขยะพลาสติก
01:17:10
โจทย์ทบทวนพอลิเมอร์
00:49:43
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย วราภรณ์ โพธิยานนท์ เมื่อ 16 ส.ค. 64
อาจารย์ไมธ์ สอนดีมากๆค่ะ

โดย รุจิรา ดีรักษา เมื่อ  
จากที่ งงๆ พอเรียนแล้ว เลิกงงเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ เทคนิคดีๆนี้ค่ะ

โดย อุษณียาภรณ์ ชุมประยูร เมื่อ 22 ก.ย. 63
สอนเข้าใจมากเลยค่ะ จากที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง ตอนนี้แม่นมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 12 คลิป รวม 15 ชั่วโมง 3 นาที 24 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • สอนวิชาเคมีสถาบันกวดวิชา Eureka
 • รับเชิญสอนวิชาเคมีรายการสอนศาสตร์ ทางช่องทรูวิชันส์
 •  เขียนตำราเคมีสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชื่อ CHEMISTRY RANGER สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ PAT 2 วิชาเคมี ชื่อ ตีโจทย์ PAT 2 เคมี  สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ เคมี  9 วิชาสามัญ ชื่อ ตีโจทย์  9 วิชาสามัญ เคมี (ตีพิมพ์ปลายปี 2561) สำนักพิมพ์ GANBATTE
 
ประวัติการศึกษา
 •  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์
 •  ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์