ติวสรุปเจาะเนื้อหาเคมีเข้มข้น ม.6 (เล่ม 3) #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

แชร์ให้เพื่อน
5.0K
Views
และอีก 47 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

“คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ”


รายละเอียดวิชา/คอร์ส
    คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส
- สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
- เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
- เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
- ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
- เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน

 

เนื้อหาคอร์ส คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เล่ม 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เคมี ม.6  : บทที่ 1 เคมีอินทรีย์

เคมี ม.6  : บทที่ 2  พอลิเมอร์
 

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

เนื้อหา
ม.6 บทที่ 1 เรื่อง เคมีอินทรีย์ โดย อ.ไมธ์ 12:56:31
การเขียนโครงสร้างสารประกอบไฮโดรคาร์บอน , ไอโซเมอร
01:10:53
สมบัติของโมเลกุลโคเวเลนต์: สภาพขั้วโมเลกุล แรงระหว่างโมเลกุล การอ่านสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเปลี-ยนโครงสร้างที-เกี-ยวข้องจํานวนไฮโดรเจน
00:52:25
ทดลองเรียน
แอลเคน : การอ่านชื-อในระบบ IUPAC , สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคม
01:19:38
แอลคีน : การอ่านชื-อในระบบ IUPAC , สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคมี
01:12:42
แอลไคน์, อะโรมาติก : การอ่านชื-อในระบบ IUPAC , สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคมี
00:59:46
โจทย์ทบทวน (1) ข้อ 1 –15
01:40:35
แอลกอฮอล์, ฟี นอล, กรดคาร์บอกซิลิก : สภาพขั Oวโมเลกุล ,การละลายนํ Oา,จุด เดือด การอ่านชื-อในระบบ IUPAC, สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคมี
01:20:16
เอสเทอร์ : การเกิดเอสเทอร์จากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิ เคชัน, สภาพขั Oวโมเลกุล , การละลายนํ Oา,จุดเดือด การอ่านชื-อในระบบ IUPAC, สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส, สะปอนนิฟิ เคชัน, การเกิดสบู่, ทรานส์เอสเทอริฟิ เคชัน
01:28:48
แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน เอไมด์ อีเทอร์ : สภาพขั Oวโมเลกุล ,การละลายนํ Oา,จุด เดือด การอ่านชื-อในระบบ IUPAC, สมบัติทางกายภาพ, ปฏิกิริยาเคมี
01:06:44
โจทย์ทบทวน (2) ข้อ 16 –45
01:44:44
ม.6 บทที่ 2 เรื่อง พอลิเมอร์ โดย อ.ไมธ์ 02:06:53
มอนอเมอร์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างพอลิเมอร์ การปรับปรุง คุณภาพพอลิเมอร์ การจัดการขยะพลาสติก
01:17:10
โจทย์ทบทวนพอลิเมอร์
00:49:43
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย รุจิรา ดีรักษา เมื่อ  
จากที่ งงๆ พอเรียนแล้ว เลิกงงเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ เทคนิคดีๆนี้ค่ะ

โดย อุษณียาภรณ์ ชุมประยูร เมื่อ 22 ก.ย. 63
สอนเข้าใจมากเลยค่ะ จากที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง ตอนนี้แม่นมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 12 คลิป รวม 15 ชั่วโมง 3 นาที 24 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • สอนวิชาเคมีสถาบันกวดวิชา Eureka
 • รับเชิญสอนวิชาเคมีรายการสอนศาสตร์ ทางช่องทรูวิชันส์
 •  เขียนตำราเคมีสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชื่อ CHEMISTRY RANGER สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ PAT 2 วิชาเคมี ชื่อ ตีโจทย์ PAT 2 เคมี  สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ เคมี  9 วิชาสามัญ ชื่อ ตีโจทย์  9 วิชาสามัญ เคมี (ตีพิมพ์ปลายปี 2561) สำนักพิมพ์ GANBATTE
 
ประวัติการศึกษา
 •  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์
 •  ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์