ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 ใหม่! (ปีล่าสุด) *+เน้นเห็นข้อสอบ ตอบได้ทันที

ตะลุยทำข้อสอบด้วยเทคนิคที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ได้คะแนนมากที่สุด และบอกจุดหลอกของคนออกข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
913
Views
และอีก 43 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

        นักเรียนจะได้รู้จุดอ่อนการทำข้อสอบภาษาอังกฤษของเด็กไทยนอกจากนี้ยังเสริมด้วยวิธีการเอาชนะโจทย์ด้วยเทคนิคที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ได้คะแนนมากที่สุดเนื้อหาในคอร์ส ยังบอก จุดหลอกของคนออกข้อสอบอีกด้วยในแต่ละ part
- หลักการทำ Conversation ด้วยการดู keyword แล้วตอบ
- หลักการทำ Sentence Completion การเติมประโยคให้สมบูรณ์ 
- หลักการทำ Error Correction  แก้ไขข้อผิดพลาด
- หลักการทำ Cloze - Test จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Grammer, Vocab และ คำเชื่อมประโยค
- หลัการทำ Reading Comprehension

สิ่งที่จะได้รับ
หลักการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ
การเชื่อมประโยคในภาษาอังกฤษ
เทคนิคการอ่านตีความข้อสอบได้แบบรวดเร็ว
กลอนศัพท์พื้นฐานเข้าใจง่าย
จุดหลอกของคนออกข้อสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 ใหม่! (ปีล่าสุด) *+เน้นเห็นข้อสอบ ตอบได้ทันที 07:40:54
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 1
00:12:45
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 2
00:04:30
ทดลองเรียน
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 3
00:06:31
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 4
00:06:26
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 5
00:06:15
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 6
00:05:45
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 7
00:05:22
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 8
00:06:49
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 9
00:07:31
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 10
00:07:06
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 11
00:08:27
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 12
00:08:28
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 13
00:05:32
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 14
00:05:24
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 15
00:06:02
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 16
00:08:58
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 17
00:05:15
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 18
00:06:20
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 19
00:06:10
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 20
00:04:44
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 21
00:07:31
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 22
00:08:21
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 23
00:06:09
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 24
00:06:20
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 25
00:04:51
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 26
00:06:25
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 27
00:02:50
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 28
00:06:12
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 29
00:07:15
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 30
00:03:51
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 31
00:07:02
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 32
00:05:51
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 33
00:06:41
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 34
00:04:11
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 35
00:04:29
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 36
00:09:50
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 37
00:05:23
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 38
00:05:53
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 39
00:04:53
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 40
00:06:03
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 41
00:05:55
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 42
00:06:29
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 43
00:04:21
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 44
00:05:01
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 45
00:06:27
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 46
00:07:01
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 47
00:06:22
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 48
00:05:23
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 49
00:05:31
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 50
00:06:16
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 51
00:04:09
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 52
00:01:12
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 53
00:03:22
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 54
00:02:15
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 55
00:02:33
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 56
00:07:03
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 57
00:03:10
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 58
00:03:27
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 59
00:02:32
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 60
00:10:33
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 61
00:16:01
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 62
00:03:18
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 63
00:03:16
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 64
00:02:55
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 65
00:00:50
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 66
00:04:29
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 67
00:02:47
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 68
00:19:29
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 69
00:01:41
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 70
00:03:03
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 71
00:03:16
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 72
00:02:44
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 73
00:03:05
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 74
00:02:16
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 75
00:04:13
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 76
00:06:39
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 77
00:15:30
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 78
00:03:39
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 79
00:03:39
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 63 : ข้อที่ 80
00:04:41
คะแนนรีวิว

900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,790 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 7 ชั่วโมง 40 นาที 54 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติวเตอร์ วิทยากร และอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ (ประสบการณ์ 10 ปี)

 • บรรยายความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ณ โรงเรียนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 • นักแปลอิสระ (ประสบการณ์ 5 ปี) แปล และพิสูจน์อักษร บทความวิชาการ สิทธิบัตร วรรณกรรม หนังสือและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ

 • ความเชี่ยวชาญ การติวภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดความรู้ เช่น ONET, GAT ,9 วิชาสามัญ และ TOEIC
  ภาษาศาสตร์การสอนและการวัดประเมินผล
  Second Language Acquisltion,Phonetics,Phonology และ Morpholigy

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท English as an International Language (EIL) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สาขา ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ(EIL)

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย