ติวเจาะเนื้อหาชีวะเข้มข้น ม.4 (เล่ม 1) #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

แชร์ให้เพื่อน
15.4K
Views
และอีก 111 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

รายละเอียดคอร์ส
 
                คอร์ส intensive biology คอร์สนี้พี่ป๊อปได้ update เนื้อหาชีววิทยา หลักสูตร 60 ให้น้องใหม่
ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาจากหลักสูตร 51 มี ทั้งหมด 3 เล่ม โดยพี่ป๊อปออกแบบคอร์สนี้คือการสรุปเนื้อหาชีววิทยาในแต่บท
เน้นการสอน concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ โดยอธิบายที่มาของเนื้อหา ทำให้น้องมีพื้นฐานที่แน่น
และสามารถทำข้อสอบแนววิเคราะห์ได้ นอกจากนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ ในแต่บทเรียน พี่ป๊อปได้เรียบเรียงข้อสอบ
และ update ข้อสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ  ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง
พี่ป๊อปมีเทคนิคต่างๆ ให้น้องจดจำเนื้อหาชีววิทยาได้ยาวนาน มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ได้แก่

                                1. Short note แต่ละบทเรียนไว้อ่านก่อนสอบ
                                2. กลอนชีวะ ช่วยในการจดจำเนื้อหา โดยพี่เรียบเรียงเป็นคล้องจ้อง
                                3. การแตกรากศัพท์ชีววิทยา ช่วยในการเดาความหมายของศัพท์เฉพาะได้
                                    เป็นพื้นฐานใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
                                4. ใช้สื่อ media ให้น้องได้เห็นภาพมากขึ้น
 
พี่ป๊อปใช้ concept ที่ว่า “เรียนชีวะกับแม่ แม่เน้นเข้าใจ ไม่ท่องจำ”
 
เนื้อหาคอร์ส intensive biology เล่ม 1 (พื้นฐานชีววิทยา)

1. บทนำชีววิทยา
2. เคมีพื้นฐานของเซลล์
3. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
4. การลำเลียงสารผ่านเข้า - ออกของเซลล์
5. การหายใจระดับเซลล์
6. การสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
 

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา เช่น กลอนชีวะ , เพลงชีวะ , mind map
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีววิทยา
ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ อย่าเทเลย มา boost up คะแนนกัน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา
บทที่ 1 บทนำชีววิทยา 02:32:12
ความหมายของสิ่งชีวิต
00:56:09
คุณสมบัติขิงสิ่งมีชีวิตและล้องจุลทรรศน์
00:45:11
ข้อสอบ PAT2
00:29:40
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
00:21:12
บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของเซลล์ 06:28:04
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและหมู่ฟังก์ชัน
00:52:08
คาร์โบไฮเดรต 1
00:52:57
คาร์โบไฮเดรต 2
00:41:49
คาร์โบไฮเดรต 3
00:22:35
ไขมัน
00:51:58
โปรตีน
00:52:54
กรดนิวคลีอิก
00:23:51
เอนไซม์
00:29:32
ATP
00:11:39
ข้อสอบ PAT2
00:03:00
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
00:45:41
บทที่ 3 เซลล์สิ่งมีชีวิต 03:51:06
เซลล์ 1
00:44:15
เซลล์ 2
00:55:54
เซลล์ 3
00:39:34
เซลล์ 4
00:18:14
ทดลองเรียน
เซลล์ 5
00:31:16
ข้อสอบ PAT2
00:09:46
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
00:32:07
บทที่ 4 การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ 01:33:56
การลำเลียงสาร 1
00:30:09
การลำเลียงสาร 2
00:43:46
ข้อสอบ PAT2
00:07:01
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
00:13:00
บทที่ 5 การหายใจระดับเซลล์ 02:11:31
การหายใจระดับเซลล์ 1
00:46:38
การหายใจระดับเซลล์ 2
00:29:10
การหายใจระดับเซลล์ 3
00:31:57
การหายใจระดับเซลล์ 4
00:09:26
ข้อสอบ PAT2
00:03:22
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
00:10:58
บทที่ 6 การสังเคราะห์ด้วยแสง 02:16:17
ปฏิกิริยาใช้แสง 1
00:27:33
ปฏิกิริยาใช้แสง 2
00:29:14
ปฏิกิริยาใช้แสง 3
00:09:03
การตรึงคาร์บอน1
00:19:40
การตรึงคาร์บอน2
00:18:36
ข้อสอบ PAT2
00:12:07
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
00:20:04
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย สำเริง พนมเชิง เมื่อ 13 ก.ย. 63
ครูพี่ปีอปสอนดีมากๆครับ

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 39 คลิป รวม 18 ชั่วโมง 53 นาที 6 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา