Intensive biology เล่ม 1 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

แชร์ให้เพื่อน
8.7K
Views
และอีก 15 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

Intensive biology เล่ม 1 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)


      คอร์ส intensive biology เล่ม 1 คอร์สนี้เกิดจากน้อง ๆ หลายคนมาบอกพี่ป๊อปว่า “หนูอ่านหนังสือไม่ทัน เนื้อหาชีวะเยอะมาก หนูต้องอ่านตรงไหน หนูอยากได้สรุปชีวะ” พี่ป๊อปเลยออกแบบคอร์สนี้เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

      นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ป๊อปได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด กำจัดจุดอ่อนของตัวเองแนะนำการเรียนก่อน (Review)
1. พื้นฐานชีววิทยา
2. เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
3. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
4. การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกของเซลล์
5. การหายใจระดับเซลล์
6. การสังเคราะห์ด้วยแสงเหมาะสำหรับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน พี่ป๊อปสอนใหม่หมด น้องที่ไม่มีพื้นฐานหรือจะเทชีวะ .... ควรเรียนเพราะใช้เวลาเรียนน้อยมาก พี่ป๊อปสรุปทุกอย่างให้แล้ว น้องที่เก่งชีวะอยู่แล้ว ... มาปิดจุดที่ตัวเองพลาดกัน มาทำโจทย์กัน คะแนนจะ up มากขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา เช่น กลอนชีวะ , เพลงชีวะ , mind map
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีววิทยา
ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ อย่าเทเลย มา boost up คะแนนกัน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา
แนะนำคอร์ส Intensive biology 00:08:02
แนะนำคอร์ส Intensive biology
00:08:02
ทดลองเรียน
Intensive biology บทที่ 1 พื้นฐานชีววิทยา 01:15:46
เรื่องที่ 1 ความหมายของชีววิทยา
00:18:58
เรื่องที่ 2 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
00:15:26
เรื่องที่ 3 กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
00:14:07
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:27:15
Intensive biology บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 02:57:42
เรื่องที่ 1 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและหมู่ฟังก์ชั่น และเรื่องที่ 2 : สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
00:20:47
เรื่องที่ 3 สารอนินทรีย์ (Inorganic compound)
00:11:19
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 1
00:20:30
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 2
00:24:38
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 3
00:28:12
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 4
00:25:11
เรื่องที่ 5 Nucleic acid, เรื่องที่ 6 วิตามิน, เรื่องที่ 7 Enzyme
00:22:09
เรื่องที่ 7 ATP
00:07:33
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:17:23
Intensive biology บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 02:26:32
เรื่องที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิต
00:20:51
เรื่องที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิต : ส่วนที่หุ้มเซลล
00:18:43
เรื่องที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิต : ภายในเซลล์
00:21:34
เซลล์สิ่งมีชีวิต
00:34:42
เรื่องที่ 2 Cell signalling and communication และเรื่องที่ 3 รอยต่อระหว่างเซลล์ (cell junction)
00:13:07
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:37:35
Intensive biology บทที่ 4 การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกของเซลล์ 00:56:17
เรื่องที่ 1 การลำเลียงสารผ่านเซลล์ (cell transportation) และเรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่แบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล
00:27:24
เรื่องที่ 3 การสร้างถุงห่มหุ้มสาร
00:05:14
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:23:39
Intensive biology บทที่ 5 การหายใจระดับเซลล 01:36:02
เรื่องที่ 1 Overview cellular respiration
00:12:09
เรื่องที่ 2 การหายใจแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic respiration)
00:33:55
สรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน
00:24:08
เรื่องที่ 3 การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic respiration) และเรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบ Aerobic and Anaerobic respiration
00:09:07
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:16:43
Intensive biology บทที่ 6 การสังเคราะห์ด้วยแสง 01:57:02
เรื่องที่ 1 บทน าการสังเคราะห์ด้วยแสง
00:20:10
เรื่องที่ 2 ปฏิกิริยาใช้แสง (light reaction)
00:18:03
เรื่องที่ 3 ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอน (CO2 fixation)
00:12:50
เรื่องที่ 4 ตารางสรุปความแตกต่างของพืช C3 , C4 , CAM
00:20:14
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:19:48
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:25:57
คะแนนรีวิว

1,700 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,200 บาท ลด 23%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 34 คลิป รวม 11 ชั่วโมง 17 นาที 23 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา