Intensive biology เล่ม 1 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
3.5K
Views
รายละเอียด

Intensive biology เล่ม 1 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)


      คอร์ส intensive biology เล่ม 1 คอร์สนี้เกิดจากน้อง ๆ หลายคนมาบอกพี่ป๊อปว่า “หนูอ่านหนังสือไม่ทัน เนื้อหาชีวะเยอะมาก หนูต้องอ่านตรงไหน หนูอยากได้สรุปชีวะ” พี่ป๊อปเลยออกแบบคอร์สนี้เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

      นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ป๊อปได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง

 


เหมาะสำหรับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน พี่ป๊อปสอนใหม่หมด น้องที่ไม่มีพื้นฐานหรือจะเทชีวะ .... ควรเรียนเพราะใช้เวลาเรียนน้อยมาก พี่ป๊อปสรุปทุกอย่างให้แล้ว น้องที่เก่งชีวะอยู่แล้ว ... มาปิดจุดที่ตัวเองพลาดกัน มาทำโจทย์กัน คะแนนจะ up มากขึ้น


แนะนำการเรียนก่อน (Review)
1. พื้นฐานชีววิทยา
2. เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
3. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
4. การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกของเซลล์
5. การหายใจระดับเซลล์
6. การสังเคราะห์ด้วยแสง

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา เช่น กลอนชีวะ , เพลงชีวะ , mind map
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีววิทยา
ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ อย่าเทเลย มา boost up คะแนนกัน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา
แนะนำคอร์ส Intensive biology 00:08:02
แนะนำคอร์ส Intensive biology
00:08:02
Intensive biology บทที่ 1 พื้นฐานชีววิทยา 01:15:46
เรื่องที่ 1 ความหมายของชีววิทยา
00:18:58
เรื่องที่ 2 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
00:15:26
เรื่องที่ 3 กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
00:14:07
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:27:15
Intensive biology บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 02:57:42
เรื่องที่ 1 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและหมู่ฟังก์ชั่น และเรื่องที่ 2 : สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
00:20:47
เรื่องที่ 3 สารอนินทรีย์ (Inorganic compound)
00:11:19
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 1
00:20:30
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 2
00:24:38
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 3
00:28:12
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 4
00:25:11
เรื่องที่ 5 Nucleic acid, เรื่องที่ 6 วิตามิน, เรื่องที่ 7 Enzyme
00:22:09
เรื่องที่ 7 ATP
00:07:33
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:17:23
Intensive biology บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 02:26:32
เรื่องที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิต
00:20:51
เรื่องที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิต : ส่วนที่หุ้มเซลล
00:18:43
เรื่องที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิต : ภายในเซลล์
00:21:34
เซลล์สิ่งมีชีวิต
00:34:42
เรื่องที่ 2 Cell signalling and communication และเรื่องที่ 3 รอยต่อระหว่างเซลล์ (cell junction)
00:13:07
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:37:35
Intensive biology บทที่ 4 การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกของเซลล์ 00:56:17
เรื่องที่ 1 การลำเลียงสารผ่านเซลล์ (cell transportation) และเรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่แบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล
00:27:24
เรื่องที่ 3 การสร้างถุงห่มหุ้มสาร
00:05:14
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:23:39
Intensive biology บทที่ 5 การหายใจระดับเซลล 01:36:02
เรื่องที่ 1 Overview cellular respiration
00:12:09
เรื่องที่ 2 การหายใจแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic respiration)
00:33:55
สรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน
00:24:08
เรื่องที่ 3 การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic respiration) และเรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบ Aerobic and Anaerobic respiration
00:09:07
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:16:43
Intensive biology บทที่ 6 การสังเคราะห์ด้วยแสง 01:57:02
เรื่องที่ 1 บทน าการสังเคราะห์ด้วยแสง
00:20:10
เรื่องที่ 2 ปฏิกิริยาใช้แสง (light reaction)
00:18:03
เรื่องที่ 3 ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอน (CO2 fixation)
00:12:50
เรื่องที่ 4 ตารางสรุปความแตกต่างของพืช C3 , C4 , CAM
00:20:14
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:19:48
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:25:57
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

1,700 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,200 บาท ลด 23%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 34 บทเรียน รวม 11 ชั่วโมง 17 นาที 23 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา