ติวเจาะสรุปเนื้อหาเข้มข้นภาษาอังกฤษ ม.4,5,6 สรุปขั้น Advance พิชิตข้อสอบ Error และ Grammar

สรุป Grammar ขั้น Advance เพื่อเตรียมพิชิตข้อสอบ Error และ Grammar มาทุกรูปแบบ โดยอ้างอิงจากรูปแบบประโยคที่ถูกต้อง

แชร์ให้เพื่อน
17.0K
Views
และอีก 279 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

ปรับพื้นฐานและเทคนิคการทำข้อสอบ

สรุป Grammar ขั้น Advance เพื่อเตรียมพิชิตข้อสอบ

Error และ Grammar มาทุกรูปแบบ โดยอ้างอิงจากรูปแบบประโยคที่ถูกต้อง

ในข้อสอบ Grammar ระดับนานาชาติ

และ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบจากสนามสอบ CU-TEP/TU-GET

Grammar + error 80 ข้อ

 
 

สิ่งที่จะได้รับ
เรียนรู้หลักไวยากรณ์เน้น ๆ เพื่อพิชิตข้อสอบ Grammar + Error ทุกรูปแบบ
สร้างความเชื่อมั่นของผู้เรียนและปรับปรุงจุดอ่อนให้ดีขึ้น
ได้เรียนรู้และเน้นติวเทคนิค การทำข้อสอบ Grammar + Error ในมุมต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
สรุปเนื้อหาชัดเจน ครอบคลุม ครบทุกสาระ ทุกประเด็นที่ออกข้อสอบ
ตะลุยโจทย์ข้อสอบจากสนามสอบ CU-TEP/TU-GET และปริญญาโททุกสถาบัน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ปรับพื้นฐานและตะลุยโจทย์ข้อสอบ สรุปขั้น Advance เพื่อเตรียมพิชิตข้อสอบ Error และ Grammar 04:57:46
การทำข้อสอบ If-clause ,คำเชื่อม ,Subject and Verb Agreement ,Adjective ,Subjunctive ข้อ 1-2
00:13:50
การทำข้อสอบ If-clause ,คำเชื่อม ,Subject and Verb Agreement ,Adjective ,Subjunctive,Preposition ข้อ 3-4
00:09:47
ทดลองเรียน
การทำข้อสอบ Present Perfect Tense ,Passive Voice ,โครงสร้างขนาน ,การใช้ Other,การใช้ Such...that ,Preposition ข้อ 5-7
00:12:06
การทำข้อสอบ การวิเคราะห์ประโยค ,โครงสร้างขนาน ข้อ 8-10
00:10:36
การทำข้อสอบ Helping Verb,คำเชื่อม ข้อ 11-12
00:06:14
การทำข้อสอบ Helping Verb , คำเชื่อม ข้อ 13-17
00:18:22
การทำข้อสอบ Preposition ,กริยา 3 ช่อง ,Linking Verb,โครงสร้างขนาน ,การวิเคราะห์ประโยค ,Double Negative ข้อ 18-22
00:21:26
การทำข้อสอบ Preposition ,Participle ,การวิเคราะห์ประโยค ,Pronoun ข้อ 23-25
00:12:38
การทำข้อสอบ Adjective ,การใช้ As...As ,คำศัพท์ที่มักใช้สับสน ,โครงสร้างขนาน ,Past Simple Tense ,การใช้ Who ข้อ 26-28
00:09:49
การทำข้อสอบ การหา Subject และ Vแท้ ,การเปรียบเทียบขั้นกว่า ,ประโยคหลัก/ประโยครอง ข้อ 29-31
00:12:08
การทำข้อสอบ หน้าที่ของ Adverb ,Tense คู่ (Past Perfect กับ Past Simple) ,การใช้ Less กับ Few ,การใช้ Where ข้อ 32-33
00:08:57
การทำข้อสอบ คำเชื่อม If ,โครงสร้างขนาน,กริยา 3 ช่อง,การใช้ who ข้อ 34-36
00:10:20
การทำข้อสอบ Passive Voice ,Adjective/ตำแหน่ง Adjective ,การเปรียบเทียบข้อ 37-39
00:10:04
การทำข้อสอบ การใช้ both ,Passive Voice ,Participle ,การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ,Gerund ,การเปรียบเทียบขั้นกว่า ข้อ 40-42
00:10:09
การทำข้อสอบ การใช้ both ,Passive Voice ,Participle ,การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ,Gerund ,การเปรียบเทียบขั้นกว่า ข้อ 43-44
00:08:15
การทำข้อสอบ การใช้ both ,Passive Voice ,Participle ,การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ,การใช้ Although ,Infinitive with to ข้อ 45-49
00:20:08
การทำข้อสอบ การยก V แท้ ,Present Participle ,การใช้ Allow ,Adverb ข้อ 50-53
00:12:43
การทำข้อสอบ Adverb ,การใช้คำเชื่อม ,สำนวน (Idiom) ,Passive Voice ,Adjective ข้อ 54-55
00:07:30
การทำข้อสอบ การใช้
00:21:11
การทำข้อสอบ Phrasal Verbs ,หน้าที่ adj. และ adv. ,การวิเคราะห์ประโยค ,การใช้ certain ,การเปรียบเทียบขั้นต่ำ ,การใช้ effect/affect ข้อ 62-64
00:09:10
การทำข้อสอบ Phrasal Verbs ,หน้าที่ adj. และ adv. ,การวิเคราะห์ประโยค ,การใช้ certain ,การเปรียบเทียบขั้นต่ำ ,การใช้ effect/affect ข้อ 65-66
00:08:06
การทำข้อสอบ Adjective ,Preposition ,Pronoun ,การใช้ Because กับ Because of ,Tense คู่ ,การใช้ excess/exceed ข้อ 67-71
00:16:20
การทำข้อสอบ Modal Verb ,การใช้ make และการใช้ do ในสำนวนต่าง ๆ ,Adverb ,Passive Voice ข้อ 72-75
00:12:41
การทำข้อสอบ Passive Voice ,Adverb ,Preposition ข้อ 76
00:03:30
การทำข้อสอบ Inversion ,Adverb ,การวิเคราะห์ประโยค ,การใช้ be able top ,Subjunction ,Passive Voice ข้อ 77-80
00:11:46
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย สุวัจจี ศรีสวยหูต เมื่อ 08 มิ.ย. 63
สอนเข้าใจละเอียดมาก

2,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,990 บาท ลด 57%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 25 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 57 นาที 46 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน,ประสบการณ์การทำงาน

 • 2008 –  ปัจจุบัน  อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โดยสอนคอร์ส Entrance ภาษาอังกฤษ (GAT English / 9 วิชาสามัญ ), CU-TEP, TU-GET, IELTS ,TOEIC และ TOEFL
 • อาจารย์พิเศษติวคอร์ส TOEIC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ปี
 • 2008 อาจารย์พิเศษ สอน คอร์ส IELTS ที่สถาบัน Smart Tutor
 • 2010 อาจารย์พิเศษ สอน คอร์ส TOEIC และ CU-TEP ให้กับสถาบัน TCIAP
 • 2011 อาจารย์ รับเชิญ สอนคอร์ส TOEIC / GAT  Eng / IELTS ให้กับสถาบัน Acknowledge Center
 • 2013 สอบ TOEIC ได้คะแนนเต็ม 990
 • อาจารย์พิเศษติวคอร์ส TOEIC  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นเวลา 3 ปี
 • อาจารย์รับเชิญสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด เป็นเวลา 2 ปี
 • อาจารย์รับเชิญสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด เป็นเวลา 2 ปี
 • อาจารย์รับเชิญสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 1 ปี
 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษให้กับ รร . เตรียมทหาร และ รร . ช่างฝีมือทหาร
 • อาจารย์รับเชิญสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นเวลา 2 ปี
 • อาจารย์รับเชิญสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท Neuman & Esser South East Asia เป็นเวลา 1 ปี 
ประวัติการศึกษา
 • 1998 สอบติด รร . เทพศิรินทร์ ได้อันดับที่ 30 จากผู้เข้าสอบ 3000 คน
 • 1998-2003  มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ห้องคิง) โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • เป็นตัวแทน รร. แข่งขัน cross words ระดับประเทศ
 • ได้ผลคะแนนสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ยอดเยี่ยม ( 1999-2003 )
 • ได้รับทุนเรียนฟรี คณะศิลปศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 4 ปี
 • 2004-2008  ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ได้ผลคะแนนสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ยอดเยี่ยม 2 ปี ซ้อน ขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4