ติวเจาะเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม(เพิ่มเติม)

แชร์ให้เพื่อน
11.0K
Views
และอีก 23 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 

รายละเอียด

    คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน
ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม
โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

 

ในคอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้

  • มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
  • สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
  • คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
  • เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
  • ก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
 


เนื้อหาคอร์ส นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.6 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เทอม 1
จำนวนเวลา
12 ชั่วโมง 16 นาที 56 วินาที

ประกอบด้วยเนื้อหา

เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง ลำดับและอนุกรม

เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 

เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น

เทอม 2
จำนวนเวลา
 10 ชั่วโมง 01 นาที 59 วินาที

ประกอบด้วยเนื้อหา

เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง สถิติเบื้องต้น (ความหมาย การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างง่าย) หลักสูตรเก่า

เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่และแผนภาพ 

เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 

เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

สิ่งที่จะได้รับ
มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
สรุปเน้น ๆ จุดเน้นในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

เนื้อหา
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดย ครูพี่อั๋น 02:59:56
ลำดับ และ แบบฝึกหัดที่ 1
00:22:00
ลำดับเลขคณิต และ แบบฝึกหัดที่ 2
00:07:10
ทดลองเรียน
แบบฝึกหัดที่ 2 (ต่อ) และ แบบฝึกหัดที่ 3 และ แบบฝึกหัดที่ 4
00:25:12
เทคนิคการทำโจทย์ลำดับเรขาคณิต และ แบบฝึกหัดที่ 5 และ แบบฝึกหัดที่ 6
00:24:21
ลำดับเรขาคณิต และ แบบฝึกหัดที่ 7 และ แบบฝึกหัดที่ 8 และ แบบฝึกหัดที่ 9
00:24:49
เทคนิคการทำโจทย์ลำดับเรขาคณิต และแบบฝึกหัดที่ 10 และ แบบฝึกหัดที่ 11
00:11:31
อนุกรม และ แบบฝึกหัดที่ 12 + อนุกรมเรขาคณิต และ แบบฝึกหัดที่ 13
00:41:30
อนุกรมเรขาคณิต และ แบบฝึกหัดที่ 14
00:23:23
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน โดย ครูพี่อั๋น 01:09:16
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
00:21:07
ดอกเบี้ยทบต้น
00:16:37
มูลค่าอนาคต
00:10:16
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนขึ้นงวด
00:05:01
มูลค่าปัจจุบัน
00:11:05
ค่างวดอัตราราบ
00:05:10
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ โดย ครูพี่อั๋น 03:32:55
ลำดับเลขคณิต และ แบบฝึกหัดที่ 1 + ลำดับเรขาคณิต และ แบบฝึกหัดที่ 2
00:37:52
ลิมิตของลำดับ และ แบบฝึกหัดที่ 3
00:36:57
อนุกรม และ แบบฝึกหัดที่ 4
00:26:25
อนุกรมเลขคณิต และ แบบฝึกหัดที่ 5
00:19:01
อนุกรมเรขาคณิต และ แบบฝึกหัดที่ 6
00:15:03
อนุกรมอนันต์ และ แบบฝึกหัดที่ 7
00:26:42
อนุกรมผสมแบบที่ 1 และ แบบฝึกหัดที่ 8
00:16:06
อนุกรมผสมแบบที่ 2 และ แบบฝึกหัดที่ 9
00:19:29
อนุกรมผสมเศษส่วนย่อย และ แบบฝึกหัดที่ 10
00:15:20
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น โดย ครูพี่อั๋น 04:24:49
แคลคูลัสเบื้องต้น
00:11:16
โจทย์ แคลคูลัส
00:14:30
โจทย์ แคลคูลัส 2
00:13:44
อัตราการเปลี่ยนแปลง , การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรและโจทย์
00:15:31
โจทย์ตัวอย่าง
00:16:39
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
00:17:25
โจทย์ตัวอย่าง อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
00:15:56
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
00:16:10
กฎของโลปิตาล
00:16:07
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และ บทนิยาม
00:15:16
โจทย์ตัวอย่าง ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และ บทนิยาม
00:14:06
ข้อควรรู้ จุดสูงสุดสัมพันธ์ หรือจุดต่ำสุดสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหา
00:19:38
โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด ปฏิยานุพันธ์
00:17:06
โจทย์แบบฝึกหัดปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต
00:17:45
สมบัติและโจทย์ของปริพันธ์จำกัดเขต
00:19:22
สมบัติและโจทย์ของปริพันธ์จำกัดเขต (ต่อ) และพื้นที่ใต้เส้นโค้ง
00:19:45
พื้นที่ใต้เส้นโค้ง (ต่อ)
00:04:33
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง สถิติเบื้องต้น (ความหมาย การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างง่าย) หลักสูตรเก่า โดย ครูพี่อั๋น 02:17:56
บทนำ สถิติและข้อมูล
00:15:34
โจทย์ สถิติ ข้อ 1 - 12
00:08:54
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
00:15:43
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล และโจทย์
00:17:59
ผลบวกรวมยอด และตัวอย่างโจทย์
00:16:10
กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่แล้ว และ ตัวอย่างโจทย์
00:11:34
มัธยฐาน , ฐานนิยม และตัวอย่างโจทย์
00:14:06
การวัดการกระจายของข้อมูล
00:16:54
ตัวอย่างโจทย์
00:15:59
ตัวอย่างโจทย์ 2
00:05:03
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล โดย ครูพี่อั๋น 00:43:34
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
00:25:46
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล + แบบฝึกหัด
00:17:48
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย ครูพี่อั๋น 00:17:39
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
00:10:30
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ + แบบฝึกหัด
00:07:09
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่และแผนภาพ โดย ครูพี่อั๋น 00:48:57
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่และแผนภาพ
00:26:08
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่และแผนภาพ + แบบฝึกหัด
00:22:49
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ โดย ครูพี่อั๋น 03:00:19
ค่ากลางและแบบฝึกหัด Part 1
00:45:03
ค่ากลางและแบบฝึกหัด Part 2
00:36:12
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
00:24:01
การวัดการกระจายสัมบูรณ์ และ แบบฝึกหัด Part 1
00:26:09
การวัดการกระจายสัมบูรณ์ และ แบบฝึกหัด Part 2
00:31:28
การวัดการกระจายสัมพัทธ์ และ แบบฝึกหัด
00:17:26
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 02:53:34
ความหมายชนิดของตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
00:23:31
ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
00:22:47
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องและการแจกแจงแบร์นูลลี่
00:19:20
การแจกแจงทวินาม
00:23:06
การแจกแจงความน่าจะเป็น,ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
00:15:03
การแจกแจงเอกรูปต่อเนื่อง,การแจกแจงปกติ,การแจกแจงปกติมาตรฐาน
00:28:36
เปอร์เซ็นไทล์ของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องและการเปรียบเทียบตำแหน่งของข้อมูล
00:41:11
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ปฐมพร เล้งคํา เมื่อ 05 ต.ค. 63

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 69 คลิป รวม 22 ชั่วโมง 8 นาที 55 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กับภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (FindMe)
- อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
- อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (มูลนิธิสอวน.) 
- อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กับโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรี บางใหญ่, เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลำลูกกา, สตรีสมุทรปราการ
- วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้า ให้กับงาน UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 16.30 - 18.00 น. ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation Channel
- วิทยากรในการติวเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์) ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
- วิทยากรรับเชิญ รายการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV