ใหม่!! A-Level ชีววิทยา TCAS66 รูปแบบใหม่* กับเคล็ดลับการทำข้อสอบ ฟ้าดคะแนนฉุดไม่อยู่

บูสต์คะแนน 70 UP กับเคล็ดลับเพิ่มคะแนน แบบฉุดไม่อยู่ สรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละบทเน้นแนวทางที่ออกข้อสอบบ่อย

แชร์ให้เพื่อน
947
Views
และอีก 17 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้น ม.ปลาย

เนื้อหา
A-Level ชีววิทยา TCAS66 03:28:49
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 1
00:10:44
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 2
00:05:25
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 3
00:05:04
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 4
00:09:36
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 5
00:10:16
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 6
00:05:00
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 7
00:04:11
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 8
00:05:46
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 9
00:06:59
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 10
00:04:04
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 11
00:06:59
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 12
00:03:25
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 13
00:03:59
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 14
00:04:54
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 15
00:06:28
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 16
00:04:04
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 17
00:04:29
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 18
00:04:16
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 19
00:03:43
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 20
00:05:25
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 21
00:07:50
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 22
00:03:15
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 23
00:02:50
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 24
00:07:14
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 25
00:05:48
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 26
00:05:53
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 27
00:05:17
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 28
00:06:16
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 29
00:04:05
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 30
00:04:57
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 31
00:04:21
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 32
00:05:26
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 33
00:02:51
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 34
00:02:48
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 35
00:05:52
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 36
00:06:06
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 37
00:03:58
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 38
00:02:50
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 39
00:03:24
ข้อสอบ A-level ชีวะวิทยา ปี 2566 : ข้อที่ 40
00:03:01
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ธีรพงศ์ พลพุฒินันท์ เมื่อ 09 ม.ค. 67
ชอบ สอนดี

990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,290 บาท ลด 23%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 40 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 28 นาที 49 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา