ติวสังคม ติดเตรียมอุดม BY พี่ก๊อฟฟี่

คอร์สติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ เข้า รร. เตรียมอุดมศึกษา ฝึกฝนการทำข้อสอบที่ตรงจุด แบบเจาะลึกให้มั่นใจยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ฝึกฝนตะลุยโจทย์เข้าใจง่าย

แชร์ให้เพื่อน
2.9K
Views
รายละเอียด

คอร์สติวเข้มสังคม + ตะลุยโจทย์สังคม เข้า รร. เตรียมอุดมศึกษา 
 

       สำหรับน้อง ๆที่กำลังเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ
ฝึกฝนการทำข้อสอบที่ตรงจุด แบบเจาะลึกให้มั่นใจยิ่งขึ้น
อีกทั้งได้ฝึกฝนตะลุยโจทย์

      และพิเศษทริคการเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบ กับเฉลยข้อสอบ  อย่างละเอียด ทุกขั้นตอน
เข้าใจง่ายสำหรับน้อง ๆที่เตรียมสอบเข้าเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกฝนการทำข้อสอบที่ตรงจุด แบบเจาะลึกให้มั่นใจยิ่งขึ้น
เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง
ทริคการเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบ กับเฉลยข้อสอบ อย่างละเอียด ทุกขั้นตอน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
ติวสังคม ติดเตรียมอุดม BY พี่ก๊อฟฟี่ 09:19:54
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 1 ศาสนา ข้อที่ 1-8
00:29:14
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 1 ศาสนา ข้อที่ 9-16
00:32:29
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 1 ศาสนา ข้อที่ 17-26
00:23:16
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 1 ศาสนา ข้อที่ 27-37 
00:23:40
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 1 ศาสนา ข้อที่ 38-50
00:22:18
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 1-9
00:29:20
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 10-20
00:24:49
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 21-28
00:23:17
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 29-32
00:10:54
ทดลองเรียน
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 32-41 
00:27:49
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 42-50
00:17:33
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 1-10
00:30:15
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 11-15
00:26:56
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 16-27 
00:30:46
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 28-41 
00:31:13
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 42-50 
00:17:26
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 1-10
00:22:16
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 11-30
00:25:31
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 31-40
00:16:29
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 41-50
00:10:45
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 1-10
00:20:59
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 11-22
00:10:17
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 23-45
00:20:08
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 46-50
00:21:01
สถานการณ์ปัจจุบันและความรู้รอบตัว ข้อ 1-15
00:11:13
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร เมื่อ 09 มิ.ย. 63
ได้ฝึกการทำข้อสอบที่ตรงจุด

1,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,590 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 25 คลิป รวม 9 ชั่วโมง 19 นาที 54 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

การศึกษา : 

  • รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556)
  • ร.บ.(การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอนวิชาสังคมศึกษา :
  •  สอนเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
เช่น โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนอ่างทองปั่ทมโรจน์วิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง
  • สอนติวในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดระยอง เป็นต้น