เจาะเนื้อหาวิทย์ (ม.2 เทอม 2) ปูพื้นแน่นสู่ ม.ปลาย เน้นเทคนิคจี้จุดพลาด ชี้จุดออกข้อสอบบ่อย เพื่อเพิ่มเกรดและสอบติด รร.ดัง

จะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

แชร์ให้เพื่อน
10.2K
Views
รายละเอียด

“ เติมเต็ม บ่นเพาะ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ”

 

           ในรายละเอียดของคอร์สเรียนจะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

 

สิ่งที่จะได้รับในการเรียนวิชา/คอร์ส

★    สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา

★    ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด

★    วิเคราะห์ข้อสอบ

★    เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

 

วิชา/คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

               มัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องการเทคนิคการทำข้อสอบ และความเป็นเลิศในการวิเคราะห์ข้อสอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหาของวิชา/คอร์ส


ม.2 ( เทอม 2 ) ประกอบไปด้วย
บทที่ 1 งานและพลังงาน
บทที่ 2 การแยกสาร
บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 4 ทรัพยากรพลังงาน    

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา
ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด
วิเคราะห์ข้อสอบ
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 2 เทอม 2 หน่วยที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน 03:35:46
พลังงานและพลังงานศักย์
00:54:43
พลังงานจลน์ 
00:25:26
พลังงานกล 
00:05:04
ทดลองเรียน
ความสัมพันธ์ของพลังงาน 
00:32:18
แบบฝึกหัด เรื่อง งานและพลังงาน ข้อที่ 1-8
00:21:10
แบบฝึกหัด เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน ข้อที่ 9-15
00:22:50
แบบฝึกหัด เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน ข้อที่ 16-21
00:18:06
แบบฝึกหัด เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน ข้อที่ 22-27
00:24:31
แบบฝึกหัด เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน ข้อที่ 28-30
00:11:38
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 2 เทอม 2 หน่วยที่ 2 เรื่อง การแยกสาร 03:39:10
การแยกสารและการนำไปใช้
00:15:43
สารเนื้อเดียว
แบบฝึกหัด เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ ข้อที่ 1-30
01:49:56
แบบฝึกหัด เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ ข้อที่ 31-40
00:27:24
แบบฝึกหัด เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ ข้อที่ 41-49
00:25:40
แบบฝึกหัด เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ ข้อที่ 50-60
00:40:27
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 2 เทอม 2 หน่วยที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 12:02:51
โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก
00:31:12
การแบ่งโครงสร้างโลก 
00:35:44
การเคลื่อนที่ของแผ่นโลก
00:09:56
กระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก Part.1
00:35:57
กระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก Part.2 
00:49:03
ชั้นดินและชั้นหน้าดิน
00:26:26
ประเภทของชั้นดิน 
00:27:34
ธรณีสัณฐาน 
00:27:05
ชั้นกลุ่มดิน 
00:10:57
การตรวจวัดความชื้นในดิน 
00:25:52
แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
00:54:31
ภัยธรรมชาติบนผิวโลก(น้ำ) 
00:23:00
ภัยธรรมชาติบนผิวโลก(น้ำ) ต่อ 
00:43:39
ภัยธรรมชาติบนผิวโลก(ดิน) 
00:27:19
การวัดระดับแผ่นดินไหว 
00:47:14
แบบฝึกหัด โครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 1 ข้อที่ 1-16
00:29:22
แบบฝึกหัด โครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 1 ข้อที่ 17-24
00:12:45
แบบฝึกหัด โครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2 ข้อที่ 1-14
00:24:45
แบบฝึกหัด โครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2 ข้อที่ 15-30
00:31:21
แบบฝึกหัด โครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2 ข้อที่ 31-40
00:21:58
แบบฝึกหัด โครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2 ข้อที่ 41-52
00:17:59
แบบฝึกหัด โครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2 ข้อที่ 53-70
00:17:53
แบบฝึกหัด โลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่อง ดินและน้ำ ข้อที่ 1-8
00:14:06
แบบฝึกหัด โลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่อง ดินและน้ำ ข้อที่ 9-19
00:22:39
แบบฝึกหัด โลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่อง ดินและน้ำ ข้อที่ 20-24
00:12:30
แบบฝึกหัด โลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่อง ดินและน้ำ ข้อที่ 25-35
00:19:31
แบบฝึกหัด โลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่อง ดินและน้ำ ข้อที่ 36-50
00:22:33
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 2 เทอม 2 หน่วยที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน 03:31:46
แหล่งพลังงานและเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
00:22:08
การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน
00:23:46
การสำรวจปิโตรเลียม
00:33:25
ปิโตรเลียม(ต่อ)และพลังงานทดแทน
00:08:20
 ชนิดของพลังงานทดแทน
00:37:11
แบบฝึกหัด เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน ข้อที่ 1-19
00:49:09
แบบฝึกหัด เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน ข้อที่ 20-32
00:21:37
แบบฝึกหัด เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน ข้อที่ 33-45
00:16:10
คะแนนรีวิว

4,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 8,590 บาท ลด 47%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 50 คลิป รวม 22 ชั่วโมง 49 นาที 33 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ปริญญาโท  กำลังศึกษาสาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย