ติวเจาะเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น ม.5 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

ปูพื้นฐาน เสริมทักษะวิชาฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาและพร้อมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ไปในตัว

แชร์ให้เพื่อน
14.6K
Views
และอีก 269 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

คอร์สนี้จะเน้นปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ไปจนถึงเนื้อหาเข้มข้น ที่สามารถทำให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวก่อนการสอบล่วงหน้า

วิชาฟิสิกส์ สำคัญอย่างมากสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะวิศวะฯ คณะแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

ฟิสิกส์จึงเป็น 1 ในวิชาที่น้อง ๆ ต้องสอบ และต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด

อีกทั้งวิชาฟิสิกส์ ใช้ในสนามสอบสำคัญหลายสนามทั้ง PAT2 ,PAT3,9 วิชาสามัญ

ในคอร์สน้อง ๆ จะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ ว่าข้อสอบควรเป็นอย่างไร

เน้นอธิบายแบบเข้าใจง่าย พร้อมกับสอนโจทย์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐาน ไปจนถึงโจทย์ที่จะยากขึ้นเรื่อยๆ


ในคอร์สนี้จะได้เรียนเรื่อง

 

1.ของแข็งและสภาพยืดหยุ่น
2.ของไหลและความดัน

3.แก๊สและความร้อน
4.ปรากฏการณ์คลื่น
5.เสียงและการได้ยิน
6.แสงและการมองเห็น (แสงเชิงฟิสิกส์ + แสงและทัศนอุปกรณ์)

 

 
 

สิ่งที่จะได้รับ
อธิบายเนื้อหาแบบเข้าใจง่าย
ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ ว่าข้อสอบควรเป็นอย่างไร
เน้นเนื้อหา พร้อมกับสอนโจทย์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง ของแข็งและสภาพยืดหยุ่น 01:45:37
ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น
00:23:23
ทดลองเรียน
โจทย์ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น ข้อ 1-5
00:24:03
โจทย์ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น ข้อ 6-8
00:20:52
โจทย์ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น ข้อ 9-10
00:20:23
โจทย์ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น ข้อ 11-13
00:16:56
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง ของไหลและความดัน 05:13:53
ความหนาแน่นและความหนาแน่นสัมพันธ์
00:23:41
ความดันและแรงดันในของไหล และโจทย์ข้อ 1
00:08:20
โจทย์ข้อ 2
00:05:05
โจทย์ข้อ 3
00:01:41
โจทย์ข้อ 4 - 6
00:13:10
เครื่องมือวัดความดันในของไหล และโจทย์ข้อ 7
00:17:23
โจทย์ข้อ 8 - 9
00:21:11
แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดีส
00:19:14
โจทย์ข้อ 10 - 12
00:12:15
โจทย์ข้อ 13 - 14
00:14:42
โจทย์ข้อ 15
00:12:10
แรงดึงผิวและความตึงผิว
00:18:12
โจทย์ข้อ 16 - 17
00:10:48
โจทย์ข้อ 18 - 19
00:17:35
โจทย์ข้อ 20
00:13:15
กฏของพาสคัล และเครื่องอัดไฮดรอลิก
00:14:00
โจทย์ข้อ 21 - 22
00:09:01
โจทย์ข้อ 23 - 24
00:12:26
อัตราการไหล และสมการแบร์นูลลี
00:13:39
โจทย์ข้อ 25 - 27
00:17:20
โจทย์ข้อ 28
00:06:41
การคำนวณถังน้ำเจาะรู และโจทย์ข้อ 29 - 31
00:18:18
โจทย์ข้อ 32
00:13:46
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง แก็สและความร้อน 03:02:25
แก็สและความร้อน
00:18:13
โจทย์แก็สและความร้อน ข้อ 1-3
00:18:28
โจทย์แก็สและความร้อน ข้อ 4-5
00:18:59
สมบัติของแก๊สในอุดมคติ และกฎของแก๊ส
00:11:56
โจทย์สมบัติของแก๊สในอุดมคติ และกฎของแก๊ส ข้อ 6-9
00:20:15
แบบจำลองของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
00:12:33
โจทย์ แบบจำลองของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ข้อ 10-13
00:19:45
โจทย์ แบบจำลองของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ข้อ 14-17
00:20:46
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์
00:10:46
โจทย์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ ข้อ 18-21
00:12:44
โจทย์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ ข้อ 22-24
00:18:00
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง ปรากฎการณ์คลื่น 02:59:38
นิยามคลื่น และ โจทย์ข้อ 1-2
00:28:06
โจทย์ นิยามคลื่น ข้อ 3-8 และ สมการคำนวณอัตราเร็วของคลื่น
00:28:40
โจทย์สมการคำนวณอัตราเร็วของคลื่น ข้อ 9-10 และ คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน
00:22:38
โจทย์ สมการคำนวณอัตราเร็วของคลื่น ข้อ 11-13 และ การหักเห
00:21:58
โจทย์การหักเห ข้อ 14-17
00:17:33
โจทย์การหักเห ข้อ 18-19
00:13:20
คุณสมบัติการแทรกสอดของคลื่น และ โจทย์ข้อ 20
00:24:11
โจทย์คุณสมบัติการแทรกสอดของคลื่น ข้อ 21-24 และเรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น
00:23:12
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง ปรากฎการณ์คลื่น Update 2022 05:04:09
ปรากฎการณ์คลื่น 1
00:40:25
ปรากฎการณ์คลื่น 2
00:49:49
ปรากฎการณ์คลื่น 3
00:50:19
ปรากฎการณ์คลื่น 4
00:42:50
ปรากฎการณ์คลื่น 5
00:26:33
ปรากฎการณ์คลื่น 6
00:35:47
ปรากฎการณ์คลื่น 7
00:41:43
ปรากฎการณ์คลื่น 8
00:16:43
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง คลื่นเสียง 04:56:47
ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง
00:28:10
โจทย์ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง ข้อ 1-8
00:20:19
โจทย์ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง ข้อ 9-13 และ เรื่องการแทรกสอดของเสียง
00:19:55
การแทรกสอดของเสียง โจทย์ 14-15
00:15:03
การเกิดบีตส์ของเสียง และ โจทย์ ข้อ 16-19
00:16:48
คลื่นนิ่งของเสียง และโจทย์ ข้อ 20-22
00:20:31
การสั่นพ้องของเสียง
00:23:35
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 23
00:09:57
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 24-26
00:21:20
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 27-28
00:16:29
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 29
00:07:41
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 30-31
00:13:02
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 32-34
00:18:26
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 35-37
00:23:31
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
00:12:53
โจทย์ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ข้อ 38-42
00:15:05
คลื่นกระแทก โจทย์ ข้อ 43-44
00:14:02
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ 03:05:31
การสอดแทรกและเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตคู่และสลิตเดี่ยว
00:15:46
คุณสมบัติการเลี้ยวเบน , แบบฝึกหัดข้อ 1-2
00:21:33
แบบฝึกหัดข้อ 3-4
00:20:18
แบบฝึกหัดข้อ 5-6
00:12:47
เกรตติง(อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสเปกตรัมของแสง) , แบบฝึกหัดข้อ 7
00:15:22
แบบฝึกหัดข้อ 8-10
00:23:06
แสงและทัศนอุปกรณ์
00:14:11
การคำนวณกระจกโค้งและเลนส์บาง , แบบฝึกหัดข้อ 11-12
00:16:15
แบบฝึกหัดข้อ 13-15
00:15:27
แบบฝึกหัดข้อ 16-17
00:16:00
แบบฝึกหัดข้อ 18
00:14:46
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย สุเทพ แหลมใจงาม เมื่อ 10 ก.ย. 63
ได้วิธีการทำโจทย์เยอะ เข้าใจโจทย์มากขึ้น ขอบคุณครับ

2,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,990 บาท ลด 63%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 83 คลิป รวม 26 ชั่วโมง 8 นาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการสอน

  •  ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์  สถาบันกวดวิชา  Bewise  Academy ,  Findme 
  •  อดีตอาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์  ห้อง  Gifted  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นิมิตรใหม่
  • อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์โครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจวบฯ  กาญจนบุรี  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ฯ
  • อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์  ณ  โรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ  , สตรีวิทยา2 ,  ปทุมคงคา  ,  อัสสัมชัญนครราชสีมา , ภูเก็ตวิทยาลัย ,  สุราษพิทยา ,  กาญจนาภิเษก , สตรีชัยภูมิ , สาธิต มมส. ,  ฯ

การศึกษา
  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า  พระจอมเกล้าฯ
  • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)โครงการพิเศษ  หลักสูตร  Modern  Manager  Saturday  Program  มหาวิทยาลัยรามคำแหง