ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5

ปูพื้นฐาน เสริมทักษะวิชาฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาและพร้อมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ไปในตัว

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
รายละเอียด

คอร์สนี้จะเน้นปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ไปจนถึงเนื้อหาเข้มข้น ที่สามารถทำให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวก่อนการสอบล่วงหน้า

วิชาฟิสิกส์ สำคัญอย่างมากสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะวิศวะฯ คณะแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

ฟิสิกส์จึงเป็น 1 ในวิชาที่น้อง ๆ ต้องสอบ และต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด

อีกทั้งวิชาฟิสิกส์ ใช้ในสนามสอบสำคัญหลายสนามทั้ง PAT2 ,PAT3,9 วิชาสามัญ

ในคอร์สน้อง ๆ จะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ ว่าข้อสอบควรเป็นอย่างไร

เน้นอธิบายแบบเข้าใจง่าย พร้อมกับสอนโจทย์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐาน ไปจนถึงโจทย์ที่จะยากขึ้นเรื่อยๆ

ในคอร์สนี้จะได้เรียนเรื่อง

 

1.   สมดุลกล   

2.   ของแข็งและสภาพยืดหยุ่น  

3.   งานและพลังงาน

4.   โมเมนตัมและการชน  

5.   แก็สและความร้อน  

6.   ปรากฎการณ์คลื่น

7.   คลื่นเสียง

8.   แสงเชิงฟิสิกส์

 
 

สิ่งที่จะได้รับ
อธิบายเนื้อหาแบบเข้าใจง่าย
ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ ว่าข้อสอบควรเป็นอย่างไร
เน้นเนื้อหา พร้อมกับสอนโจทย์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
1.ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่องสมดุลกล 03:06:00
สมดุลกล , สมดุล 2 แรง
00:12:57
สมดุล 3 แรง และโจทย์สมดุล ข้อ 1-2
00:22:39
โจทย์สมดุล ข้อ 3-4
00:25:02
โจทย์สมดุล ข้อ 5-7
00:25:04
โจทย์สมดุลกล ข้อ 8
00:17:35
สมดุลต่อการหมุน และโจทย์ ข้อ 9-10
00:20:34
โจทย์สมดุลต่อการหมุน ข้อ 11-12
00:14:13
โจทย์สมดุลต่อการหมุน ข้อ 13-15
00:20:14
โจทย์สมดุลต่อการหมุน ข้อ15 (ต่อ) - 16
00:19:13
การคำนวนตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล และโจทย์ ข้อ 17
00:08:29
2.ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง ของแข็งและสภาพยืดหยุ่น 01:45:37
ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น
00:23:23
โจทย์ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น ข้อ 1-5
00:24:03
โจทย์ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น ข้อ 6-8
00:20:52
โจทย์ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น ข้อ 9-10
00:20:23
โจทย์ทฤษฎีของแข็งและสภาพยืดหยุ่น ข้อ 11-13
00:16:56
3.ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง งานและพลังงาน 02:28:32
งานและพลังงาน - โจทย์ ข้อ 1
00:25:01
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 2-7
00:21:10
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 8-10
00:15:51
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 11-12
00:15:02
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 13
00:09:02
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 14-15
00:15:03
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 16
00:11:16
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 17-19
00:36:07
4. ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่องโมเมนตัมและการชน 02:26:13
โมเมนตัม แรงดล และการดล
00:16:31
การหาการดล ในรูปแบบต่างๆ
00:16:05
โจทย์การหาการดล ในรูปแบบต่างๆ ข้อ 1-5
00:21:37
โจทย์การหาการดล ในรูปแบบต่างๆ ข้อ 6-8 , การชนและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม
00:24:04
โจทย์การชนและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม ข้อ 9-12
00:09:06
โจทย์ การชนและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม ข้อ 13-15
00:18:57
โจทย์การชนและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม ข้อ 16
00:16:10
การชนใน 2 มิติ และ โจทย์ ข้อ 17-18
00:23:43
5. ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง แก็สและความร้อน 03:02:25
แก็สและความร้อน
00:18:13
โจทย์แก็สและความร้อน ข้อ 1-3
00:18:28
โจทย์แก็สและความร้อน ข้อ 4-5
00:18:59
สมบัติของแก๊สในอุดมคติ และกฎของแก๊ส
00:11:56
โจทย์สมบัติของแก๊สในอุดมคติ และกฎของแก๊ส ข้อ 6-9
00:20:15
แบบจำลองของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
00:12:33
โจทย์ แบบจำลองของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ข้อ 10-13
00:19:45
โจทย์ แบบจำลองของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ข้อ 14-17
00:20:46
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์
00:10:46
โจทย์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ ข้อ 18-21
00:12:44
โจทย์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ ข้อ 22-24
00:18:00
6.ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง ปรากฎการณ์คลื่น 02:59:38
นิยามคลื่น และ โจทย์ข้อ 1-2
00:28:06
โจทย์ นิยามคลื่น ข้อ 3-8 และ สมการคำนวณอัตราเร็วของคลื่น
00:28:40
โจทย์สมการคำนวณอัตราเร็วของคลื่น ข้อ 9-10 และ คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน
00:22:38
โจทย์ สมการคำนวณอัตราเร็วของคลื่น ข้อ 11-13 และ การหักเห
00:21:58
โจทย์การหักเห ข้อ 14-17
00:17:33
โจทย์การหักเห ข้อ 18-19
00:13:20
คุณสมบัติการแทรกสอดของคลื่น และ โจทย์ข้อ 20
00:24:11
โจทย์คุณสมบัติการแทรกสอดของคลื่น ข้อ 21-24 และเรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น
00:23:12
7. ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.5 เรื่อง คลื่นเสียง 04:56:47
ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง
00:28:10
โจทย์ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง ข้อ 1-8
00:20:19
โจทย์ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง ข้อ 9-13 และ เรื่องการแทรกสอดของเสียง
00:19:55
การแทรกสอดของเสียง โจทย์ 14-15
00:15:03
การเกิดบีตส์ของเสียง และ โจทย์ ข้อ 16-19
00:16:48
คลื่นนิ่งของเสียง และโจทย์ ข้อ 20-22
00:20:31
การสั่นพ้องของเสียง
00:23:35
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 23
00:09:57
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 24-26
00:21:20
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 27-28
00:16:29
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 29
00:07:41
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 30-31
00:13:02
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 32-34
00:18:26
โจทย์การสั่นพ้องของเสียง ข้อ 35-37
00:23:31
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
00:12:53
โจทย์ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ข้อ 38-42
00:15:05
คลื่นกระแทก โจทย์ ข้อ 43-44
00:14:02
8.แสงเชิงฟิสิกส์ 03:05:31
การสอดแทรกและเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตคู่และสลิตเดี่ยว
00:15:46
คุณสมบัติการเลี้ยวเบน , แบบฝึกหัดข้อ 1-2
00:21:33
แบบฝึกหัดข้อ 3-4
00:20:18
แบบฝึกหัดข้อ 5-6
00:12:47
เกรตติง(อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสเปกตรัมของแสง) , แบบฝึกหัดข้อ 7
00:15:22
แบบฝึกหัดข้อ 8-10
00:23:06
แสงและทัศนอุปกรณ์
00:14:11
การคำนวณกระจกโค้งและเลนส์บาง , แบบฝึกหัดข้อ 11-12
00:16:15
แบบฝึกหัดข้อ 13-15
00:15:27
แบบฝึกหัดข้อ 16-17
00:16:00
แบบฝึกหัดข้อ 18
00:14:46
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

3,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 4,900 บาท ลด 20%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 78 บทเรียน รวม 23 ชั่วโมง 50 นาที 43 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการสอน

  •  ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์  สถาบันกวดวิชา  Bewise  Academy ,  Findme 
  •  อดีตอาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์  ห้อง  Gifted  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นิมิตรใหม่
  • อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์โครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจวบฯ  กาญจนบุรี  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ฯ
  • อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์  ณ  โรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ  , สตรีวิทยา2 ,  ปทุมคงคา  ,  อัสสัมชัญนครราชสีมา , ภูเก็ตวิทยาลัย ,  สุราษพิทยา ,  กาญจนาภิเษก , สตรีชัยภูมิ , สาธิต มมส. ,  ฯ

การศึกษา
  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า  พระจอมเกล้าฯ
  • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)โครงการพิเศษ  หลักสูตร  Modern  Manager  Saturday  Program  มหาวิทยาลัยรามคำแหง