ติวเจาะข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ ปี 61 *+เทคนิคทำคะแนนเกิน 50+

สรุปประเด็นสำคัญ บอกจุดหลอก และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุดๆ

แชร์ให้เพื่อน
2.5K
Views
รายละเอียด

เน้นการทำข้อสอบโดยเฉพาะ เฉลยข้อสอบ onet ม.ต้น Part ชีววิทยาและเคมี  ปี 61

สรุปประเด็นสำคัญ ที่มาของคำตอบ พร้อมบอกจุดหลอกของข้อสอบ และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุด ๆ

อีกทั้งยังได้ทบทวนสรุปเนื้อหาและเตรียมต่อยอดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 
 • ในคอร์สนี้จะเน้นการสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ

วิเคราะห์เก็งข้อสอบเสมือนจริงในการสอบ อีกทั้งยังเก็งแนวโน้มของข้อสอบที่ออกบ่อย

สิ่งที่จะได้รับ
เน้นและย้ำจุดที่มักผิดบ่อย เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดเวลาลงมือทำสอบจริง
วิธีการได้คำตอบที่แม่นยำ และ รวดเร็วมากขึ้น
วิเคราะห์ประเด็นสำคัญในวิชาเคมี รวมถึงเทคนิคการมองโจทย์เพื่อการทำคะแนนสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ ปี 61 02:07:53
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 1
00:01:46
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 2
00:04:33
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 3
00:05:11
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 4
00:03:18
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 5
00:05:12
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 6
00:02:48
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 7
00:04:10
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 8
00:05:08
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 9
00:03:16
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 10
00:02:47
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 11
00:02:52
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 12
00:01:16
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 13
00:08:05
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 14
00:06:19
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 15
00:06:10
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 16
00:02:42
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 17
00:12:32
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 18
00:05:03
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 19
00:03:24
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 20
00:04:04
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 61 : ข้อที่ 21
00:02:34
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 22
00:01:14
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 23
00:02:11
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 24
00:03:44
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 25
00:03:01
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 26
00:03:49
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 27
00:02:56
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 28
00:03:12
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 29
00:01:53
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 30
00:01:40
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 31
00:02:08
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 32
00:03:40
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 61 : ข้อที่ 43
00:05:15
คะแนนรีวิว

490 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 790 บาท ลด 38%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 33 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 7 นาที 53 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติการศึกษา : 
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา (เกียรนิยมอันดับ 2)

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน :

 • ครูผู้สอน สถาบันกวดวิชา CU Concept จ.ชลบุรี
 • ครูผู้สอน สถาบันกวดวิชา Fam kaset จ.กรุงเทพมหานคร
 • ครูผู้สอน โรงเรียนบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
 • ครูผู้สอน โรงเรียนพระวิสุทธิวง จ.ปทุมธานี
 • ครูผู้สอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
 
 

ผลงาน , ประสบการณ์ทำงาน
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนชั้นนำของ กทม. และ ปริมณฑล
 • ประสบการณ์การสอน 9 ปี กว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ
 • สอนคณิต และ ฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น

การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา