ติวเจาะข้อสอบ PAT5 ความถนัดครู ปี 64 *++เทคนิคฟิตตรงจุด ทำทัน ปั้นคะแนนได้เกิน 150+

คอร์สนี้จะตอบโจทย์ในทุกเรื่องโดยจะเริ่มปูพื้นฐานในทุกด้านที่ใช้สอบ PAT 5

แชร์ให้เพื่อน
8.2K
Views
รายละเอียด

 • เป็นการสอนตะลุยโจทย์สรุปเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวิชาครุศาสตร์ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพและแนวข้อสอบ ซึ่งมีความหลากหลายมากเพื่อให้น้องๆ สามารถทำคะแนนได้สูงตามเป้าหมายที่ต้องการ

  PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู ข้อสอบสำหรับคนที่ต้องการยื่นคะแนนเข้าคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
รูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน
เป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับน้อง ๆ ที่มีความต้องการเรียนสายครู ซึ่งน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม

 

เก็บเทคนิค เตรียมพร้อมสอบครู กับข้อสอบ PAT 5
เฉลยเจาะลึกทุกข้อ ให้เห็นภาพรวมของข้อสอบ เตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง
น้อง ๆ สามารถนำเอกสารไปจำลองการทำข้อสอบก่อน

โดยจับเวลา 180 นาที ก่อนจะมาเรียนคอร์สนี้ได้ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำข้อสอบ
ถึงเวลาเจอข้อสอบจริงลดความตื่นเต้น และได้เทคนิคใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การสอบเป็นเรื่องง่ายขึ้น

บอกจุดพลาดที่เจอประจำทุกปีให้น้อง ๆ ได้ระวังเป็นพิเศษ

สิ่งที่จะได้รับ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ
เนื้อหาเชิงลึกในการเตรียมสอบ
ตะลุยโจทย์สรุปเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบจริง
เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ PAT5 ความถนัดครู 07:37:44
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 1
00:34:52
ทดลองเรียน
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 2
00:05:47
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 3
00:02:48
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 4
00:04:56
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 5
00:08:35
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 6
00:01:46
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 7
00:03:01
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 8
00:02:10
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 9
00:03:48
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 10
00:02:29
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 11
00:01:47
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 12
00:02:25
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 13
00:04:21
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 14
00:02:58
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 15
00:00:54
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 16
00:01:48
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 17
00:02:46
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 18
00:02:03
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 19
00:01:52
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 20
00:01:52
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 21
00:03:06
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 22
00:04:12
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 23
00:01:52
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 24
00:02:48
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 25
00:05:20
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 26
00:03:22
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 27
00:01:58
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 28
00:01:28
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 29
00:02:26
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 30
00:03:13
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 31
00:02:49
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 32
00:04:20
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 33
00:01:54
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 34
00:02:13
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 35
00:01:48
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 36
00:03:42
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 37
00:01:03
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 38
00:01:33
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 39
00:02:43
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 40
00:03:55
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 41
00:09:06
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 42
00:02:55
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 43
00:01:26
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 44
00:07:48
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 45
00:00:48
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 46
00:03:35
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 47
00:03:15
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 48
00:08:06
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 49
00:04:23
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 50
00:04:13
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 51
00:05:52
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 52
00:02:11
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 53
00:06:58
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 54
00:01:59
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 55
00:03:34
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 56
00:02:07
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 57
00:03:31
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 58
00:01:14
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 59
00:04:06
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 60
00:02:26
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 61
00:05:56
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 62
00:00:55
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 63
00:00:58
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 64
00:04:17
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 65
00:02:50
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 66
00:02:05
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 67
00:06:51
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 68
00:00:24
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 69
00:00:32
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 70
00:11:05
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 71
00:04:52
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 72
00:02:16
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 73
00:09:20
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 74
00:01:28
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 75
00:01:20
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 76
00:06:11
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 77
00:03:55
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 78
00:06:41
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 79
00:11:56
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 80
00:06:33
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 81
00:02:35
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 82
00:04:26
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 83
00:01:53
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 84
00:06:31
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 85
00:03:51
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 86
00:01:52
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 87
00:03:40
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 88
00:03:32
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 89
00:03:48
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 90
00:04:01
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 91
00:03:03
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 92
00:02:12
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 93
00:04:55
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 94
00:04:13
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 95
00:04:40
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 96
00:02:34
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 97
00:02:11
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 98
00:01:47
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 99
00:03:33
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 100
00:03:27
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 101
00:10:59
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 102
00:01:22
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 103
00:03:12
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 104
00:04:05
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 105
00:03:12
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 106
00:06:05
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 107
00:03:29
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 108
00:03:11
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 109
00:04:09
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 110
00:02:45
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 111
00:01:30
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 112
00:01:52
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 113
00:02:04
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 114
00:01:25
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 115
00:02:13
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 116
00:01:55
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 117
00:01:32
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 118
00:03:14
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 119
00:01:51
ข้อสอบ PAT 5 ความนัดทางวิชาชีพครู ปี 2564 : ข้อที่ 120
00:10:14
คะแนนรีวิว

1,790 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,290 บาท ลด 22%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 120 คลิป รวม 7 ชั่วโมง 37 นาที 44 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  
 

 • วิทยากรวิชาภาษาไทย โครงการติวสอบเข้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บริษัทอักษรปัญญาจำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บริษัทอักษรปัญญาจำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย / สังคมศึกษา / GAT เชื่อมโยง สถาบันกวดวิชาบริษัทเติมเต็มความรู้จำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย / สังคมศึกษา / GAT เชื่อมโยง สถาบันกวดวิชาบริษัทติวเตอร์ดีดีจำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย / สังคมศึกษา / GAT เชื่อมโยง สถาบันกวดวิชาบริษัทเคมีเซ็นเตอร์จำกัด
 • วิทยากรวิชาภาษาไทย / สังคมศึกษา / GAT เชื่อมโยง สถาบันกวดวิชาหัวกะทิ
 • วิทยากรประจำโครงการ “สานฝันน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Chasing University Dream Camp)” มานานกว่า 7 ปี 
 • วิทยากรประจำโครงการ “Power PAT”  โครงการติวความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยมานานกว่า 5 ปี
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ  (สอนวิชาไทยหลัก 1-6)
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพ (สอนวิชาภาษาไทยหลัก 1-6)
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี (สอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 1-2)
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี (สอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 1-2)
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ (สอนวิชาประวัติวรรณคดี 1-2)
 • วิทยากรรับเชิญ โครงการทบทวนความรู้ก่อนลงสนามสอบ GAT-PAT  วิชา GAT เชื่อมโยง /  ภาษาไทย / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษตามโรงเรียนชื่อดังหลายโรงเรียนทั่วประเทศ


การศึกษา   
 • ระดับปริญญาตรี     มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์บางเขน   คณะ มนุษยศาสตร์ สาขา​วิชาเอกภาษาไทย   เกรดเฉลี่ย 3.40    (เกียรตินิยมอันดับ 2)