เจาะเนื้อหาอังกฤษ (ม.3 เทอม 1) เน้นเทคนิคติวเข้าใจง่าย เก่งได้ในเวลาอันสั้น โบนัสเทคนิคพิเศษสอบเพิ่มเกรด+ติด รร.ดัง

ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
50.2K
Views
และอีก 31 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

         อย่าเสีย (คะแนน) ไปกับการโดนข้อสอบหลอก มาติวเข้มปูพื้นฐานให้แน่น ก่อนจะถูกหลอกในสนามสอบ
ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ
ด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ๆ ตามหลักสูตร
        สรุปเนื้อหาให้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยและอธิบาย
รู้และเข้าใจเรื่องที่ได้ศึกษา คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค ช่วยให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง สนทนา พูดและเขียนได้


เนื้อหาที่สอน

 • Conversation: ความสามารถในการสื่อสารเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 • Tense  : โครงสร้างของประโยคมี 3 กลุ่ม 12รูปแบบ คือ เวลา   ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • Active and Passive : Voice  Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ
 Active Voice เป็น Passive Voice. ให้เอากรรมของประโยค Active Voice มาเป็นประธานในประโยค Passive Voice ถ้าเป็นคำนามไม่ต้องเปลี่ยนรูป แต่ถ้าคำสรรพนามให้เป็นเปลี่ยนเป็นรูปกรรม
Reported Speech  Reported แปลว่า รายงาน Speech แปลว่า คำพูด สองคำนี้แปลว่า คำพูดที่นำมารายงาน จะพูดให้เข้าใจเป็นภาษาง่ายๆคือ การนำคำพูดของคนอื่นมารายงานให้คนอื่นทราบ หรือการเอาคำพูดคนอื่นมาเล่าต่อนั้นเอง
 
 • Wish statement  :หลักการใช้ประโยคแสดง ‘ความปรารถนา’ ในภาษาอังกฤษ 
 • More Determiners :  คำนำหน้านาม ... Articles : Article (a, an, the) นับเป็น determiner ชนิดหนึ่ง ใช้บอก   ปริมาณหรือจำนวน
 • Wish statement  :หลักการใช้ประโยคแสดง ‘ความปรารถนา’ ในภาษาอังกฤษ 
 • Noun Clause  : ลุ่มคำที่มีประธานและส่วนขยายเป็นของตัวเอง และทำ หน้าที่เหมือนคำนามตัวหนึ่ง ใช้เป็นได้ทั้งประธาน กรรมของกริยาแท้ และกรรมของ คำบุพบท
 • Vocabulary :   การใช้คำศัพท์
 •  Reading  : ฝึกอ่านจับใจความ และคำศัพท์ เพื่อปูพื้นฐานในการทำข้อสอบในชั้นเรียน และสอบต่างๆ  อ่านบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ, อ่านเพื่อหารายละเอียด  อ่านเพื่อหาข้อมูลจำเพาะ
 • Cloze-test   การเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาเติมในช่องว่าง ซึ่งเราสามารถทำความเข้าใจว่าสิ่งที่หายไปคืออะไรได้จากการอ่านโจทย์และตัวเลือก 

สิ่งที่จะได้รับ
แต่ละบทเรียนจะมีข้อสอบให้ฝึกทำเพื่อวัดความเข้าใจ
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆได้
ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมลงสนามสอบ
ทริคในการจำ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
Conversation 01:16:26
Essential Dialogues 1
00:33:06
Essential Dialogues 2
00:24:14
Essential Dialogues 3
00:19:06
ทดลองเรียน
Tense 01:26:14
Tense 1
00:27:21
Tense 2
00:35:56
Tense 3
00:22:57
Active and Passive Voice 01:14:50
Active and Passive Voice 1
00:30:45
Active and Passive Voice 2
00:22:31
Active and Passive Voice 3
00:21:34
Reported Speech 01:35:45
Reported Speech 1
00:32:31
Reported Speech 2
00:22:06
Reported Speech 3
00:21:42
Reported Speech 4
00:19:26
More Determiners 00:56:28
Determiners 1
00:24:19
Determiners 2
00:10:30
Determiners 3
00:15:16
Determiners 4
00:06:23
Wish statement 00:57:08
Wish statement 1
00:26:51
Wish statement 2
00:30:17
Noun Clause 01:10:25
Noun Clause 1
00:27:26
Noun Clause 2
00:25:24
Noun Clause 3
00:17:35
Vocabulary 02:23:56
Vocabulary 1
00:35:57
Vocabulary 2
00:35:48
Vocabulary 3
00:33:16
Vocabulary 4
00:38:55
Reading 01:19:58
Reading 1
00:21:16
Reading 2
00:27:07
Reading 3
00:31:35
Cloze-test 01:53:03
Cloze-test 1
00:34:51
Cloze-test 2
00:25:14
Cloze-test 3
00:36:13
Cloze-test 4
00:16:45
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย จุฑารัตน์ แสงเนิน เมื่อ 11 ส.ค. 63
สนุกค่ะ

2,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 5,990 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 33 คลิป รวม 14 ชั่วโมง 14 นาที 13 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติว ภาษาอังกฤษ โครงการอักษรแคมป์ อักษรคิด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​
 • ติวเตอร์ ติว O-NET ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​​
 • ติว โควตารับตรงวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาตร์ ปี 2556​​
 • รับเชิญ โครงการ Click for U by 1-2- Call ระเบิด ความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย​​
 • วิทยากรงาน ติว GAT Free  สวนน้ำ The Hero จังหวัดหนองคาย โดยกองบุญพี่ต้าร์​​
 • ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การสัมมนา How to be ติวเตอร์ ตัวแม่ คลื่น 96.5 FM​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Pro IQ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม ​​
 • อาจารย์ กวดวิชา online ที่ clickforclever​​
 • วิทยากรบรรยาย GATและ O-NET ให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น​​
 • วิทยากรบรรยายโครงการ ABC to AEC ให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​​
 • วิทยากรบรรยาย โครงการการสอนการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สพฐ จังหวัดเพชรบรูณ์​​
 • อาจารย์พิเศษโครงการภาษาอังกฤษและการสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนสวนราชวินิตบางเขน​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Ultimate สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม​​
 • ติวเตอร์ กวดวิชา MoleConcept บางบัวทอง​

ผลงานด้านวิชาการ

 • ปี 2549  VCD TOP GPA ภาษาอังกฤษ โดยบริษัท GENESIS MEDIA

ผลงานและกิจกรรมเด่น

 • ปี2550 รางวัล  Best Employee จากโครงการ Work and Travel ประเทศ สหรัฐอเมริกา​
 • ปี 2549 ประธานฝ่ายสวัสดิการ ค่าย Human Relations จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์​
 • ปี 2548 ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยในโครงการยุวชน ASIAD จัดโดยสภากรุงเทพมหานคร
​​

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549​
 • ศิลปศาตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

Certificate of Effective Presentation Chulalongkorn University Language Institute, 2006