เริ่มนับ 1 ภาษาอังกฤษ ไปกับครูพี่เต้ เน้นเนื้อหาเข้าใจง่าย

คอร์สนี้มีทั้ง GRAMMAR และ VOCAB สำหรับเด็ก ๆ ม.ต้น ที่ต้องเจอในการเรียน และสามารถต่อยอดในการสอบต่าง ๆ ได้อีกด้วย

แชร์ให้เพื่อน
8.0K
Views
และอีก 2,242 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

   

         สวัสดีครับเด็กๆ ทุกคน หากพวกหนูกำลังเรียนคอร์สนี้เพื่อสรุปเนื้อหาสู่การเตรียมตัวสอบ
ครูเต้ขอบอกเลยว่า... พวกหนูมาถูกทางแล้วครับ
โดยคอร์สนี้จะสรุปเนื้อหาไวยากรณ์ที่สำคัญ คำศัพท์ การอ่าน บทสนทนา ตลอดจนการเตรียมตัวสอบ O-NET
รวมถึงสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

ในคอร์สนี้จะประกอบด้วย

       ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนแล้วเรียนเล่า ก็ยังคงเป็นปัญหาสำหรับเด็กไทยหลาย ๆ คน
เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วคนไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันพอเรียนไปแล้วก็หลงลืมกันไปบ้าง
พอถึงคราวสอบก็เกิดปัญหา เพราะจำ concept ไม่ได้ ครูเต้จึงได้รวบรวมเนื้อหาออกมาเป็นคอร์สเรียนนี้ สำหรับเด็ก ๆ ม.ต้น
วัยใสเอาไว้อ่านปูพื้นฐาน ทบทวนความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 

อย่าลืมนะครับ Practice makes perfect. ยิ่งฝึก ยิ่งทำได้ ยิ่งใช้บ่อย ยิ่งจำได้! หวังว่า “เด็ก ๆ จะสนุกกับภาษาอังกฤษเหมือนที่ครูเต้สนุกกับมันนะครับ"

 
 • Guide line สำหรับเตรียมสอบ         

การเตรียมตัวสอบ/เนื้อหาที่มักจะออกสอบบ่อยในข้อสอบ O-NET

 
 • สรุปเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ

  1. ไวยากรณ์ (Grammar)

 • Parts of Speech
 • Articles
 • Sentence Structure
 • Subject and Verb Agreement
 • Present Tense
 • Past Tense
 • Future Tense
 • If-Clause: Conditional Sentences
 • Active & Passive Voice
 • Direct-Indirect Speech
 • Question Tags

   2. Vocabulary

 • Word order
 • Causative verbs
 • Phrasal Verbs
 • การผันกริยา 3 ช่อง

สิ่งที่จะได้รับ
รู้จัก Grammar เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ
รู้จัก Vocabulary เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ
เทคนิคในการทำความเข้าใจ
มีโจทย์ตัวอย่างที่ประกอบเพื่อความเข้าใจในการเรียน
เหมาะสำหรับ

สำหรับเด็ก ๆ ม.ต้นวัยใสเอาไว้อ่านปูพื้นฐาน ทบทวนความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

เนื้อหา
แนะนำในการเรียน ภาษาอังกฤษ 00:30:44
แนะนำเนื้อหาเบื้องต้น ก่อนเริ่มเรียนไปกับพี่เต้
00:16:50
ทดลองเรียน
Guideline สำหรับเตรียมสอบ
00:13:54
เริ่มนับ 1 ภาษาอังกฤษ Grammar ไปกับครูพี่เต้ 04:49:49
Parts of Speech
00:12:40
คำนาม (Noun)
00:21:30
คำสรรพนาม (Pronoun) 
00:09:06
คำกริยา (Verb)
00:16:49
คำบุพบท (Preposition)
00:11:01
คำคุณศัพท์ (Adjective) ตอนที่ 1
00:13:14
คำคุณศัพท์ (Adjective) ตอนที่ 2
00:10:03
คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
00:20:37
คำสันธาน (Conjunction)
00:13:05
คำอุทาน (Interjection)
00:06:57
Article
00:10:42
โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
00:23:05
Tenses
00:07:17
Present Simple Tense
00:07:30
Present Continuous Tense
00:04:53
Present Perfect Simple Tense
00:05:37
Present Perfect Continuous Tense
00:03:43
Past Simple Tense
00:03:24
Past Continuous Tense
00:05:28
Past Perfect Simple Tense
00:03:18
Past Perfect Continuous Tense
00:03:36
Future Simple Tense
00:03:03
Future Continuous Tense
00:02:54
Future Perfect Simple Tense, Future Perfect Continuous Tense
00:06:40
If-Clause: Conditional Sentence
00:09:50
Active & Passive Voice
00:23:28
Reported Speech
00:18:08
Question Tags 
00:12:11
เริ่มนับ 1 ภาษาอังกฤษ Vocabulary ไปกับครูพี่เต้ 00:33:27
Vocabulary 
00:15:34
 Causative Verb
00:06:31
Phrasal Verb
00:06:22
การผันกริยา 3 ช่อง
00:05:00
คะแนนรีวิว

890 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,500 บาท ลด 41%

เรียนได้ 2 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 34 คลิป รวม 5 ชั่วโมง 54 นาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ,ประสบการณ์สอน

 • คะแนน TOEIC 990/990​
 • วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ​
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา
 

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท M.A. (TESOL) University of York, U.K.​
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ Certificate of Public Speaking, University of Washington, U.S.A.​​
 • อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ไทย-สหรัฐอเมริกา