คัมภีร์ พิชิต HSK3

ข้อสอบวัดระดับภาษาจีนที่ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้เรียนภาษาจีนทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม

แชร์ให้เพื่อน
2.6K
Views
รายละเอียด

Description คอร์สHSK3
เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาจีนที่ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้เรียนภาษาจีน
ทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม
เนื่องจากว่าเป็นระดับแรกที่ไม่ได้ประกอบเครื่องหมายพินอิน
จึงต้องอาศัยความชำนาญในการอ่านภาษามากขึ้น
และยังต้องทำความเข้าใจกับโครงสร้างภาษาจีนที่ดีขึ้นด้วย
สำหรับคัมภีร์นี้ ผู้เรียนจะได้ความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบแล้ว
ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ประกอบในข้อสอบคอร์สHSK3 อีกมากมาย

รวม 3.34 ชั่วโมง

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคในการทำข้อสอบทั้งการฟัง การอ่าน และการเขียน
เรียนรู้คำศัพท์อีกมากมายตลอดคอร์สเรียนนี้
เข้าใจโครงสร้างภาษาจีนดีขึ้น
ความรู้สำหรับการสอบวัดระดับ HSK 3
เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความรู้และเทคนิคในการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 3

เนื้อหา
คัมภีร์ พิชิต HSK3 03:34:57
ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการสอบ HSK3
00:08:10
ทดลองเรียน
คัมภีร์พิชิต HSK3 การฟังเพื่อจับคู่
00:28:46
การฟังเพื่อพิจารณาว่าประโยคถูกหรือผิด
00:23:39
การฟังเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 1
00:25:16
การฟังเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2
00:24:03
การอ่านเพื่อจับคู่ 1
00:25:04
การอ่านเพื่อจับคู่ 2
00:19:11
การอ่านเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
00:24:00
การเขียนเรียงประโยค
00:22:35
การเขียนเติมคำที่หายไป
00:14:13
คะแนนรีวิว

2,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 3,500 บาท ลด 17%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 10 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 34 นาที 57 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
•    เป็นอาจารย์ชาวจีน ที่มีประสบการณ์สอนคนไทยมากกว่า 10 ปี 
•    เป็นอาจารย์ชาวจีนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
•    เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการค้าขายกับประเทศจีน 
•    มีเทคนิคเฉพาะตัวในการสอนให้ความรู้และความสนุกสนาน เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้งานได้จริง 
•    เป็นวิทยากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับองค์กรชั้นนำ 

การศึกษา
•    ปริญญาตรี : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (ประเทศจีน) 
•    ปริญญาตรี : สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
•    ปริญญาโท : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
•    ปริญญาเอก : สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม