ติวเจาะข้อสอบ ชีววิทยา ปี 60 *+เทคนิคเข้าใจง่ายจำไว ทำคะแนนได้มากกว่ารุ่นพี่ที่ 60+

ฝึกทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง ปี60 ทุกข้อและเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆและเทคนิคการจดจำต่างๆ ในแต่ละข้อ

แชร์ให้เพื่อน
16.2K
Views
และอีก 1,288 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

     คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้อง ๆ ทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลังทุกข้อ และเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ
และเทคนิคการจดจำต่าง ๆ ในแต่ละข้อของข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา 
  - เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
  - เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
  - ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 เป็นการทบทวนความรู้และเตรียมตัวสอบวิชาสามัญชีววิทยา

เนื้อหา
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 60 03:49:37
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 1 - 10
00:44:32
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 11 - 20
00:34:06
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 21 - 30
00:31:40
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 31 - 40
00:26:08
ทดลองเรียน
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 41 - 50
00:29:52
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 51 - 60
00:26:39
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 61 - 70
00:23:59
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 71 - 80
00:12:41
คะแนนรีวิว

490 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,090 บาท ลด 77%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 8 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 49 นาที 37 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา