เจาะเนื้อหาอังกฤษ (ม.1 เทอม 1) เน้นเทคนิคติวเข้าใจง่าย เก่งได้ในเวลาอันสั้น

ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
39.2K
Views
และอีก 36 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

อย่าเสีย (คะแนน) ไปกับการโดนข้อสอบหลอก มาติวเข้มปูพื้นฐานให้แน่น ก่อนจะถูกหลอกในสนามสอบ
ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ
ด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ๆ ตามหลักสูตร
        สรุปเนื้อหาให้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยและอธิบาย
รู้และเข้าใจเรื่องที่ได้ศึกษา คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค ช่วยให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง สนทนา พูดและเขียนได้

เนื้อหาที่สอน

 • Conversation: ความสามารถในการสื่อสารเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 • Nouns : คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งต่างๆ สถานที่ คุณสมบัติ สภาพ อาการ การกระทำ ความคิด ความรู้สึก ทั้งที่มีรูปร่างให้มองเห็น และไม่มีรูปร่าง
 • Article : ในทางหลักไวยากรณ์ หมายถึง “คำนำหน้าคำนาม” ในภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกันสามตัวคือ a, an และ the
 • Verb : คำหรือกลุ่มคำที่บรรยาย การกระทำ สถานะ หรือประสบการณ์
 • Tense  : โครงสร้างของประโยคมี 3 กลุ่ม 12รูปแบบ คือ เวลา   ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • sentence structure : โครงสร้างประโยค ในพื้นฐานที่เราเคยๆเรียนมาแล้ว ครุจะพูดเสมอๆว่า โครงสร้างของประโยคประกอบไปด้วย ประธาน + กริยา + กรรม ... กริยา คือ การกระทำ
 • Adjective ( คุณศัพท์ ) คือคำ ( word ) วลี ( phrase ) หรือประโยค ( sentence )    ซึ่งใช้อธิบายหรือขยายคำนาม หรือสรรพนาม ให้ได้ ความชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือเป็นการบอกให้รู้ลักษณะคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น good, bad, new, hot, my, this 
 • Adverb คือ คำหรือกลุ่มคำที่ไปทำหน้าที่ขยาย verb และ adjective อีกทั้งยังสามารถขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้ เพื่อให้เนื้อความของประโยคนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้น
 • Tense  : โครงสร้างของประโยคมี 3 กลุ่ม 12รูปแบบ คือ เวลา   ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • Vocabulary :   การใช้คำศัพท์
 •  Reading  : ฝึกอ่านจับใจความ และคำศัพท์ เพื่อปูพื้นฐานในการทำข้อสอบในชั้นเรียน และสอบต่างๆ  อ่านบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ, อ่านเพื่อหารายละเอียด  อ่านเพื่อหาข้อมูลจำเพาะ

สิ่งที่จะได้รับ
ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมลงสนามสอบ
แต่ละบทเรียนจะมีข้อสอบให้ฝึกทำเพื่อวัดความเข้าใจ
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆได้
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Conversation 01:29:47
ทำความเข้าใจและหลักการใช้ Conversation
00:28:56
ตะลุยข้อสอบ Conversation Test 1 ข้อที่ 1-20
00:30:55
ตะลุยข้อสอบ Conversation Test 2 ข้อที่ 1-30
00:29:56
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Noun 01:53:52
ทำความเข้าใจและหลักการใช้ Noun
00:30:47
หลักการใช้ Noun
00:32:18
ตะลุยข้อสอบ Noun Test 1
00:26:00
ตะลุยข้อสอบ Noun Test 2
00:24:47
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Article 01:09:20
หลักการใช้ Article และแบ่งออกเป้นกี่ประเภท
00:25:50
ตะลุยข้ออสบ Article
00:27:19
ตะลุยช้อสอบ Article
00:16:11
ทดลองเรียน
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Verb 01:34:08
หลักการใช้ Verb และแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
00:32:19
ทำความเข้าใจคำศัพท์ Verb
00:30:08
ตะลุยข้อสอบ กิริยา 3 ช่อง Verb
00:31:41
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Sentence construction 00:27:14
ทำความเข้าใจ Sentence construction
00:27:14
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Adjective 02:00:16
ทำความเข้าใจและหลักการใช้ Adjective
00:28:41
หลักการใช้และตัวอย่าง Adjective
00:27:34
ตะลุยแบบฝึกหัก Adjective
00:30:55
ตะลุยข้อสอบ Adjective
00:33:06
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Adverb 01:21:33
ทำความเข้าใจ Adverb และตัวอย่างการใช้
00:27:04
ตะลุยข้อสอบ Adverb
00:29:29
ตะลุยแบบฝึกหัด Adverb
00:25:00
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Tense 01:43:12
หลัการใช้ Tense
00:23:48
ตะลุยข้อสอบ Tense และหลักการใช้
00:28:06
Tense กริยาที่ไม่นิยมเติม ing
00:29:38
ตะลุยข้อสอบ Tense
00:21:40
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Vocabulary 02:11:53
หลักการใช้คำศัพท์ Vocabulary
00:31:40
คำศัพท์ Vocabulary
00:32:41
ตะลุยข้อสอบ Vocabulary
00:28:28
ตะลุยข้อสอบ Vocabulary (ต่อ)
00:27:33
แบบฝึกหัด Vocabulary
00:11:31
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Reading comprehension 01:27:01
ฝึกการอ่านออกเสียง Reading comprehension
00:29:34
แบบฝึกหัด การอ่านออกเสียง Reading comprehension 2
00:27:33
ตะลุยข้อสอบ Reading comprehension
00:29:54
คะแนนรีวิว

2,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 5,990 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 33 คลิป รวม 15 ชั่วโมง 18 นาที 16 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติว ภาษาอังกฤษ โครงการอักษรแคมป์ อักษรคิด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​
 • ติวเตอร์ ติว O-NET ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​​
 • ติว โควตารับตรงวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาตร์ ปี 2556​​
 • รับเชิญ โครงการ Click for U by 1-2- Call ระเบิด ความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย​​
 • วิทยากรงาน ติว GAT Free  สวนน้ำ The Hero จังหวัดหนองคาย โดยกองบุญพี่ต้าร์​​
 • ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การสัมมนา How to be ติวเตอร์ ตัวแม่ คลื่น 96.5 FM​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Pro IQ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม ​​
 • อาจารย์ กวดวิชา online ที่ clickforclever​​
 • วิทยากรบรรยาย GATและ O-NET ให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น​​
 • วิทยากรบรรยายโครงการ ABC to AEC ให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​​
 • วิทยากรบรรยาย โครงการการสอนการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สพฐ จังหวัดเพชรบรูณ์​​
 • อาจารย์พิเศษโครงการภาษาอังกฤษและการสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนสวนราชวินิตบางเขน​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Ultimate สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม​​
 • ติวเตอร์ กวดวิชา MoleConcept บางบัวทอง​

ผลงานด้านวิชาการ

 • ปี 2549  VCD TOP GPA ภาษาอังกฤษ โดยบริษัท GENESIS MEDIA

ผลงานและกิจกรรมเด่น

 • ปี2550 รางวัล  Best Employee จากโครงการ Work and Travel ประเทศ สหรัฐอเมริกา​
 • ปี 2549 ประธานฝ่ายสวัสดิการ ค่าย Human Relations จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์​
 • ปี 2548 ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยในโครงการยุวชน ASIAD จัดโดยสภากรุงเทพมหานคร
​​

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549​
 • ศิลปศาตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

Certificate of Effective Presentation Chulalongkorn University Language Institute, 2006