ติวเจาะเนื้อหาชีวะเข้มข้น เล่ม1 ม.4 (ฉบับอัพเดทล่าสุด) #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ (อัพเดทใหม่)

แชร์ให้เพื่อน
3.5K
Views
และอีก 64 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

รายละเอียดวิชา/คอร์ส    

คอร์ส Intensive Biology เล่ม 1 (เนื้อหา ม.4 ตรงกับหลักสูตร สสวท)

คอร์สนี้พี่ป๊อปได้ update เนื้อหาชีววิทยาใหม่ทั้งหมด ตรงกับ สสวท และ update ข้อสอบวิชาสามัญ

โดยพี่ป๊อปออกแบบคอร์สนี้คือ สรุปเนื้อชีววิทยาในแต่ละบท เน้นสอน concept ของบทนั้นๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อยๆ โดยอธิบายที่มา ทำให้น้องมีพื้นฐานที่แน่น
และสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้จริง

พี่ป๊อปใช้ประสบการณ์การสอนชีววิทยามากกว่า 10 ปี คิดค้นเทคนิคต่างๆ ให้น้องจดจำเนื้อหาชีววิทยาได้ยาวนาน มากกว่าการท่องจำ ได้แก่

1. สรุปเนื้อหาแต่ละบทเรียน 1 แผ่นจบ ไว้อ่านก่อนสอบ
2. การแตกรากศัพท์ชีววิทยา
ช่วยทำให้น้องเข้าใจ
3. เทคนิคการจำต่างๆ จความหมายของคำศัพท์มากขึ้น
4. ใช้สื่อ media ให้น้องเห็นภาพมากขึ้น


  
เนื้อหา
          บทที่ 1 ชีววิทยา
          บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
          บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
          บทที่ 4 การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
          บทที่ 5 การหายใจระดับเซลล์
          บทที่ 6 การแบ่งเซลล์
          บทที่ 7 พันธุศาสตร์
          บทที่ 8 ยีนและโครโมโซม
          บทที่ 9 เทคโนโลยีชีวภาพ
          บทที่ 10 วิวัฒนาการ

             

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา เช่น กลอนชีวะ , เพลงชีวะ , mind map
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีววิทยา
ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ boost up คะแนนกันเถอะ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.4 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา
บทที่ 1 ชีววิทยา 02:43:56
01 เนื้อหาบทนำ 1
01:02:08
ทดลองเรียน
02 เนื้อหาบทนำ 2
01:04:43
03 ตะลุยโจทย์สามัญ
00:37:05
บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 04:53:55
01 พื้นฐานเคมีอินทรีย์
00:30:39
02 คาร์โบไฮเดรต
00:50:44
03 ลิพิด
00:50:50
04 โปรตีน
00:50:57
05 กรดนิวคลีอิก เอนไซม์
00:30:17
06 เอนไซม์
00:29:38
07 ตะลุยโจทย์สามัญ 1
00:29:48
08 ตะลุยโจทย์สามัญ 2
00:21:02
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 03:22:57
01 พื้นฐานเซลล์
00:33:42
02 สรุปภาพรวม บท เซลล์
00:57:20
ทดลองเรียน
03 ส่วนประกอบภายนอกของเซลล์
00:37:58
04 ส่วนประกอบภายในของเซลล์
00:35:46
05 ตะลุยโจทย์สามัญ
00:38:11
บทที่ 4 การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ 00:58:27
01 เนื้อหา การลำเลียงสาร
00:44:58
02 ตะลุยโจทย์สามัญ
00:13:29
บทที่ 5 การหายใจระดับเซลล์ 02:02:13
01 สรุปภาพรวม บท การหายใจระดับเซลล์
01:16:56
02 การหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน และการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจน
00:31:01
03 ตะลุยโจทย์สามัญ
00:14:16
ทดลองเรียน
บทที่ 6 การแบ่งเซลล์ 01:12:38
01 ภาพรวมการแบ่งเซลล์
00:24:55
02 mitosis , meiosis
00:28:04
03 สรุป mitosis , meiosis
00:12:01
04 ตะลุยโจทย์สามัญ
00:07:38
บทที่ 7 พันธุศาสตร์ 05:22:58
01 พันธุศาสตร์ตามกฎเมนเดล1
00:33:40
02 พันธุศาสตร์ตามกฎเมนเดล2
00:33:24
03 พันธุศาสตร์ตามกฎเมนเดล3
00:51:07
04 พันธุศาสตร์นอกกฎเมนเดล 1
01:07:20
05 พันธุศาสตร์นอกกฎเมนเดล 2
01:00:50
06 พันธุศาสตร์นอกกฎเมนเดล 3
01:16:37
บทที่ 8 ยีนและโคโมโซม 02:31:44
01 การค้นพบสารพันธุกรรม
00:31:27
02 Central dogma + mulation
01:09:54
03 ตะลุยโจทย์สามัญ
00:50:23
บทที่ 9 เทคโนโลยีชีวภาพ 01:23:54
01 เนื้อหา เทคโนโลยีชีวภาพ
01:00:39
02 โจทย์วิชาสามัญ
00:23:15
บทที่ 10 วิวัฒนาการ 02:14:38
01 แนวคิดวิวัฒนาการ
00:49:03
02 พันธุศาสตร์ประชากร microevolution macroevolution
00:46:27
03 ตะลุยโจทย์สามัญ
00:39:08
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ธีรพงศ์ พลพุฒินันท์ เมื่อ 09 ม.ค. 67
สุดยอดเลย

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,900 บาท ลด 52%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 39 คลิป รวม 26 ชั่วโมง 47 นาที 20 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา