ติวเจาะข้อสอบ อังกฤษ ปี 64 *+เทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บ ทำข้อสอบทันเวลา

การฝึกทำข้อสอบเก่า ปีล่าสุด เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
3.7K
Views
และอีก 83 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • ทบทวนแนวคิด ฝึกทำข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจ ก่อนสอน อังกฤษ 9 วิชาสามัญ
 • ฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ
 • ทำให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของข้อสอบ เพื่อพิชิตข้อสอบตัวจริง 

สิ่งที่จะได้รับ
คำศัพท์แบบเน้นๆแน่นๆท่องจำง่าย
เน้นเทคนิคแบบติวเข้ม เพื่อให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด
ได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ ในมุมต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 64 03:30:57
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 1
00:04:49
ทดลองเรียน
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 2
00:01:10
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 3
00:01:30
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 4
00:01:09
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 5
00:00:45
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 6
00:01:35
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 7
00:01:31
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 8
00:02:47
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 9
00:01:35
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 10
00:01:01
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 11
00:00:56
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 12
00:01:11
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 13
00:01:00
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 14
00:00:25
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 15
00:00:38
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 16
00:00:34
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 17
00:01:51
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 18
00:00:41
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 19
00:00:13
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 20
00:00:30
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 21
00:02:03
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 22
00:03:04
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 23
00:00:23
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 24
00:00:24
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 25
00:00:44
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 26
00:03:28
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 27
00:06:57
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 28
00:01:58
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 29
00:00:41
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 30
00:01:10
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 31
00:03:28
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 32
00:01:50
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 33
00:05:28
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 34
00:00:53
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 35
00:01:12
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 36
00:15:05
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 37
00:01:42
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 38
00:00:28
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 39
00:00:11
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 40
00:00:19
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 41
00:15:05
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 42
00:01:50
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 43
00:03:01
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 44
00:00:22
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 45
00:03:28
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 46
00:06:53
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 47
00:04:21
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 48
00:01:23
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 49
00:10:09
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 50
00:02:47
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 51
00:00:42
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 52
00:01:01
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 53
00:02:47
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 54
00:04:23
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 55
00:07:33
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 56
00:02:57
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 57
00:02:22
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 58
00:04:51
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 59
00:00:42
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 60
00:01:10
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 61
00:09:31
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 62
00:01:32
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 63
00:02:35
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 64
00:01:40
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 65
00:02:08
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 66
00:05:05
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 67
00:01:57
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 68
00:01:30
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 69
00:01:44
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 70
00:01:00
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 71
00:02:44
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 72
00:01:24
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 73
00:06:40
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 74
00:02:48
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 75
00:05:52
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 76
00:01:44
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 77
00:01:25
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 78
00:01:40
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 79
00:01:30
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ อังกฤษ ปี 2564 : ข้อที่ 80
00:01:22
คะแนนรีวิว

1,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,790 บาท ลด 43%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที 57 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติว ภาษาอังกฤษ โครงการอักษรแคมป์ อักษรคิด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​
 • ติวเตอร์ ติว O-NET ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​​
 • ติว โควตารับตรงวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาตร์ ปี 2556​​
 • รับเชิญ โครงการ Click for U by 1-2- Call ระเบิด ความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย​​
 • วิทยากรงาน ติว GAT Free  สวนน้ำ The Hero จังหวัดหนองคาย โดยกองบุญพี่ต้าร์​​
 • ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การสัมมนา How to be ติวเตอร์ ตัวแม่ คลื่น 96.5 FM​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Pro IQ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม ​​
 • อาจารย์ กวดวิชา online ที่ clickforclever​​
 • วิทยากรบรรยาย GATและ O-NET ให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น​​
 • วิทยากรบรรยายโครงการ ABC to AEC ให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​​
 • วิทยากรบรรยาย โครงการการสอนการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สพฐ จังหวัดเพชรบรูณ์​​
 • อาจารย์พิเศษโครงการภาษาอังกฤษและการสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนสวนราชวินิตบางเขน​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Ultimate สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม​​
 • ติวเตอร์ กวดวิชา MoleConcept บางบัวทอง​

ผลงานด้านวิชาการ

 • ปี 2549  VCD TOP GPA ภาษาอังกฤษ โดยบริษัท GENESIS MEDIA

ผลงานและกิจกรรมเด่น

 • ปี2550 รางวัล  Best Employee จากโครงการ Work and Travel ประเทศ สหรัฐอเมริกา​
 • ปี 2549 ประธานฝ่ายสวัสดิการ ค่าย Human Relations จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์​
 • ปี 2548 ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยในโครงการยุวชน ASIAD จัดโดยสภากรุงเทพมหานคร
​​

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549​
 • ศิลปศาตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

Certificate of Effective Presentation Chulalongkorn University Language Institute, 2006