ติวเจาะข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 64 *+ เทคนิคการเดา การจำ ทำข้อสอบ TCAS โดยเฉพาะ

อธิบายโจทย์ข้อสอบแบบข้อต่อข้อ วลีต่อวลี ประโยคต่อประโยค เจาะลึกการอ่าน

แชร์ให้เพื่อน
2.7K
Views
รายละเอียด

น้องๆ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ Pat ภาษาญี่ปุ่น และ/หรือ จบหนังสือมินนะโนะนิฮงโกะ 4 เล่ม และ/หรือ จบหนังสืออากิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 เล่ม

อธิบายโจทย์ข้อสอบแบบข้อต่อข้อ วลีต่อวลี ประโยคต่อประโยค เจาะลึกการอ่าน

สิ่งที่จะได้รับ
เข้าใจการทำข้อสอบในระดับคำจนถึงไวยกรณ์
รู้ทันข้อสอบ
รู้ข้อควรระวังในการทำข้อสอบ
เหมาะสำหรับ

น้องๆ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ Pat ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 64 04:24:23
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 1
00:05:32
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 2
00:04:44
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 3
00:05:03
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 4
00:03:51
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 5
00:02:53
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 6
00:03:00
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 7
00:05:08
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 8
00:07:42
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 9
00:05:19
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 10
00:02:59
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 11
00:04:08
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 12
00:03:38
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 13
00:04:28
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 14
00:06:16
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 15
00:09:09
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 16
00:05:57
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 17
00:06:30
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 18
00:06:36
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 19
00:04:29
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 20
00:04:23
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 21
00:01:30
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 22
00:02:38
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 23
00:02:19
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 24
00:02:00
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 25
00:02:45
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 26
00:02:40
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 27
00:02:11
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 28
00:02:15
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 29
00:02:45
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 30
00:02:06
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 31
00:01:51
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 32
00:02:13
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 33
00:01:50
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 34
00:02:02
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 35
00:01:11
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 36
00:01:48
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 37
00:02:32
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 38
00:01:47
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 39
00:02:48
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 40
00:02:28
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 41
00:02:08
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 42
00:01:05
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 43
00:01:30
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 44
00:01:29
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 45
00:01:31
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 46
00:02:28
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 47
00:01:36
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 48
00:01:22
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 49
00:01:35
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 50
00:01:09
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 51
00:01:35
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 52
00:01:14
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 53
00:02:06
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 54
00:01:19
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 55
00:01:27
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 56
00:02:08
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 57
00:01:26
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 58
00:01:42
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 59
00:01:27
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 60
00:01:25
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 61
00:07:01
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 62
00:01:09
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 64
00:00:50
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 65
00:01:17
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 66
00:06:43
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 67
00:01:08
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 68
00:03:22
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 69
00:01:12
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 70
00:00:55
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 71
00:06:53
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 72
00:01:38
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 73
00:01:43
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 74
00:01:47
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 75
00:00:58
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 76
00:04:06
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 77
00:00:23
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 78
00:00:31
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 79
00:00:58
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 80
00:01:10
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 81
00:05:49
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 82
00:00:24
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 83
00:01:08
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 84
00:00:57
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 85
00:01:11
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 86
00:06:46
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 87
00:01:50
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 88
00:00:50
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 89
00:00:33
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 90
00:01:23
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 91
00:05:20
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 92
00:00:47
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 93
00:01:09
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 94
00:00:57
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 95
00:01:17
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 96
00:07:11
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 97
00:01:12
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 98
00:01:13
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 99
00:01:28
ข้อสอบ PAT7.3 ญี่ปุ่น ปี 2564 : ข้อที่ 100
00:02:08
คะแนนรีวิว

1,390 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,990 บาท ลด 30%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 99 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 24 นาที 23 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การติว Pat ภาษาญี่ปุ่น

1. สถาบัน Jeducation สาขาอโศก ตึกจัสมินซิตี้ คอร์ส ติว PAT 7.3 (ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ฝ่าย English Program , Intensive Course (กรกฎาคม - กันยายน 2561, กรกฎาคม - กันยายน 2562)
3. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (22 กุมภาพันธ์ 2561, 20 กุมภาพันธ์ 2562)
4. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562)
5. โรงเรียนสตรีวิทยา (25 มกราคม 2562)
6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ (6 กุมภาพันธ์ 2562)

ประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น

1. โรงเรียนวัดราชาธิวาส (2551-ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (2558-ปัจจุบัน)
3. สถาบัน Jeducation (2559-ปัจจุบัน)
4. สถาบันสอนภาษา ECC (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การเป็นวิทยา

- ค่ายภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (2560-2562)