มหัศจรรย์ 105 ศัพท์สังคมศึกษา เตรียมสอบ TCAS ทุกสนามสอบ

เรียนรู้คำศัพท์สังคมศึกษาที่เคยออกข้อสอบทั้งข้อสอบ ONET และวิชาสามัญทั้ง 5 สาระ

แชร์ให้เพื่อน
32.6K
Views
63
Shares
รายละเอียด

มหัศจรรย์ 105 ศัพท์สังคมศึกษา เตรียมสอบ TCAS ทุกสนามสอบ
    เรียนรู้คำศัพท์สังคมศึกษาที่เคยออกข้อสอบทั้งข้อสอบ ONET และวิชาสามัญทั้ง 5 สาระ ประกอบด้วย
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 •  อธิบาย concept ของคำศัพท์แต่ละคำอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย
 • ตบท้ายคำศัพท์แต่ละคำด้วยตัวอย่างข้อสอบที่มาจากข้อสอบจริง ทำได้จริงในทุกสนามสอบ

สิ่งที่จะได้รับ
อธิบาย concept ของคำศัพท์แต่ละคำอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย
ตบท้ายคำศัพท์แต่ละคำด้วยตัวอย่างข้อสอบที่มาจากข้อสอบจริง ทำได้จริงในทุกสนามสอบ
ได้คำศัพท์สังคมศึกษาที่เคยออกข้อสอบทั้งข้อสอบ ONET และวิชาสามัญทั้ง 5 สาระ
สรุป5กลุ่มสาระ วิชาสังคมที่ใช้ออกสอบ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เรียนรู้คำศัพท์สังคมศึกษาที่เคยออกข้อสอบทั้งข้อสอบ ONET และวิชาสามัญทั้ง 5 สาระ 12:16:20
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
01:59:40
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
02:18:38
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
02:17:26
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
02:36:23
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
03:04:13
คะแนนรีวิว

1,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,500 บาท ลด 33%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 5 คลิป รวม 12 ชั่วโมง 16 นาที 20 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
 • ผู้เขียนหนังสือรู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู สำนักพิมพ์ กัมบัตเตะ
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ
 • วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
การศึกษา 
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์ขมหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย