รวมแพ็ค 5 ปี ติวเน้นข้อสอบ PAT3 วิศวะ เข้าใจง่าย และตรงจุด

การฝึกทำข้อสอบเก่า 5 ปี ตั้งแต่ 56 ถึงปีล่าสุด (61) เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
8.1K
Views
รายละเอียด

 • สรุปประเด็นสำคัญ  บอกจุดหลอก และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุดๆ
 • ทบทวนสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบทั้งpat 3
 • เน้นและย้ำจุดที่มักผิดบ่อย เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดเวลาลงมือทำสอบจริง
 • รู้จุดบอดของตัวเองก่อนเข้าสนามจริง
 • ได้เจอข้อสอบเสมือนจริงที่ไม่พลาดในสนามจริงก่อนลงแข่งขัน

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกทำโจทย์ข้อสอบPAT3 และสูตรที่ใช้ในการทำข้อสอบ PAT3
ทบทวนสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบทั้งpat 3
สรุปประเด็นสำคัญ บอกจุดหลอก
รู้จุดบอดของตัวเองก่อนเข้าสนามจริง
ได้เจอข้อสอบเสมือนจริงที่ไม่พลาดในสนามจริงก่อนลงแข่งขัน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเน้นข้อสอบ PAT3 วิศวะ เข้าใจง่าย และตรงจุด ปีล่าสุด มี.ค. 2561 06:57:41
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2561 ข้อ 1 - 5
00:28:40
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2561 ข้อ 6 - 10
00:20:43
ทดลองเรียน
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2561 ข้อ 11 - 15
00:33:22
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2561 ข้อ 16 - 25
00:46:03
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2561 ข้อ 26 - 40
01:45:10
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2561 ข้อ 41 - 50
00:54:43
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2561 ข้อ 51 - 60
00:34:49
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2561 ข้อ 61 - 70
01:34:11
ติวเน้นข้อสอบ PAT 3 มี.ค.ปี59 แล้วมาทึ่งกับคะแนน 07:35:16
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 1 - 4
00:30:54
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 5 - 8
00:34:09
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 9 - 13
00:31:04
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 14 - 18
00:33:13
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 19 - 23
00:28:50
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 24 - 28
00:32:43
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 29 - 35
00:32:43
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 36 - 40
00:30:56
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 41 - 45
00:30:58
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 46 - 48
00:32:03
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 49 - 56
00:33:03
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 57 - 62
00:35:54
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 63 - 65
00:32:45
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2559 ข้อ 66 - 70
00:36:01
ติวเน้นข้อสอบ PAT 3 ต.ค.ปี58 แล้วมาทึ่งกับคะแนน 08:03:36
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 1 - 3
00:29:09
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 4 - 8
00:28:40
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 9 - 12
00:31:25
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 13 - 16
00:34:45
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 17 - 22
00:29:12
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 23 - 28
00:32:56
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 29 - 33
00:35:04
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 34 - 36
00:18:14
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 37 - 38
00:35:37
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 39 - 42
00:31:19
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 43 - 47
00:35:35
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 48 - 53
00:29:42
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 54 - 60
00:31:08
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 61 - 65
00:34:16
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 66 - 68
00:21:09
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2558 ข้อ 69 - 70
00:25:25
ติวเน้นข้อสอบ PAT 3 เม.ย. ปี57 แล้วมาทึ่งกับคะแนน 06:36:45
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 1 - 6
00:29:47
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 7 - 14
00:34:41
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 15 - 19
00:30:21
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 20 - 26
00:37:45
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 27 - 31
00:31:13
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 32 - 36
00:32:46
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 37 - 44
00:32:13
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 45 - 51
00:32:55
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 52 - 61
00:37:18
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 62 - 64
00:36:18
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 65 - 67
00:24:14
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2557 ข้อ 68 - 70
00:37:14
ติวเน้นข้อสอบ PAT 3 มี.ค. ปี56 แล้วมาทึ่งกับคะแนน 10:15:11
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 1 - 2
00:36:15
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 3 - 5
00:42:05
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 6 - 9
00:37:11
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 10 - 12
00:35:26
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 13 - 15
00:31:29
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 16 - 21
00:35:25
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 22 - 26
00:32:01
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 27 - 30
00:36:56
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 31 - 34
00:35:38
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 35 - 37
00:42:57
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 38 - 41
00:41:23
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 42 - 48
00:38:01
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 49 - 54
00:39:53
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 55 - 62
00:35:05
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 63 - 65
00:38:03
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 66 - 68
00:28:52
ตะลุยโจทย์ PAT3 ปี 2556 ข้อ 69 - 70
00:28:31
คะแนนรีวิว

4,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,700 บาท ลด 27%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 67 คลิป รวม 39 ชั่วโมง 28 นาที 29 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ “สรุปเข้ม + เนื้อหา : ความถนัดทางวิศวกรรม  PAT 3” ติด Best Seller ใน 5 วัน
 • ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ “สรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็มร้อย” ติดอันดับ Best Seller ใน 2 สัปดาห์แรก
 • ติวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมถึงมัธยมศึกษา ทั่วประเทศมากกว่า 1,500 โรงเรียน
 • ติวเตอร์ค่ายวิชาการ , ค่ายการบิน ,โครงการสานฝันสู่นักบิน และซัมเมอร์แคมป์ ในภาคเหนือ ,ภาคอีสาน และภาคใต้

การศึกษา
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Aerospace Engineering, Faculty of Engineering Kasetsart University