พิชิต O-NET สังคม ปีล่าสุด คุณภาพล้น เทคนิคเพียบ!!

คัดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ตะลุยโจทย์ O-NET ปีล่าสุด!

แชร์ให้เพื่อน
4.1K
Views
รายละเอียด

 • คัดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
 • สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
 • แนวข้อสอบใหม่ 5 ตัวเลือก 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
 • ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
 • มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
เตรียมตัวได้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของข้อสอบ เพื่อพิชิตข้อสอบ
ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ
เนื้อหา
PART 1 กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 1-16 (5 ตัวเลือก 1 คำตอบ) 00:37:25
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 1
00:03:30
ทดลองเรียน
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 2
00:03:08
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 3
00:03:24
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 4
00:04:02
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 5
00:02:16
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 6
00:02:08
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 7
00:02:23
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 8
00:02:23
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 9
00:01:58
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 10
00:02:15
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 11
00:01:58
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 12
00:03:01
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 13
00:01:49
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 14
00:00:48
กลุ่มสาระ ศาสนา ข้อที่ 16
00:02:22
PART 1 กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 17-32 (5 ตัวเลือก 1 คำตอบ) 00:36:06
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 17
00:05:02
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 18
00:02:36
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 19
00:01:27
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 20
00:04:18
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 21
00:01:32
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 22
00:02:14
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 23
00:01:32
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 24
00:01:59
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 25
00:02:02
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 26
00:02:14
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 27
00:01:19
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 28
00:02:47
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 29
00:01:37
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 30
00:02:16
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 31
00:01:02
กลุ่มสาระ หน้าที่พลเมือง ข้อที่ 32
00:02:09
PART 1 กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 33-48 (5 ตัวเลือก 1 คำตอบ) 00:56:58
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 33
00:04:16
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 34
00:05:22
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 35
00:03:58
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 36
00:03:15
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 37
00:03:52
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 38
00:03:15
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 39
00:02:46
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 40
00:01:54
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 41
00:02:08
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 42
00:02:08
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 43
00:07:03
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 44
00:03:23
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 45
00:03:30
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 46
00:01:40
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 47
00:01:58
กลุ่มสาระ เศรษฐศาสตร์ ข้อที่ 48
00:06:30
PART 1 กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 49-64 (5 ตัวเลือก 1 คำตอบ) 00:40:55
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 49
00:03:47
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 50
00:01:58
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 51
00:10:18
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 52
00:02:37
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 53
00:03:27
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 54
00:01:30
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 55
00:02:20
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 56
00:04:06
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 57
00:00:42
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 58
00:00:35
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 59
00:00:37
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 60
00:02:29
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 61
00:02:01
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 62
00:00:53
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 63
00:00:42
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ ข้อที่ 64
00:02:53
PART 1 กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 65-80 (5 ตัวเลือก 1 คำตอบ) 00:27:55
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 65
00:03:20
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 66
00:01:07
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 67
00:01:04
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 68
00:01:18
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 69
00:01:41
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 70
00:01:08
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 71
00:02:06
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 72
00:01:34
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 73
00:01:33
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 74
00:02:57
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 75
00:01:01
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 76
00:03:23
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 78
00:01:34
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 79
00:01:54
กลุ่มสาระ ภูมิศาสตร์ ข้อที่ 80
00:02:15
PART 2 (5 ตัวเลือก 2 คำตอบ) 00:28:30
ข้อที่ 81
00:01:48
ข้อที่ 82
00:01:30
ข้อที่ 83
00:02:07
ข้อที่ 84
00:02:34
ข้อที่ 85
00:09:14
ข้อที่ 86
00:01:21
ข้อที่ 87
00:01:25
ข้อที่ 88
00:01:01
ข้อที่ 89
00:01:14
ข้อที่ 90
00:06:16
คะแนนรีวิว

590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 800 บาท ลด 26%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 88 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 47 นาที 49 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์ผู้สอนอบรม TOEIC ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ อาทิ
  - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  - ฝ่ายการผลิต (โรงงานชิ้นส่วน) บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ฝ่ายการตลาด บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เคพีเอ็น สมาร์ท จำกัด
  - วิทยาลัยการพยาบาลเซนต์หลุย
  - สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จ.สกลนคร / ศรีษะเกษ / หนองคาย / เชียงราย / ลำปาง / สงขลา (หาดใหญ่) / ชลบุรี / พิษณุโลก
 • โครงการ Peptien Genius Generation และโครงการ Peptien Genius Simulator
 • วิทยากรบรรยายและอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริงในโครงการชั้นนํา
 • โครงการ Osotspa Road To University และโครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง
 • โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์
 • รายการ Student Chanel โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • รายการ สอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา
 • รายการ Admission Gang ช่องทรูปลูกปัญญา
 • โครงการ มาม่า และโครงการ Nation Admission
 • กิจกรรมค่ายติวของ อบจ. ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น อบจ.ภูเก็ต,พิษณุโลก
 • รายการ student  channel โดยกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการอื่น ๆ มากมายทั่วประเทศ

ผลงาน
 
 • ยุวทูตเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย – เยอรมัน และทูตวัฒนธรรมไทย – ลาว
 • นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(JSTP) ของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสวทช. (NECTEC) 3 ปีซ้อน


การศึกษา
 
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กําลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการสอบ (ผ่านการคัดเลือก) 
 • ผ่านการคัดเลือกโครงการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี