ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’63 O-NET ภาษาไทย

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'63 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
1.1K
Views
และอีก 23 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'63 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ
 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’63 O-NET ภาษาไทย 04:34:41
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 1
00:13:27
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 2
00:07:36
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 3
00:09:07
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 4
00:12:53
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 5
00:04:29
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 6
00:04:29
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 7
00:08:46
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 8
00:06:15
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 9
00:03:49
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 10
00:04:36
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 11
00:03:06
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 12
00:02:16
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 13
00:01:27
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 14
00:02:40
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 15
00:01:43
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 16
00:03:18
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 17
00:03:26
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 18
00:02:14
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 19
00:04:55
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 20
00:05:15
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 21
00:03:31
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 22
00:02:17
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 23
00:06:41
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 24
00:03:28
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 25
00:03:36
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 26
00:02:39
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 27
00:03:01
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 28
00:01:47
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 29
00:02:42
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 30
00:03:39
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 31
00:04:15
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 32
00:07:15
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 33
00:02:51
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 34
00:05:48
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 35
00:03:00
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 36
00:05:23
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 37
00:03:02
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 38
00:03:15
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 39
00:02:10
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 40
00:03:21
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 41
00:03:27
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 42
00:03:12
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 43
00:01:26
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 44
00:01:53
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 45
00:01:50
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 46
00:02:28
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 47
00:01:35
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 48
00:01:02
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 49
00:03:18
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 50
00:03:23
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 51
00:05:23
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 52
00:02:14
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 53
00:02:58
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 54
00:04:20
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 55
00:03:23
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 56
00:02:22
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 57
00:02:15
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 58
00:02:20
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 59
00:02:30
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 60
00:03:05
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 61
00:04:14
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 62
00:01:56
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 63
00:02:57
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 64
00:01:25
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 65
00:01:01
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 66
00:02:21
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 67
00:01:48
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 68
00:01:16
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 69
00:00:59
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 70
00:03:12
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 71
00:03:46
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 72
00:01:29
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 73
00:01:20
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 74
00:01:18
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 75
00:02:32
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 76
00:01:52
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 77
00:01:03
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 78
00:01:13
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 79
00:01:50
O-NET ภาษาไทย : ข้อ 80
00:03:17
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย นัทธมลวรรณ ตันติวัฒน์ เมื่อ 30 มี.ค. 64
สอนดีค่ะ

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 34 นาที 41 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติวเตอร์วิชาภาษาไทยประสบการณ์ ๑๑ ปี
 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรค่ายห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมฯลฯ
 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย อาทิ การตัดสินการโต้วาทีในศึก “จตุรทัพประลองวาที” ระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และการแข่งขันอื่น ๆ อีกมากมาย
 • วิทยากรค่ายอยากเป็นครู ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรอบรมครูโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • ผู้เขียนตำราเรียนและออกแบบคอร์สเรียนวิชาภาษาไทยให้สถาบันชั้นนำ
 • อดีตข้าราชการครู (สอบบรรจุได้ทุกครั้ง ตลอด ๓ ครั้งที่สมัครสอบ)
 • ปัจจุบันเป็นนักวิชาการด้านการศึกษา
 
การศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย