ติวเจาะเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น ม.6 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

ปูพื้นฐาน เสริมทักษะวิชาฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาและพร้อมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ไปในตัว

แชร์ให้เพื่อน
14.7K
Views
และอีก 260 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

คอร์สนี้จะเน้นปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ไปจนถึงเนื้อหาเข้มข้น ที่สามารถทำให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวก่อนการสอบล่วงหน้า

วิชาฟิสิกส์ สำคัญอย่างมากสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะวิศวะฯ คณะแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

ฟิสิกส์จึงเป็น 1 ในวิชาที่น้อง ๆ ต้องสอบ และต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด

อีกทั้งวิชาฟิสิกส์ ใช้ในสนามสอบสำคัญหลายสนามทั้ง PAT2 ,PAT3,9 วิชาสามัญ

ในคอร์สน้อง ๆ จะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ ว่าข้อสอบควรเป็นอย่างไร

เน้นอธิบายแบบเข้าใจง่าย พร้อมกับสอนโจทย์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐาน ไปจนถึงโจทย์ที่จะยากขึ้นเรื่อยๆ

ในคอร์สนี้จะได้เรียนเรื่อง


ไฟฟ้าสถิตย์
ไฟฟ้าแม่เหล็ก

ไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟฟ้ากระแสตรง
ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์

สิ่งที่จะได้รับ
อธิบายเนื้อหาแบบเข้าใจง่าย
ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ ว่าข้อสอบควรเป็นอย่างไร
เน้นเนื้อหา พร้อมกับสอนโจทย์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.6 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 04:59:08
การถ่ายเทประจุไฟฟ้า (Q)
00:19:32
การถ่ายเทประจุไฟฟ้า และโจทย์ ข้อ 1-7
00:16:38
การถ่ายเทประจุไฟฟ้า และโจทย์ ข้อ 7(ต่อ) - 8
00:20:32
อิเล็กโทรสโคป (Electroscope) และโจทย์ข้อ 9-12
00:09:32
ทดลองเรียน
แรงระหว่างประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์
00:12:18
โจทย์ แรงระหว่างประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ ข้อ 13 -17
00:17:55
โจทย์ แรงระหว่างประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ ข้อ 18 -19
00:20:25
สนามไฟฟ้า
00:15:50
สนามไฟฟ้า และโจทย์ ข้อ 20 - 22
00:19:15
สนามไฟฟ้า และโจทย์ ข้อ 23 - 24
00:18:19
ตัวนำที่มีประจุผูกด้วยเชือกและและเบนทำมุมQกับแนวดิ่ง และโจทย์ ข้อ 25 - 27
00:16:02
ศักย์ไฟฟ้า , พลังงานศักย์ไฟฟ้า และในการย้ายประจุ
00:16:31
ศักย์ไฟฟ้า , พลังงานศักย์ไฟฟ้า และในการย้ายประจุ และโจทย์ ข้อ 28 - 31
00:22:49
ศักย์ไฟฟ้า , พลังงานศักย์ไฟฟ้า และในการย้ายประจุ และโจทย์ ข้อ 32 - 34
00:26:19
การคำนวณวงจรตัวเก็บตัวประจุไฟฟ้า
00:12:01
การต่อตัวเก็บประจุ และโจทย์ ข้อ 37
00:10:17
การต่อตัวเก็บประจุ และโจทย์ ข้อ 38 - 39
00:15:02
การหาพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และโจทย์ข้อ 40
00:09:51
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.6 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง 07:14:33
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
00:18:39
โจทย์ไฟฟ้ากระแสตรง ข้อ 1 - 7
00:15:47
โจทย์ ไฟฟ้ากระแสตรง ข้อ 8 -12
00:18:15
โจทย์ ไฟฟ้ากระแสตรง ข้อ 13 - 14
00:15:52
การหาค่ากระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ และโจทย์ ข้อ 15
00:15:29
การหาค่ากระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ข้อ 16 - 18
00:21:36
กฎของโฮห์มและความต้านทาน และโจทย์ ข้อ 19
00:16:25
กฎของโฮห์มและความต้านทาน และโจทย์ ข้อ 20 - 21
00:11:12
การหาค่าความต้านทาน
00:11:14
โจทย์ การหาค่าความต้านทาน ข้อ 22 - 24
00:16:02
โจทย์ การหาค่าความต้านทาน ข้อ 25 - 27
00:17:14
การหาความต้านทานจากวงจรไฟฟ้า
00:18:43
การหาความต้านทานจากวงจรไฟฟ้า โจทย์ ข้อ 28
00:13:57
การหาความต้านทานจากวงจรไฟฟ้า โจทย์ ข้อ 29
00:12:51
การหาความต้านทานจากวงจรไฟฟ้า โจทย์ ข้อ 29 (ต่อ)
00:10:13
การหาความต้านทานจากวงจรไฟฟ้า โจทย์ ข้อ 30
00:10:41
วงจรตัวต้านทาน (วงจรวีทสโตนบริดจ์) และโจทย์ ข้อ 31 - 33
00:21:36
แรงเคลื่อนไฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้า และโจทย์ ข้อ 34
00:12:31
แรงเคลื่อนไฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้าโจทย์ ข้อ 35 - 36
00:22:44
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ และโจทย์ ข้อ 37
00:22:54
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ โจทย์ ข้อ 38
00:16:33
โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์
00:08:43
โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ โจทย์ ข้อ 39 - 41
00:13:55
แอมมิเตอร์ และโจทย์ ข้อ 42
00:07:45
แอมมิเตอร์ และโจทย์ ข้อ 43 - 44
00:12:49
โอห์มมิเตอร์ และโจทย์ ข้อ 45
00:10:27
โจทย์ ข้อ 46
00:04:15
โจทย์ ข้อ 47
00:08:53
โอห์มมิเตอร์ และโจทย์ ข้อ 48 - 49
00:16:03
การคิดค่าไฟฟ้า และโจทย์ ข้อ 50
00:11:15
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.6 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ 04:00:58
สมการพื้นฐานทางไฟฟ้ากระแสสลับ ,ค่า rms ,ค่า max และโจทย์ ข้อ 1 - 2
00:12:52
สมการพื้นฐานทางไฟฟ้ากระแสสลับ และโจทย์ ข้อ 3 - 5
00:13:50
อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
00:22:08
อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โจทย์ ข้อ 6 - 8
00:15:47
อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โจทย์ ข้อ 9 - 10
00:14:03
อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โจทย์ ข้อ 11 - 16
00:18:11
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ R,L,C และโจทย์ข้อ 17 - 18
00:22:30
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ R,L,C และโจทย์ ข้อ 19 - 20
00:19:30
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ R,L,C และโจทย์ ข้อ 21 - 22
00:14:35
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ R,L,C และโจทย์ ข้อ 23 - 24
00:15:49
วงจรขนาน และโจทย์ ข้อ 25 - 26
00:18:23
วงจรขนาน และโจทย์ ข้อ 27 - 28
00:20:10
การเกิดภาวะเรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และโจทย์ ข้อ 30
00:13:14
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ R,L,C เมื่อนำไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และโจทย์ ข้อ 31
00:19:56
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.6 เรื่อง ไฟฟ้าแม่เหล็ก 04:49:30
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก และโจทย์ ข้อ 1 - 2
00:15:59
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก โจทย์ ข้อ 3 - 6 และ เรื่องฟลักซ์แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก
00:13:15
ฟลักซ์แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก และโจทย์ ข้อ 7 - 10
00:16:59
ฟลักซ์แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก โจทย์ข้อ 11
00:09:41
แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
00:23:50
แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณสนามแม่เหล็ก และโจทย์ ข้อ 12 - 15
00:10:13
แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณสนามแม่เหล็ก และโจทย์ ข้อ 16 - 21
00:25:05
แรงกระททำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อวางในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก และโจทย์ ข้อ 22 - 23
00:16:04
แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อวางในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก และโจทย์ ข้อ 24 - 26
00:20:46
สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำแบบต่าง ๆ และโจทย์ข้อ 27 - 28
00:21:15
สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำแบบต่าง ๆ และโจทย์ข้อ 29
00:10:45
แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และโจทย์ ข้อ 30 - 31
00:10:27
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
00:25:55
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และโจทย์ ข้อ 32
00:12:17
การหาค่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบ และโจทย์ ข้อ 33 - 35
00:21:09
หม้อแปลงไฟฟ้า และโจทย์ข้อ 36 - 37
00:22:24
หม้อแปลงไฟฟ้า และโจทย์ ข้อ 38 - 39
00:13:26
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.6 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม 06:29:41
1.ทฤษฎีอะตอมและนักฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง 2.วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม โจทย์ ข้อ 1-6
00:32:01
3.การทดลองของทอมสันและมิลินแกน โจทย์ ข้อ 7-8
00:15:06
โจทย์ ข้อ 9-10
00:25:48
โจทย์ ข้อ 11-14
00:20:02
โจทย์ ข้อ 15-17
00:26:02
4.แบบจำลองไฮโดรเจนตามทฤษฎีของโบว์
00:33:03
โจทย์ ข้อ 18-24
00:34:11
โจทย์ ข้อ 25
00:16:58
โจทย์ ข้อ 26
00:25:01
โจทย์ ข้อ 27-29
00:20:07
การทดลองที่สนับสนุนทฤษฎีอะตอมของโบว์ โจทย์ ข้อ 30-33
00:35:32
โจทย์ ข้อ 34-38
00:26:08
ปรากฎการณ์การณ์โฟโต้อิเลกทริก โจทย์ ข้อ 39-40
00:29:22
โจทย์ ข้อ 41-42
00:18:24
โจทย์ ข้อ 43
00:11:54
โจทย์ ข้อ 44-45
00:20:02
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 05:14:18
เรื่อง สัญลักษณ์ของนิวเคลียสและการสมดุลของนิวเคลียร์ และ โจทย์ ข้อที่ 1-3
00:22:45
โจทย์ ข้อที่ 4-9
00:26:42
โจทย์ ข้อที่ 10 และ เรื่องที่ 2 พลังงานจากปฎิกิริยานิวเคลียร์และประเภทปฎิกิริยานิวเคลียร์
00:26:09
โจทย์ ข้อที่ 11-14
00:25:43
โจทย์ ข้อที่ 15-16
00:18:06
เรื่องที่ 3 Mass Mass spactrometer(เครื่องวิเคราะห์ไอโซโทป) และ โจทย์ ข้อที่ 17-18
00:26:09
โจทย์ ข้อที่ 19-20
00:29:17
เรื่องที่ 4 แรงนิวเคลียร์และรัศมีของนิวเคลียส และโจทย์ ข้อที่ 21-24
00:30:51
เรื่อง การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี(กัมมันตภาพรังสี) หัวข้อเรื่องที่ 1 รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี และ โจทย์ ข้อที่ 25-29
00:24:05
เรื่อง การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี(กัมมันตภาพรังสี) หัวข้อเรื่องที่ 2 การคำนวณเวลาครึ่งชีวิต และ โจทย์ ข้อที่ 30-31
00:28:58
โจทย์ ข้อที่ 32-39
00:29:33
โจทย์ ข้อที่ 40-43
00:26:00
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย อดิศร คงอารีย์ เมื่อ 11 ส.ค. 63
ได้ทริคการทำโจทย์ และเข้าใจเนื้อหามากขึ้นมากเลยครับ

3,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,990 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 107 คลิป รวม 32 ชั่วโมง 48 นาที 8 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการสอน

  •  ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์  สถาบันกวดวิชา  Bewise  Academy ,  Findme 
  •  อดีตอาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์  ห้อง  Gifted  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นิมิตรใหม่
  • อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์โครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจวบฯ  กาญจนบุรี  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ฯ
  • อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์  ณ  โรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ  , สตรีวิทยา2 ,  ปทุมคงคา  ,  อัสสัมชัญนครราชสีมา , ภูเก็ตวิทยาลัย ,  สุราษพิทยา ,  กาญจนาภิเษก , สตรีชัยภูมิ , สาธิต มมส. ,  ฯ

การศึกษา
  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า  พระจอมเกล้าฯ
  • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)โครงการพิเศษ  หลักสูตร  Modern  Manager  Saturday  Program  มหาวิทยาลัยรามคำแหง