คอร์ส เก่งแกรมมาร์ ENG พริก 1 เม็ด

วิชาภาษาอังกฤษเลยถูกมองว่าเป็นวิชาที่ยาก คอร์สนี้จึงจะเป็นตัวช่วยน้องๆ ที่จะทำให้แกรมมาร์เป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป โดยจัดเต็มด้วยเนื้อหา จัดเต็มด้วยเทคนิคการใช้และการจำแกรมมาร์ เทคนิคกลอนจำง่ายขึ้น

แชร์ให้เพื่อน
3.9K
Views
รายละเอียด

คอร์ส เก่งแกรมมาร์ ENG พริก 1 เม็ด

+Full คอร์ส 22 ชั่วโมง

   เมื่อพูดถึงวิชาภาษาอังกฤษ สิ่งแรกที่น้องๆ นึกถึงคงหนีไม่พ้นกฏแกรมมาร์มากมายที่ท่องแล้วท่องอีก ทวนแล้วทวนอีกก็ยังไม่เว้นจะผิดซ้ำๆ ยังไม่รวมถึงคำศัพท์ที่มีมากมาย รวมกันแล้วต่อให้มีเวลาเตรียมตัวสอบเป็นปีๆ ก็ยังจำไม่หมด แถมยังใช้ไม่ถูกต้อง วิชาภาษาอังกฤษเลยถูกมองว่าเป็นวิชาที่ยาก คอร์สนี้จึงจะเป็นตัวช่วยน้องๆ ที่จะทำให้แกรมมาร์เป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป โดยจัดเต็มด้วยเนื้อหา จัดเต็มด้วยเทคนิคการใช้และการจำแกรมมาร์ เทคนิคกลอนจำง่ายขึ้น 

เนื้อหาที่จัดเต็มถึง 11 บท ทุกเรื่องพื้นฐานที่เรียนแกรมมาร์ต้องเจอ
   + Nouns
   + Articles
   + Pronouns
   + Teses
   + Passive Voice
   + Helping Vreb
   + Subject and Verb Agreement
   + Prepositions
   + Conjunctions
   + If-Clause
   + Wish-Clause

สิ่งที่จะได้รับ
เน้นจุดแข็ง กําจัดจุดอ่อน เสริมทักษะในเรียน ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก!!
เทคนิคลับขั้นเทพ สอนแบบละเอียด ไม่เข้าใจสามารถปรึกษาส่วนตัวได้ตลอด
เจาะครบทุกเนื้อหาที่ต้องใช้ในการเรียน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมความพร้อมในการเรียน

เนื้อหา
คอร์ส เก่งแกรมมาร์ ENG พริก 1 เม็ด 00:51:56
แนะนำ และรายละเอียดคอร์สแกรมมาร์
00:51:56
Chapter 1 : Nouns 03:28:16
Chapter 1 : Nouns (What is a 'Noun
00:06:34
ทดลองเรียน
Chapter 1 : Nouns (KEY : Noun suffixes)
00:59:44
Chapter 1 : Nouns (Common noun, Proper nouns)
00:57:04
Chapter 1 : Nouns (Functions of Nouns)
00:49:31
Chapter 1 : Nouns (Number of Nouns)
00:35:23
Chapter 2 : Articles 00:27:44
Chapter 2 : Articles
00:27:44
Chapter 3 : Pronouns 02:14:24
Chapter 3 : Pronouns (What is a 'Pronouns' ?)
00:09:54
Chapter 3 : Pronouns (Other & another)
01:14:31
Chapter 3 : Pronouns (Advanced Usage Other & another)
00:49:59
Chepter 4 : Tensen 07:55:41
Chepter 4 : Tensen
00:59:59
Chepter 4 : Tensen (Present Simple)
00:57:03
Chepter 4 : Tensen (Present Continuous, Present Perfect)
01:00:48
Chepter 4 : Tensen (Present Perfect Continuous)
01:03:47
Chepter 4 : Tensen (Past Simple, Past Continuous)
01:04:57
Chepter 4 : Tensen (Past Perfect)
01:02:32
Chepter 4 : Tensen (Past Prefect Continouns, Future Prefect)
01:02:46
Chepter 4 : Tensen (Future Prefect Continouns)
00:43:49
Chapter 5 : Passive Voice 00:50:58
Chapter 5 : Passive Voice
00:50:58
Chapter 6 : Modals 01:31:59
Chapter 6 : Modals (Can/Could)
00:48:46
Chapter 6 : Modals (May/Might, Will/Wound/Shall, Must, Should/Ought to, had Better, have got to)
00:43:13
Chapter 7 : S & V Agreement 01:00:55
Chapter 7 : S & V Agreement
00:50:49
Chapter 7 : S & V Agreement 2
00:10:06
Chapter 8 : Preposition 01:48:31
Chapter 8 : Preposition (What is a 'Preposition' ?)
00:42:24
Chapter 8 : Preposition (Kinds of Preposition)
00:41:29
Chapter 8 : Preposition (Kinds of Preposition2)
00:24:38
Chapter 9 : Conjunction 01:15:43
Chapter 9 : Conjunction
00:24:27
Chapter 9 : Conjunction2
00:51:16
Chapter 10 : If -Clause 00:28:57
Chapter 10 : If -Clause
00:28:57
Chapter 11 : Wish 00:18:18
Chapter 11 : Wish
00:18:18
คะแนนรีวิว

2,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 3,900 บาท ลด 26%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 30 คลิป รวม 22 ชั่วโมง 13 นาที 22 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  • อาจาร์ยสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุระกิจ (English for Business)
  • รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้นักเรียนในสถาบันชื่อดัง
  • รับเชิญเป็นอาจาร์ยสอนในโครงการร่วม “มาม่าติวเอ็นทรานซ์ปี 2548, 2549, 2551 และ 2555 ”
  • รับเชิญเป็นอาจาร์ยสอนในโครงการร่วม “โอสถสภาแคมป์ติวเอ็นทรานซ์ ”


การศึกษา
  • ปริญญาโท จบจากคณะศิลปาสตร์ สาขา Applied Linguistic (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) (Teaching for Specific Purposes) มหาวิทยาลัยมหิดล   Dean’s List Honor : GPA 3.91