Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ (ปี 58-60)

คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้องๆทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง 3 ปี (ปี58-60) ทุกข้อและเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆและเทคนิคการจดจำต่างๆ ในแต่ละข้อ

แชร์ให้เพื่อน
14.0K
Views
รายละเอียด

     คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้องๆทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง 3 ปี (ปี58-60) ทุกข้อและเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆและเทคนิคการจดจำต่างๆ ในแต่ละข้อ

สิ่งที่จะได้รับ
  - เอกสารประกอบการเรียนข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง 3 ปี (ปี58-60)
  - เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
  - เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
  - ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก

เนื้อหา
  1. ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา ปี 2558
  2. ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา ปี 2559
  3. ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา ปี 2560

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียนข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง 3 ปี (ปี58-60)
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 เป็นการทบทวนความรู้และเตรียมตัวสอบวิชาสามัญชีววิทยา

เนื้อหา
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 2558 03:33:11
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 1 - 10
00:29:59
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 11 - 20
00:22:22
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 21 - 30
00:19:00
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 31 - 40
00:27:53
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 41 - 50
00:26:14
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 51 - 60
00:23:13
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 61 - 70
00:19:45
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 71 - 80
00:16:39
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 81 - 90
00:14:41
ทดลองเรียน
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 91 - 100
00:13:25
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 2559 04:19:05
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 1 - 10
00:48:11
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 11 - 20
00:36:29
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 21 - 30
00:31:46
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 31 - 40
00:30:32
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 41 - 50
00:30:47
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 51 - 60
00:30:24
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 61 - 70
00:33:40
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 71 - 80
00:17:16
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 2560 03:49:37
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 1 - 10
00:44:32
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 11 - 20
00:34:06
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 21 - 30
00:31:40
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 31 - 40
00:26:08
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 41 - 50
00:29:52
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 51 - 60
00:26:39
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 61 - 70
00:23:59
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 71 - 80
00:12:41
คะแนนรีวิว

1,390 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,000 บาท ลด 31%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 26 คลิป รวม 11 ชั่วโมง 41 นาที 53 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา