Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ (ปี 58-60)

คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้องๆทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง 3 ปี (ปี58-60) ทุกข้อและเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆและเทคนิคการจดจำต่างๆ ในแต่ละข้อ

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
3.0K
Views
รายละเอียด

     คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้องๆทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง 3 ปี (ปี58-60) ทุกข้อและเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆและเทคนิคการจดจำต่างๆ ในแต่ละข้อ

สิ่งที่จะได้รับ
  - เอกสารประกอบการเรียนข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง 3 ปี (ปี58-60)
  - เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
  - เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
  - ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก

เนื้อหา
  1. ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา ปี 2558
  2. ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา ปี 2559
  3. ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา ปี 2560

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียนข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง 3 ปี (ปี58-60)
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 เป็นการทบทวนความรู้และเตรียมตัวสอบวิชาสามัญชีววิทยา

เนื้อหา
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 2558 03:33:11
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 1 - 10
00:29:59
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 11 - 20
00:22:22
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 21 - 30
00:19:00
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 31 - 40
00:27:53
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 41 - 50
00:26:14
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 51 - 60
00:23:13
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 61 - 70
00:19:45
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 71 - 80
00:16:39
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 81 - 90
00:14:41
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 91 - 100
00:13:25
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 2559 04:19:05
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 1 - 10
00:48:11
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 11 - 20
00:36:29
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 21 - 30
00:31:46
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 31 - 40
00:30:32
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 41 - 50
00:30:47
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 51 - 60
00:30:24
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 61 - 70
00:33:40
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 71 - 80
00:17:16
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 2560 03:49:37
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 1 - 10
00:44:32
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 11 - 20
00:34:06
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 21 - 30
00:31:40
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 31 - 40
00:26:08
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 41 - 50
00:29:52
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 51 - 60
00:26:39
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 61 - 70
00:23:59
สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 71 - 80
00:12:41
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

1,800 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,000 บาท ลด 10%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 26 บทเรียน รวม 11 ชั่วโมง 41 นาที 53 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่ป็อป
นพดล ศิลปชัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ 
 • พี่ติววิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ“MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62 

ประวัติการศึกษา 
 
 •  ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 •  ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา