3 Day PAT 1 รู้น้อย แต่100 UP

เรียนแบบเข้มข้น เน้นเนื้อหาที่สำคัญ และบทที่ออกสอบเยอะ

แชร์ให้เพื่อน
65.4K
Views
และอีก 40 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

3 Days PAT1 รู้น้อย แต่ 100 อัพ
-จากคอร์สสด ที่เรียนแบบเข้มข้น 3 วันติด สอนเนื้อหา
จำนวน 20 ชม.

-ลุยข้อสอบบทเก็บง่าย
-เจาะจุดอ่อนข้อสอบ PAT1 และบทสำคัญที่ควรเก็บ ได้แก่ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง Log Expo สถิติ แคลคูลัส และกำหนดการณ์เชิงเส้น
-เรียนแล้วน้องจะมีกำลังใจสู้ PAT1 ขึ้นเยอะครับ ข้อสอบมันยาก แต่มันมีส่วนที่เราพอสู้ไหวอยู่
-การที่จะได้ 100 + คือต้องถูกเกิน 15 ข้อ ถ้าน้องเลือกข้อดีๆ และฝึกมันจริงๆ น้องทำได้แน่นอนครับ !

สิ่งที่ได้รับ
- เรียนเนื้อหาแบบสรุป ในส่วนสำคัญที่ทำคะแนนได้ในเวลาสั้นๆ
- ลุยข้อสำคัญที่ออกแน่นอน แถมง่าย !
- เทคนิคการเลือกบท เลือกข้อที่ได้คะแนนเน้นๆ
- พลังใจมาเต็มเปี่ยมที่จะสู้กับข้อสอบสุดหิน
 

สิ่งที่จะได้รับ
พลังใจมาเต็มเปี่ยมที่จะสู้กับข้อสอบสุดหิน
เรียนเนื้อหาแบบสรุป ในส่วนสำคัญที่ทำคะแนนได้ในเวลาสั้นๆ
ลุยข้อสำคัญที่ออกแน่นอน แถมง่าย !
เทคนิคการเลือกบท เลือกข้อที่ได้คะแนนเน้นๆ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสอบ TCAS

เนื้อหา
3 day 18:34:29
PAT1 3 days part 1
00:42:59
PAT1 3 days part 2
00:55:42
PAT1 3 days part 3
00:59:50
PAT1 3 days part 4
01:24:37
PAT1 3 days part 5
00:20:56
PAT1 3 days part 6
00:51:41
PAT1 3 days part 7
00:43:40
PAT1 3 days part 8
00:41:37
PAT1 3 days part 9
01:26:54
PAT1 3 days part 10
00:44:20
PAT1 3 days part 11
00:29:30
PAT1 3 days part 12
01:08:31
PAT1 3 days part 13
00:43:35
PAT1 3 days part 14
01:08:05
PAT1 3 days part 15
01:13:44
PAT1 3 days part 16
01:45:44
PAT1 3 days part 17
01:20:58
PAT1 3 days part 18
01:13:26
PAT1 3 days part 19
00:38:40
คะแนนรีวิว

1,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,900 บาท ลด 34%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 19 คลิป รวม 18 ชั่วโมง 34 นาที 29 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  • ประสบการสอน 10 ปี สอนตั้งแต่ จบ ม.6
  • สอนนักเรียนมาแล้วมากกว่า 5,000 คน
  • สอน รร.ชั้นนำมาแล้วหลายแห่ง เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ เซนต์โยเซพคอนแวนต์ อัสสัมชัญศึกษา มัธยมวัดสุทธิ สามเสนวิทยาลัย เซนต์ฟรังฯ เป็นต้น

การศึกษา
  • จบปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์