ติวเจาะเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม(เพิ่มเติม)

แชร์ให้เพื่อน
5.4K
Views
และอีก 16 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด


 

นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ
รายละเอียด

    คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน
ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม
โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

 

ในคอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้

  • มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
  • สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
  • คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
  • เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
  • ก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
 


เนื้อหาคอร์ส นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.5 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

1. หลักการนับเบื้องต้น
2. ความน่าจะเป็น
3. คอมบินาทอริก (หลักการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่) 
4. ทฤษฎีบททวินาม
5. ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญ
6. จำนวนเชิงซ้อน
7. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

สิ่งที่จะได้รับ
มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
สรุปเน้น ๆ จุดเน้นในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

เนื้อหา
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น โดย ครูพี่อั๋น 01:53:34
เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ และ แบบฝึกหัด
00:36:53
การเรียงสับเปลี่ยน และ แบบฝึกหัด 
00:37:12
การจัดหมู่ และ แบบฝึกหัด 
00:39:29
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง ความน่าจะเป็น โดย ครูพี่อั๋น 00:55:36
ความน่าจะเป็นและแบบฝึกหัด
00:27:36
ทดลองเรียน
แบบฝึกหัด (ต่อ) 
00:28:00
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง คอมบินาทอริก โดยครูพี่อั๋น 03:42:55
01 หลักมูลฐานเกี่วกับการนับ ตอนที่ 1
00:34:30
02 หลักมูลฐานเกี่วกับการนับ ตอนที่ 2
00:27:23
03 แฟกทอเรียล
00:08:24
04 วิธีเรียงสับเปลี่ยน ตอนที่ 1
00:31:20
05 วิธีเรียงสับเปลี่ยน ตอนที่ 2
00:23:03
06 การจัดหมวดหมู่ ตอนที่ 1
00:26:32
07 การจัดหมวดหมู่ ตอนที่ 2
00:29:33
08 การแบ่งกลุ่ม และ หลัก Star and Bar
00:14:53
09 การเลือกสิ่งของ
00:17:07
10 หลักการเพิ่มเข้า - ตัดออก
00:10:10
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง ทฤษฎีบททวินาม โดยครูพี่อั๋น 00:32:11
01 ทฤษฎีบททวินาม
00:20:19
02 โจทย์ประยุกต์ของทฤษฏีบททวินาม
00:11:52
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง ความน่าจะเป็นและกฏที่สำคัญ โดยครูพี่อั๋น 02:44:09
01 การทดลองแบบสุ่ม ปริภูมิตัวอย่าง และเหตุการณ์
00:13:45
02 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1
00:38:21
03 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2
00:26:45
04 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3
00:24:11
05 กฏของความน่าจะเป็น ตอนที่ 1
00:15:11
06 กฏของความน่าจะเป็น ตอนที่ 2
00:27:32
07 เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน และ เหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน
00:13:54
08 การทดลองซ้ำที่เป็นอิสระต่อกัน
00:04:30
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยครูพี่อั๋น 02:02:36
01 บทนำ จำนวนเชิงซ้อน
00:20:34
02 สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน และโจทย์
00:14:49
03 กราฟของจำนวนเชิงซ้อน และโจทย์
00:20:10
04 การวาดกราฟของจำนวนเชิงซ้อน และ โจทย์
00:12:04
05 การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว และโจทย์
00:17:21
06 การหารากที่ n ของ จำนวนเชิงซ้อน และโจทย์
00:20:22
07 สมการพหุนาม และโจทย์
00:17:16
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยครูพี่อั๋น 01:41:44
01 บทนำ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
00:14:30
02 จุดยอดประชิดและเกิดกับ
00:17:37
03 รอยเดิน ,วิถี,วงจร,วัฎจักร และโจทย์
00:19:37
04 สามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้
00:12:26
05 ค่าน้ำหนัก และโจทย์
00:13:31
06 ภาคผนวก การถอดแบบหรือกราฟสมสัณฐาน และแบบฝึกหัดข้อสอบเก่า
00:10:29
07 แบบฝึกหัดข้อสอบเก่า
00:13:34
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย รุจน์ สิริปัญญาพงศ์ เมื่อ 17 มิ.ย. 63
ละเอียดมากครับ

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 39 คลิป รวม 13 ชั่วโมง 32 นาที 45 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กับภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (FindMe)
- อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
- อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (มูลนิธิสอวน.) 
- อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กับโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรี บางใหญ่, เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลำลูกกา, สตรีสมุทรปราการ
- วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้า ให้กับงาน UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 16.30 - 18.00 น. ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation Channel
- วิทยากรในการติวเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์) ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
- วิทยากรรับเชิญ รายการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV