เจาะเนื้อหาอังกฤษ (ม.2 เทอม 1) เน้นเทคนิคติวเข้าใจง่าย เก่งได้ในเวลาอันสั้น โบนัสเทคนิคพิเศษสอบเพิ่มเกรด+ติด รร.ดัง

ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
13.2K
Views
และอีก 30 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 อย่าเสีย (คะแนน) ไปกับการโดนข้อสอบหลอก มาติวเข้มปูพื้นฐานให้แน่น ก่อนจะถูกหลอกในสนามสอบ
ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ
ด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ๆ ตามหลักสูตร
        สรุปเนื้อหาให้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยและอธิบาย
รู้และเข้าใจเรื่องที่ได้ศึกษา คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค ช่วยให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง สนทนา พูดและเขียนได้


เนื้อหาที่สอน

 • Conversation: ความสามารถในการสื่อสารเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 • Adjective คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำนาม Adverb คำกริยาวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำกริยา หรือคำคุณศัพท์ 
 • Pronoun คือ สรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนาม อาจจะทำหน้าที่เป็น ประธาน กรรม หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้
 • Prepositions คือ คำบุพบทที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำ มักใช้นำหน้าคำนาม, สรรพนาม, หรือ gerund เพื่อบอกถึง เวลา, สถานที่, ตำแหน่ง, ทิศทาง, การเคลื่อนไหว, ลักษณะ, และความสัมพันธ์ต่างๆ
 • Connector คือ คำที่ใช้เชื่อมประโยค
 • Question tag คือ รูปประโยคคำถามย่อๆที่ถูกนำมาต่อท้ายประโยคบอกเล่า เพื่อให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคคำถาม หรือเพื่อให้ผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
 • Tense  : โครงสร้างของประโยคมี 3 กลุ่ม 12รูปแบบ คือ เวลา   ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • Vocabulary :   การใช้คำศัพท์
 •  Reading  : ฝึกอ่านจับใจความ และคำศัพท์ เพื่อปูพื้นฐานในการทำข้อสอบในชั้นเรียน และสอบต่างๆ  อ่านบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ, อ่านเพื่อหารายละเอียด  อ่านเพื่อหาข้อมูลจำเพาะ
 • Cloze-test   การเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาเติมในช่องว่าง ซึ่งเราสามารถทำความเข้าใจว่าสิ่งที่หายไปคืออะไรได้จากการอ่านโจทย์และตัวเลือก 

สิ่งที่จะได้รับ
แต่ละบทเรียนจะมีข้อสอบให้ฝึกทำเพื่อวัดความเข้าใจ
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆได้
ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมลงสนามสอบ
ทริคในการจำ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
1.Conversation 00:53:26
ตะลุยข้อสอบ Conversation และtest1 ชุดที่ 1 ข้อ1-35
00:28:47
ตะลุยข้อสอบ Conversation (ต่อ) ข้อ36-40 และ test2 ข้อ1-26
00:24:39
ทดลองเรียน
2.Adiective and Adverb 01:27:59
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ adjective and adverb และทำข้อสอบ test 1 ข้อที่1-20 และ test 2 ข้อ1-6
00:28:16
test 2 ข้อที่ 7-19 และ test 3 ข้อที่ 1-20
00:28:09
แนวข้อสอบ adiective and adverb
00:31:34
3.Pronoun 01:16:15
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ pronoun และเทคนิคการทำข้อสอบ
00:30:00
เทคนิคการทำข้อสอบ pronoun
00:27:31
เทคนิคการทำข้อสอบ pronoun (ต่อ)
00:18:44
4.Preposition 1 00:43:06
เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ prepostion1 และตะลุยโจทย์ ข้อ1-16
00:28:39
ตะลุยโจทย์ prepostion1 test2
00:14:27
5.Connectors 1 01:07:39
ปูพื้นฐาน connector
00:23:22
แบบฝึกหัด connector
00:23:10
แบบฝึกหัด connector (ต่อ)
00:21:07
6.Tense 01:20:44
เจาะลึก เรื่อง...Present Perfect Continuous และตะลุยข้อสอบ
00:27:33
เจาะลึก เรื่อง...Future Simple Tense2
00:28:01
เจาะลึก Contrast การเปรียบเทียบ และ ทำแบบฝึกหัด
00:25:10
7.Qusetion tags 00:42:07
ติวเข้ม เรื่อง...Question tag
00:24:26
ตะลุยข้อสอบ Question tag test1 ข้อ1-35
00:17:41
ทดลองเรียน
8.Vocabulary 01:58:05
เน้นคำศัพท์ และตะลุยข้อสอบ Vocabulary 1
00:30:24
ตะลุยข้อสอบ vocabulary 2
00:28:57
ตะลุยข้อสอบ Vocabulary 3
00:27:31
ตะลุยข้อสอบ Vocabulary 4
00:31:13
9.Reading Comprehension 01:27:53
ตะลุยโจทย์ Reading 1
00:29:08
ตะลุยโจทย์ Reading 2
00:26:45
ตะลุยโจทย์ Reading3
00:32:00
คะแนนรีวิว

2,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 5,990 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 25 คลิป รวม 10 ชั่วโมง 57 นาที 14 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติว ภาษาอังกฤษ โครงการอักษรแคมป์ อักษรคิด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​
 • ติวเตอร์ ติว O-NET ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​​
 • ติว โควตารับตรงวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาตร์ ปี 2556​​
 • รับเชิญ โครงการ Click for U by 1-2- Call ระเบิด ความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย​​
 • วิทยากรงาน ติว GAT Free  สวนน้ำ The Hero จังหวัดหนองคาย โดยกองบุญพี่ต้าร์​​
 • ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การสัมมนา How to be ติวเตอร์ ตัวแม่ คลื่น 96.5 FM​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Pro IQ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม ​​
 • อาจารย์ กวดวิชา online ที่ clickforclever​​
 • วิทยากรบรรยาย GATและ O-NET ให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น​​
 • วิทยากรบรรยายโครงการ ABC to AEC ให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​​
 • วิทยากรบรรยาย โครงการการสอนการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สพฐ จังหวัดเพชรบรูณ์​​
 • อาจารย์พิเศษโครงการภาษาอังกฤษและการสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนสวนราชวินิตบางเขน​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Ultimate สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม​​
 • ติวเตอร์ กวดวิชา MoleConcept บางบัวทอง​

ผลงานด้านวิชาการ

 • ปี 2549  VCD TOP GPA ภาษาอังกฤษ โดยบริษัท GENESIS MEDIA

ผลงานและกิจกรรมเด่น

 • ปี2550 รางวัล  Best Employee จากโครงการ Work and Travel ประเทศ สหรัฐอเมริกา​
 • ปี 2549 ประธานฝ่ายสวัสดิการ ค่าย Human Relations จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์​
 • ปี 2548 ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยในโครงการยุวชน ASIAD จัดโดยสภากรุงเทพมหานคร
​​

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549​
 • ศิลปศาตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

Certificate of Effective Presentation Chulalongkorn University Language Institute, 2006