เจาะเนื้อหาอังกฤษ (ม.1 เทอม 2) เน้นเทคนิคติวเข้าใจง่าย เก่งได้ในเวลาอันสั้น โบนัสเทคนิคพิเศษสอบเพิ่มเกรด+ติด รร.ดัง

ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
31.6K
Views
รายละเอียด

อย่าเสีย (คะแนน) ไปกับการโดนข้อสอบหลอก มาติวเข้มปูพื้นฐานให้แน่น ก่อนจะถูกหลอกในสนามสอบ
ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ
ด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ๆ ตามหลักสูตร
        สรุปเนื้อหาให้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยและอธิบาย
รู้และเข้าใจเรื่องที่ได้ศึกษา คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค ช่วยให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง สนทนา พูดและเขียนได้

เนื้อหาที่สอน

 • Conversation: ความสามารถในการสื่อสารเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 • Adjective ( คุณศัพท์ ) คือคำ ( word ) วลี ( phrase ) หรือประโยค ( sentence )    ซึ่งใช้อธิบายหรือขยายคำนาม หรือสรรพนาม ให้ได้ ความชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือเป็นการบอกให้รู้ลักษณะคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น good, bad, new, hot, my, this 
 • Adverb คือ คำหรือกลุ่มคำที่ไปทำหน้าที่ขยาย verb และ adjective อีกทั้งยังสามารถขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้ เพื่อให้เนื้อความของประโยคนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้น
 • Comparison of Adjective and Adverbs : Adjective หรือ Adverb ที่แสดงลักษณะ ปริมาณ และอาการต่างๆ สามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงความมากหรือน้อยกว่ากันได้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ Positive Degree, Comparative Degree และ Superlative Degree
 • Quantity Words คือ คำหรือกลุ่มคำที่ แสดงความมากน้อย ของนาม ใช้ใส่หน้าคำนาม เช่น Some – Any = มีบ้าง
 • sentence structure : โครงสร้างประโยค ในพื้นฐานที่เราเคยๆเรียนมาแล้ว ครุจะพูดเสมอๆว่า โครงสร้างของประโยคประกอบไปด้วย ประธาน + กริยา + กรรม ... กริยา คือ การกระทำ
 • Tense  : โครงสร้างของประโยคมี 3 กลุ่ม 12รูปแบบ คือ เวลา   ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • Vocabulary :   การใช้คำศัพท์
 •  Reading  : ฝึกอ่านจับใจความ และคำศัพท์ เพื่อปูพื้นฐานในการทำข้อสอบในชั้นเรียน และสอบต่างๆ  อ่านบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ, อ่านเพื่อหารายละเอียด  อ่านเพื่อหาข้อมูลจำเพาะ

สิ่งที่จะได้รับ
แต่ละบทเรียนจะมีข้อสอบให้ฝึกทำเพื่อวัดความเข้าใจ
ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมลงสนามสอบ
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆได้
ทริคในการจำ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Conversation 01:35:26
ทำความเข้าใจ Conversation
00:32:20
ตะลุยข้อสอบ Conversation Test 1 ข้อที่ 1-21
00:31:40
ตะลุยข้อสอบ Conversation Test 1 ข้อที่ 22-30 และ Test 2 ข้อที่ 1-20
00:31:26
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Adjective 2 01:11:08
ทำความเข้าใจ Adjective และ ตะลุยโจทย์ ขอที่ 1-5
00:44:33
ตะลุยข้อสอบ Adjective ข้อที่ 6-10 และ ชุดที่ 2 ข้อ 1-20
00:26:35
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Adverb 2 01:04:34
ทำความเข้าใจ Adverb
00:28:33
ตะลุยข้อสอบ Adverb
00:27:50
ตะลุยข้อสอบ Adverb (ต่อ)
00:08:11
ทดลองเรียน
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Comparison of Adverb and Adjective 01:14:51
ทำความเข้าใจ Comparison of Adverb and Adjective
00:28:45
ตะลุยข้อสอบ Comparison of Adverb and Adjective
00:35:15
ตะลุยข้อสอบ Comparison of Adverb and Adjective (ต่อ)
00:10:51
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Quantity Word 01:28:35
ทำความเข้าใจ Quantity Word
00:34:26
ตะลุยข้อสอบ Quantity Word
00:54:09
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Sentence Construction 2 00:39:40
ทำความเข้าใจและหลักการใช้ Sentence Construction
00:26:57
ตะลุยข้อสอบ Sentence Construction
00:12:43
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Tense 01:25:11
ทำความเข้าใจและรู้จักโครงสร้างTense
00:51:09
ตะลุยข้อสอบTense
00:34:02
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Vocabulary 03:01:07
ทำความเข้าใจ Vocabulary
00:28:15
ทำความเข้าใจ Vocabulary และความหมายของคำศัพท์
00:31:02
ตะลุยข้อสอบ Vocabulary
00:33:31
ตะลุยข้อสอบ Vocabulary (ต่อ 1)
00:32:44
ตะลุยข้อสอบ Vocabulary (ต่อ 2)
00:27:56
ตะลุยข้อสอบ Vocabulary (ต่อ 3)
00:27:39
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด เรื่อง Reading Comprehension 01:02:38
ตะลุยข้อสอบ ฝึกการอ่าน Reading Comprehension
00:32:57
ตะลุยข้อสอบ Reading Comprehension
00:29:41
เนื้อหาแน่น เน้นตรงจุด ข้อสอบ รวม ม.1 02:01:12
ข้อสอบ รวม ม.1 (ชุดที่ 1)
00:31:01
ข้อสอบ รวม ม.1 ชุดที่ 1 (ต่อ)
00:28:44
ข้อสอบ รวม ม.1 ชุดที่ 1 (ต่อ) และ ชุดที่ 2
00:30:10
ข้อสอบ รวม ม.1 ชุดที่ 2 (ต่อ)
00:31:17
คะแนนรีวิว

2,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 5,990 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 29 คลิป รวม 14 ชั่วโมง 44 นาที 22 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติว ภาษาอังกฤษ โครงการอักษรแคมป์ อักษรคิด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​
 • ติวเตอร์ ติว O-NET ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​​
 • ติว โควตารับตรงวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาตร์ ปี 2556​​
 • รับเชิญ โครงการ Click for U by 1-2- Call ระเบิด ความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย​​
 • วิทยากรงาน ติว GAT Free  สวนน้ำ The Hero จังหวัดหนองคาย โดยกองบุญพี่ต้าร์​​
 • ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การสัมมนา How to be ติวเตอร์ ตัวแม่ คลื่น 96.5 FM​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Pro IQ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม ​​
 • อาจารย์ กวดวิชา online ที่ clickforclever​​
 • วิทยากรบรรยาย GATและ O-NET ให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น​​
 • วิทยากรบรรยายโครงการ ABC to AEC ให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​​
 • วิทยากรบรรยาย โครงการการสอนการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สพฐ จังหวัดเพชรบรูณ์​​
 • อาจารย์พิเศษโครงการภาษาอังกฤษและการสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนสวนราชวินิตบางเขน​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Ultimate สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม​​
 • ติวเตอร์ กวดวิชา MoleConcept บางบัวทอง​

ผลงานด้านวิชาการ

 • ปี 2549  VCD TOP GPA ภาษาอังกฤษ โดยบริษัท GENESIS MEDIA

ผลงานและกิจกรรมเด่น

 • ปี2550 รางวัล  Best Employee จากโครงการ Work and Travel ประเทศ สหรัฐอเมริกา​
 • ปี 2549 ประธานฝ่ายสวัสดิการ ค่าย Human Relations จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์​
 • ปี 2548 ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยในโครงการยุวชน ASIAD จัดโดยสภากรุงเทพมหานคร
​​

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549​
 • ศิลปศาตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

Certificate of Effective Presentation Chulalongkorn University Language Institute, 2006