เจาะเนื้อหาอังกฤษ (ม.2 เทอม 2) เน้นเทคนิคติวเข้าใจง่าย เก่งได้ในเวลาอันสั้น โบนัสเทคนิคพิเศษสอบเพิ่มเกรด+ติด รร.ดัง

ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
34.2K
Views
รายละเอียด

 อย่าเสีย (คะแนน) ไปกับการโดนข้อสอบหลอก มาติวเข้มปูพื้นฐานให้แน่น ก่อนจะถูกหลอกในสนามสอบ
ในคอร์สนี้ จะสอนเนื้อหาแบบอัดแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ
ด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ๆ ตามหลักสูตร
        สรุปเนื้อหาให้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยและอธิบาย
รู้และเข้าใจเรื่องที่ได้ศึกษา คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค ช่วยให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง สนทนา พูดและเขียนได้

เนื้อหาที่สอน

 • Conversation: ความสามารถในการสื่อสารเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 • Adjective คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำนาม Adverb คำกริยาวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำกริยา หรือคำคุณศัพท์ 
 • Pronoun คือ สรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนาม อาจจะทำหน้าที่เป็น ประธาน กรรม หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้
 • Prepositions คือ คำบุพบทที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำ มักใช้นำหน้าคำนาม, สรรพนาม, หรือ gerund เพื่อบอกถึง เวลา, สถานที่, ตำแหน่ง, ทิศทาง, การเคลื่อนไหว, ลักษณะ, และความสัมพันธ์ต่างๆ
 • Connector คือ คำที่ใช้เชื่อมประโยค
 • Question tag คือ รูปประโยคคำถามย่อๆที่ถูกนำมาต่อท้ายประโยคบอกเล่า เพื่อให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคคำถาม หรือเพื่อให้ผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
 • Tense  : โครงสร้างของประโยคมี 3 กลุ่ม 12รูปแบบ คือ เวลา   ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • Vocabulary :   การใช้คำศัพท์
 •  Reading  : ฝึกอ่านจับใจความ และคำศัพท์ เพื่อปูพื้นฐานในการทำข้อสอบในชั้นเรียน และสอบต่างๆ  อ่านบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ, อ่านเพื่อหารายละเอียด  อ่านเพื่อหาข้อมูลจำเพาะ
 • Cloze-test   การเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาเติมในช่องว่าง ซึ่งเราสามารถทำความเข้าใจว่าสิ่งที่หายไปคืออะไรได้จากการอ่านโจทย์และตัวเลือก 

สิ่งที่จะได้รับ
แต่ละบทเรียนจะมีข้อสอบให้ฝึกทำเพื่อวัดความเข้าใจ
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆได้
ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมลงสนามสอบ
ทริคในการจำ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
1.Conversation 01:18:08
ทำความเข้าใจ Conversation 1 และตะลุยโจทย์ ชุดที่ 1 ข้อที่ 1-21
00:29:38
ตะลุยโจทย์ Conversation ข้อที่ 22-35
00:26:59
ตะลุยโจทย์ Conversation ชุดที่ 2 ข้อที่ 1-20
00:21:31
ทดลองเรียน
2.Preposition 2 02:28:07
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Preposition 2
00:30:40
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Preposition2
00:30:14
ตะลุยแบบฝึกหัด Preposition2
00:29:50
ตะลุยแบบฝึกหัด Preposition2 (ต่อ)
00:26:48
ตะลุยแบบฝึกหัด Preposition2 ชุดที่ 2 ข้อที่ 1-25
00:30:35
3.Connectors 2 02:12:14
ติวละเอียด เรื่อง...Connector2
00:31:41
ติวละเอียด เรื่อง...Connector 2
00:27:02
ตะลุยข้อสอบ เรื่อง...Connector2 ชุดที่ 1 ข้อ 1-10
00:27:33
ตะลุยข้อสอบ เรื่อง...Connector2 ชุดที่ 2 ข้อที่ 1-15
00:24:16
ตะลุยข้อสอบ เรื่อง...Connector2 ชุดที่ 2 ข้อที่ 16-30
00:21:42
4.Past Continuous 01:24:38
เจาะลึก เรื่อง Past Continuous tense และทำแบบฝึกหัด ชุดที่ 1 ข้อ 1-10
00:27:11
ทำแบบฝึกหัด Past Continuous tense
00:28:20
ทำแบบฝึกหัด Past Continuous tense
00:29:07
5.Relative Clause 01:57:33
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Relative
00:29:06
ตะลุยข้อสอบ Relative
00:29:23
ตะลุยข้อสอบ Relative
00:27:45
ตะลุยข้อสอบ Relative ข้อ 1-35
00:31:19
6.Modal Verb 01:14:44
ติดเข้ม Modal Verb
00:24:04
ติดเข้ม Modal Verb และแบบฝึกหัด
00:28:49
แบบฝึกหัด Modal Verb
00:21:51
7.Active and Passive 02:20:05
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Active Passive Voice
00:31:29
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Active Passive Voice และแบบทดสอบ ชุดที่ 1 ข้อ 1-12
00:20:33
แบบทดสอบ Active Passive Voice ชุดที่ 2 ข้อ 1-12
00:29:04
แบบทดสอบ Active Passive Voice ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 6 ตะลุยข้อสอบ Active Passive Voice ข้อ 1-4
00:28:41
ตะลุยข้อสอบ Active Passive Voice ข้อ 5-30
00:30:18
8.Vocabulary 03:21:02
เทคนิคการจำคำศัพท์ 1
00:28:31
เทคนิคการจำคำศัพท์ 2
00:29:22
แบบทดสอบ ข้อที่ 1-8 และกลอนคำศัพท์ 1
00:30:49
กลอนคำศัพท์ 2
00:27:44
กลอนคำศัพท์ 3
00:28:26
แบบทดสอบ Vocabulary ข้อที่ 1-7
00:26:33
แบบทดสอบ Vocabulary ข้อที่ 8-20
00:29:37
9.Reading Comprehension 02:18:55
เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 ข้อที่ 1-8
00:29:18
เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 ข้อที่ 9-15 และชุดที่ 2 ข้อที่ 1-4
00:29:31
เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 ข้อที่ 5-15
00:29:11
เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 ข้อที่ 16-20 และ ชุดที่ 3 ข้อที่ 1-9
00:30:07
เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 ข้อที่ 10-20
00:20:48
ข้อสอบ ม.2 02:14:13
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ข้อที่ 1-21
00:29:50
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ข้อที่ 22-40
00:28:10
แบบทดสอบ ชุดที่ 2 ข้อที่ 41-54 และ ชุดที่ 2 ข้อ1-11
00:30:56
แบบทดสอบ ชุดที่ 2 ข้อที่ 12-38
00:27:28
แบบทดสอบ ชุดที่ 2 ข้อที่ 39-60
00:17:49
คะแนนรีวิว

3,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,590 บาท ลด 46%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 45 คลิป รวม 20 ชั่วโมง 49 นาที 39 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติว ภาษาอังกฤษ โครงการอักษรแคมป์ อักษรคิด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​
 • ติวเตอร์ ติว O-NET ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​​
 • ติว โควตารับตรงวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาตร์ ปี 2556​​
 • รับเชิญ โครงการ Click for U by 1-2- Call ระเบิด ความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย​​
 • วิทยากรงาน ติว GAT Free  สวนน้ำ The Hero จังหวัดหนองคาย โดยกองบุญพี่ต้าร์​​
 • ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การสัมมนา How to be ติวเตอร์ ตัวแม่ คลื่น 96.5 FM​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Pro IQ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม ​​
 • อาจารย์ กวดวิชา online ที่ clickforclever​​
 • วิทยากรบรรยาย GATและ O-NET ให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น​​
 • วิทยากรบรรยายโครงการ ABC to AEC ให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​​
 • วิทยากรบรรยาย โครงการการสอนการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สพฐ จังหวัดเพชรบรูณ์​​
 • อาจารย์พิเศษโครงการภาษาอังกฤษและการสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนสวนราชวินิตบางเขน​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Ultimate สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม​​
 • ติวเตอร์ กวดวิชา MoleConcept บางบัวทอง​

ผลงานด้านวิชาการ

 • ปี 2549  VCD TOP GPA ภาษาอังกฤษ โดยบริษัท GENESIS MEDIA

ผลงานและกิจกรรมเด่น

 • ปี2550 รางวัล  Best Employee จากโครงการ Work and Travel ประเทศ สหรัฐอเมริกา​
 • ปี 2549 ประธานฝ่ายสวัสดิการ ค่าย Human Relations จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์​
 • ปี 2548 ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยในโครงการยุวชน ASIAD จัดโดยสภากรุงเทพมหานคร
​​

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549​
 • ศิลปศาตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

Certificate of Effective Presentation Chulalongkorn University Language Institute, 2006